Glädje när Snabbspårets första kull slutade

Alla deltagare i första kullen av Snabbspåret tillsammans med lärare.

58 personer har deltagit i Snabbspårets första kull. Vid avslutningen firades de med rosor och tårta.

Första kullen i Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare har avslutat sina studier. Glädjen gick inte att ta miste på när de fick ta emot sina studieintyg.

Det var 58 personer som började på Snabbspåret i augusti, och 58 som nu i februari avslutade sina studier.
– Genom ert engagemang och er nyfikenhet har många berikande möten uppstått, både här på universitetet och ute i skolverksamheten, sa Britt-Marie Edenvik, kursansvarig, som nu hoppades att all den kunskap deltagarna har ska hitta sin plats i svenska skolor och förskolor.

Samordnare Marie Holm delad ut rosor till alla kursens deltagare.

Snabb väg mot legitimation

Örebro universitet är ett av sex lärosäten i landet som på uppdrag av Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter fått regeringens uppdrag att erbjuda nyanlända pedagoger en väg framåt för att de så snabbt som möjligt ska få svensk lärar- och förskollärarlegitimation. Projektet ska pågå i två år.

Batoul Akkad kom till Sverige från Aleppo i Syrien för 1,5 år sedan. Där jobbade hon som historielärare. Batoul Akkad bor i Ludvika, och för att kunna studera vid Örebro universitetet behövde hon kunna bo här i Örebro några nätter i veckan. På olika vägar kom hon i kontakt med Lena och Ingvar Lundqvist. De hade plats både i huset och vid köksbordet.

Batoul Akkad tillsammans med sina Örebrovärdar Lena och Ingvar Lundqvist.

Studiehjälp varje kväll

– De har varit jättesnälla mot mig. Varje kväll har Lena studerat med mig. Jag har också fått träffa hennes vänner för att utveckla min svenska, säger Batoul Akkad, som känner att hon blivit en del av familjen.
Nu vill hon fortsätta studera svenska på SFI för att så snabbt som möjligt bli lärare. Undervisningen på Snabbspåret har skett på arabiska, vilket Batoul Akkad tyckt vara bra, eftersom det har hjälpt henne och övriga deltagare att förstå och lära sig det svenska systemet, om demokrati, rättigheter och skyldigheter.
– Mycket är lika mellan Syrien och Sverige, men visst skiljer det en del i kulturen. I Syrien är det läraren som leder undervisningen. Här i Sverige är det mer eleven.

Avslutningen firades med tårta och många bilder.

Fortsatta studier behövs

Nu fortsätter de 58 deltagarna åt olika håll. En kvinna har fått lärarlegitimation, andra deltagare behöver studera mer svenska, läsa ULV, Utländska lärares vidareutbildning, eller KPU, Kompletterande pedagogisk utbildning.
Nästa kull med 55 studerande är redan i gång. Samordnare Marie Holm säger att de tagit med flera viktiga erfarenheter från första gruppen, vilket gjort det lättare att komma igång andra gången bland annat vad gäller antagningen, hur deltagarna ska förberedas och kontakter med arbetsplatser rörande den arbetsplatsförlagda praktikdelen av utbildningen.

Text och bild: Cathrine Gustavsson

Många ville ta bilder tillsammans med kursansvarige Britt-Marie Edenvik.

Glad deltagare med familj på plats.

Läs tidigare publicerad artikel om Snabbspåret här.