Karuna Dahlberg belönas för sin utvärdering av Rapp

Karuna Dahlberg tar emot 2017 års doktorandstipendium av Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening.

Karuna Dahlberg fick ta emot priset av Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening.

Karuna Dahlberg har fått Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendium på 107 000 kronor. Pengarna får hon efter att ha utvärderat hur mobilappen Rapp fungerar.

Rapp (Recovery Assessment by Phone Points) är en app för mobilen som har utvecklats vid Örebro universitet. Det digitala verktyget innebär att vården på ett enkelt sätt kan följa upp patienter som får gå hem samma dag som de opererats. Det sker genom att de nyopererade får besvara 24 frågor om till exempel smärta, illamående och sömnsvårigheter.

Rapp gör det även möjligt för patienterna att ha direktkontakt med vården.

Dahlberg har i en studie konstaterat att patienter som genomgått dagkirurgi och använt Rapp återhämtat sig bättre jämfört med en kontrollgrupp som inte använde det digitala verktyget.

”Projektet har stor potential att förbättra uppföljning och omvårdnad för den stora grupp patienter som genomgår dagkirurgiska operationer och därigenom bidra till säker vård”, skriver Svensk sjuksköterskeförening bland annat i sin motivering.

– Jätteroligt och mycket hedrande, kommenterar Karuna Dahlberg som är doktorand vid institutionen för hälsovetenskap och medicin.

Åker till Australien

Pengarna ska hon använda till att publicera sina artiklar i open access, för språkgranskning av ramberättelsen i sin avhandling men framför allt till att delta i ett internationellt samarbete.

– Det är i sin linda vilket gör att jag inte kan berätta så mycket om det, säger Karuna Dahlberg om det internationella samarbetet.

Närmast väntar dock en resa till Australien där hon ska delta i en konferens om perioperativ omvårdnad.

– Jag kommer att ta del av intressanta föreläsningar och forskningsprojekt men även hålla en egen presentation. Efter Australien kommer jag att fortsätta arbetet med delstudie fyra och att skriva avhandlingens ramberättelse, säger Karuna Dahlberg.

Fotnot: Perioperativ står för operations- och anestesisjuksköterskornas omvårdnad i samband med patientens operation.

Här kan du läsa mer om Rapp:
Patienter får tryggare och enklare kontakt med sjukvården efter operation
Rapp - trygghet för patienter och minskade kostnader för sjukvården