Kickoff för Mentor Match: ”Jag blir förberedd för yrkeslivet”

Studenten Mamz Shuker och mentorn Camilla Larsson, eftermarknadschef på Emba Machinery, fann varandra direkt.

Mamz Shuker och Camilla Larsson fann varandra direkt.

På torsdagen var det kickoff för universitetets satsning på att hitta mentorer till studenterna. – Jag kommer att ha en fördel jämfört med dem som inte har en mentor, säger studenten Mamz Shuker.

Mentor Match är namnet på ett pilotprojekt där Örebro universitet tar ett samlat grepp för att hitta mentorer till studenterna.

– Vi har haft små öar på universitetet där olika utbildningar haft sina egna mentorer. Men vi har saknat ett riktigt bra, samlat mentorprogram för alla som studerar här.

Det säger Tim Stubbings, verksamhetssamordnare på Kommunikation och samverkan och den som är ansvarig för projektet.

Matchning utifrån utmaning och yrke

Totalt ingår 29 studenter och lika många mentorer i pilotprojektet. De senare kommer från näringslivet, offentliga sektorn och civilsamhället. En del av dem är alumner vid Örebro universitet. Det är universitetet som matchat studenterna med mentorerna, utifrån kriterier som vilken utmaning studenterna söker och vilket yrke eller bransch de kan tänka sig i framtiden.

På torsdagen var det kickoff för projektet när parterna träffade varandra för första gången på campus.

Studenten Mamz Shuker och mentorn Camilla Larsson, eftermarknadschef på Emba Machinery, fann varandra direkt.

– Vi träffades för fem minuter sedan men det känns redan som om vi känner varandra, förklarade duon när de satt och fikade tillsammans.

Mamz vet vad hon vill

Meningen är att studenterna ska vara drivande och ta huvudansvar för processen, och Mamz var klar med vad hon ville få ut av att delta i Mentor Match.

– När jag står inför ett hinder vill jag att Camilla ska vara där och stötta och ge mig råd, men det ska ändå vara mitt val, förklarade Mamz Shuker som studerar på civilingenjörsprogrammet, industriell ekonomi.

– Det låter jättebra, det verkar som om vi har samma inställning till livet, jobb och annat, replikerade Camilla.

Hon har själv pluggat till ingenjör på Örebro universitet och har under åren behållit kontakten med sitt gamla lärosäte.

– Jag brukar vara här en gång om året och berätta för ingenjörsstudenterna om yrkeslivet, så jag har insett att det verkligen finns ett behov av att ha någon att bolla med. Det känns lite som min skyldighet att dela med mig av mina erfarenheter.

Dessutom tycker jag det är hemskt kul att prata med studenter, förklarade Camilla Larsson.

Hon och Mamz är mycket positiva till projektet.

"Jag kommer att ha en fördel"

– Jag blir förberedd för yrkeslivet och jag kommer att ha en fördel jämfört med de dem som inte har en mentor, förklarade Mamz.

Torsdagens träff inleddes med en föreläsning om mentorskap av Anna Andréasson, näringslivs- och utvecklingschef i Lekeberg. Så sent som för två år sedan slutade hon jobba på universitetets avdelning för externa relationer och har även en bakgrund som lärare och student här.

– Jag tycker den här satsningen är klockren, det behövs en bro mellan studenter och arbetsliv, förklarade Anna Andréasson.

Pilotprojektet kommer att pågå i sex månader med en avslutande träff i mars. Men målet är att Mentor Match - efter att ha utvärderats - kommer att leva vidare och även utökas.

– Till nästa år siktar vi på att få med fler studenter. Med tiden vill vi även inrikta oss på dem som kanske inte har ett så stort kontaktnät inom yrkeslivet. Det kan vara personer som kommer från hem där föräldrarna saknar vana från högre studier. Här ser jag framför mig ett samarbete med Linje 14, säger Tim Stubbings.

Text och foto: Mattias Frödén

Anna Andréasson

Anna Andréasson.