Linje 14

Linje 14 är ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun som funnits sedan 2003. Kärnan i verksamheten är möten mellan studenter och högstadieelever, med syfte att inspirera fler ungdomar till att studera vidare på universitet eller högskola efter gymnasiet samt skapa kännedom om högre studier.

I dagsläget samarbetar Linje 14 med sex högstadieskolor samt tre fritidsgårdar inom Örebro. Varje år genomförs över 400 aktiviteter, som exempelvis studiehjälp, workshops, studiebesök och Summer College. Årligen medverkar cirka 2500 ungdomar i Linje 14s aktiviteter och totalt är 80 studenter aktiva i verksamheten.

Varje år görs en extern kvalitetsutvärdering av Linje 14. Positiva resultat rörande övergång till högre studier är konstaterade. En tvåårig forskningsstudie kring verksamheten avslutades sommaren 2020, där resultatet bland annat visade att benägenheten att söka sig vidare till högskola eller universitet ökat markant sedan Linje 14:s start. Rapporten för studien kan läsas i sin helhet här.

Kontakt

Madelen Renner

Tjänstetitel: Verksamhetskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Madelen Renner

E-post:

Telefon: 019 303190

Rum: E2204

Madelen Renner