Linje 14

Linje 14 är ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun som funnits sedan 2003. Kärnan i verksamheten är möten mellan studenter och högstadieelever, med syfte att inspirera fler ungdomar till att studera vidare på universitet eller högskola efter gymnasiet samt skapa kännedom om högre studier.

I dagsläget samarbetar Linje 14 med sju högstadieskolor inom Örebro. Varje år genomförs över 500 aktiviteter, som exempelvis studiehjälp, workshops, studiebesök samt Summer College. Årligen medverkar cirka 2500 ungdomar i Linje 14s aktiviteter och totalt är 80 studenter aktiva i verksamheten.

Varje år görs en extern kvalitetsutvärdering av Linje 14. Positiva resultat rörande övergång till högre studier är konstaterade. En forskningsutvärdering har nu inletts för att följa upp verksamhetens långsiktiga arbete.

Studenter pratar gymnasieval

För mer information om Linje 14 kontakta:

Evelina Carey

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Evelina Carey

E-post:

Telefon: 019 303306

Rum: E2218

Evelina Carey

Kenan Keljalic

Tjänstetitel: Aktivitetssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Kenan Keljalic

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 019 303170

Rum: N1003

Kenan Keljalic