This page in English

Läkarutbildningen i Örebro bäst i Sverige

Läkarutbildningen i Örebro är den bästa i landet. Det visar svaren i en enkät till förra årets nyutexaminerade studenter som gjorts av Sveriges Läkarförbund. Vi är på rätt väg, kommenterar Hans Hjelmqvist, programansvarig.

Bild på Hans Hjelmqvist.

Hans Hjelmqvist

Det är tredje gången som enkäten om läkarutbildningens kvalitet genomförs. Förra året var Örebro universitet med för första gången eftersom den första kullen färdiga läkare här gick ut 2016.

I alla enkätens 16 frågor placerar sig Örebro universitet i topp, tillsammans med Linköpings universitet. Den mest övergripande frågan handlar om vilka förutsättningar som studenterna fått för att ”arbeta som läkare”. Där är samtliga som svarat i Örebro nöjda, och 65 procent har kryssat för att de är ”mycket nöjda”.

– Studenterna i Örebro kommer tidigt ut i verksamheten. Vi förbereder för yrkeslivet, hur det faktiskt är att jobba som läkare. Den tyngdpunkten på professionalism utmärker Örebro, säger Hans Hjelmqvist, programansvarig på läkarutbildningen, som också ser dialogen med studenterna som mycket viktig för kvaliteten på undervisningen.

Pedagogiken en framgång

Han ser förklaringen till studenternas entusiastiska omdömen i pedagogiken. Problembaserat lärande, PBL, är utgångspunkten, en undervisningsmetod som bygger på den verklighet som läkarna sedan möter i yrkeslivet.

PBL är inte unikt för Örebro, men var grunden för undervisningen redan från starten på den nya läkarutbildningen. Andra universitet har i sin tur fått utveckla sina traditionella undervisningsmetoder med denna moderna form av pedagogik.

Det lyser grönt för Örebro universitet i samtliga enkätsvar. Över hälften av de nyutexaminerade läkarna tycker att det inte går att komma närmare den ”perfekta utbildningen”.  De som svarat i Örebro anser också att de är väl förberedda för ledarskap och att driva förbättringsarbete. Och att samarbeta med andra yrkesgrupper inom vården. Detta är områden där studenter på andra universitet är missnöjda med sin utbildning.

"Vi är på rätt väg"

Hans Hjelmqvist håller huvudet kallt, trots toppresultatet för Örebro.

– Det allra viktigaste för oss är att svaren från studenterna visar att vi är på rätt väg. Men vi kan inte stanna upp utan måste utvecklas och ha förmågan ta in allt nytt som sker inom medicin på ett sätt som gynnar utbildningen, säger han.

En utmaning för Örebro när läkarstudenterna blir allt fler är att hitta tillräckligt med praktikplatser. Det problemet delar Örebro med andra läkarutbildare.

Enkäten gick ut till de drygt 1 000 studenter som tog läkarexamen under 2016, på universiteten i Örebro, Göteborg, Linköping, Uppsala, Lund, Umeå och Karolinska institutet. Av dessa fullföljde 417 enkäten och 27 svarade delvis. Det ger en svarsfrekvens på 40 procent. I Örebro svarade 17 av 37.

Till läkarprogrammet vid Örebro universitet