Nytt program för låtskrivare och musikproducenter

Örebro universitet startar en treårig utbildning för blivande låtskrivare och musikproducenter. Målet är att studenterna ska nå en hög konstnärlig nivå, behärska hela kedjan från musikalisk idé till produktion och samtidigt bli entreprenörer för att kunna ta sig fram i en internationell musikbransch.

Clara Alm

– Jag tycker det är viktigt i en svår bransch som musikbranschen för att veta hur man ska ta sig fram, säger Clara Alm, som redan går det tvååriga musikproduktionsprogrammet men som kommer att få möjlighet att lägga till ett tredje år.

Jan Sparby är programansvarig och berättar att de under en tid sett ett ökat behov av just konstnärligt entreprenörskap.

– Vi kommer att fokusera på att problematisera konst och personligt konstnärligt uttryck men också metoder, innovation och kreativ idéutveckling. Allt i relation till kommersialisering, försörjning och entreprenörskap, säger han.

Större valmöjligheter

Jan Sparby och Peter Fogel, lärare på programmet, berättar att det övergripande målet är att studenterna ska behärska hela produktionskedjan.

Den nya inriktningen musikproduktion och songwriting inom det konstnärliga kandidatprogrammet startar i höst och går att söka fram till och med 18 april. En utökning av musikproduktionsprogrammet ligger i linje med Örebro universitets utveckling mot professionsinriktade utbildningar.

– Jag blev intresserad av utbildningen jag går i dag för att jag länge både skrivit och framfört musik men jag ville lära mig mer om musikproduktion. Om jag kan ta ut en kandidatexamen får jag större valmöjligheter, att gå vidare till avancerade studier eller undervisa till exempel, säger Clara Alm.

Behärska hela produktionen

I och med det nya programmet utökas även lokalerna. När det nya kontrollrummet invigdes var många studenter på plats.

Utbildningen präglas av Musikhögskolans kreativa miljö med närhet till programmets övriga inriktningar i jazz- och rockmusik, kammarmusik och komposition. Det tredje året på den nya inriktningen innehåller, vid sidan av det självständiga arbetet, bland annat två valbara kurser.

– Att behärska hela produktionskedjan från musikalisk idé till klingande produktion är ett övergripande mål, och genom en profilering i songwriting, arrangering eller ljudteknisk produktion, möjliggörs ytterligare fördjupning, säger Jan Sparby.

Text och foto: Linda Harradine