Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Musikproduktion och songwriting, 180 hp

Starttermin: Hösten 2024 (anmälan stängd)

Är du intresserad av songwriting eller musikproduktion? På programmet får du både och. I välutrustade studior får du fullt utlopp för din konstnärliga frihet och musikaliska kreativitet. Här skrivs och produceras morgondagens musik.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt godkänt färdighetsprov som prövar musikaliska kunskaper och färdigheter.

Den här utbildningen är en del av det konstnärliga kandidatprogrammet vid Musikhögskolan som också innefattar inriktningarna komposition, jazz/pop och kammarmusik.

Musikproduktion och songwriting går på helfart med lika fokus på songwriting & arrangering och ljudteknisk produktion. Du läser dessa delar parallellt med varandra i ett antal projekt med vissa givna ramar och mål där det ges stort utrymme för ditt eget konstärliga uttryck och genretillhörighet. Fokus ligger på att stärka och förädla kompetensen utifrån varje students enskilda unika förutsättningar och stilinrikting. Undervisning sker genom seminarier, laborationer, grupparbeten, individuell handledning, branschpraktik, samarbete med musikbransch mm. Det mesta av musikmaterialet som du kommer att jobba med skapar du själv, men du kommer också att jobba med co-writing, producera gästande band och deras låtar, ljudlägga film, praktisera i branschföretag med mera. Musikhögskolans studioavdelning står till ditt förfogande dygnet runt. Studier i entreprenörskap gör dig rustad för den verklighet du kommer att möta som yrkesverksam inom musikbranschen.

I slutet av utbildningen gör du ett självständigt arbete med tillhörande musikproduktion om 15 hp. Efter avslutade studier erhåller du en konstnärlig kandidatutbildning i musikalisk gestaltning.

Du ska vid examination ha nått en hög konstnärlig nivå och vara rustad såväl som låtskrivare/songwriter och musikproducent som entreprenör i svensk och internationell musikbransch med god kännedom om både dina egna och branschens möjligheter.

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Musikproduktion och songwriting, 180 hp

Inriktningen ska erbjuda ett av de bästa alternativen på marknaden till branschnära musikproduktionsutbildning i en konstnärlig utbildningsmiljö på Musikhögskolan. Utbildningen sammanför två hantverk inom branschen; songwriting & arrangering och ljudteknisk produktion. Delarna ges lika stort utrymme i utbildningen och knyts samman i olika projekt. I dessa projekt finns stort utrymme för det egna konstnärliga uttrycket i såväl genretillhörighet som tillvägagångssätt. Fokus ligger på att stärka och förädla kompetensen utifrån varje students enskilda unika förutsättningar och stilinrikting.

Undervisning sker genom seminarier, grupparbeten, individuell handledning, branschpraktik, samarbete med musikbransch mm.

Studenter ska vid examination ha nått en hög konstnärlig nivå och vara rustade såväl som låtskrivare/songwriters och musikproducenter som entreprenörer i svensk och internationell musikbransch med god kännedom om både sina egna och branschens möjligheter.

Songwriting och arrangering
Moment som bearbetas är bl a: toplining, trackmaking, lyric writing, groove writing, harmonilära, formlära, stråk- och blåsarrangering.

Produktion och ljudteknik
Moment som bearbetas är bl a: mikrofoner, stereomiktekniker, mikrofonteknik mixerbord, adressering, signalflöden effekter, tidseffekter och dynamiska effekter redigering produktionsteknik, mixteknik och mastering. Hos oss får du undervisning i både klassisk analog utrustning och det senaste inom digitalteknik.

Entreprenörskap
Moment som bearbetas är bl a: entreprenöriellt förhållningssätt, målstyrning, musikbranschens organisation, juridik‚ ekonomi‚ branschpraktik, eget företagande, marknadsföring, presentationsteknik‚ innovation och kreativ idéutveckling i relation till kommersialisering, försörjning och entreprenörskap, personlig profil med individuell handlingsplan för sin verksamhet.
Seminarier varvas med grupparbeten, individuell handledning och gästlärarbesök.

Studiomiljön erbjuder såväl analoga klassiker som modern hård- och mjukvara. Studion består av fyra kontrollrum och fyra studiorum som går att kombinera efter behov. Vidare finns åtta redigeringsrum och alla studions rum är tillgängliga för dig som student dygnet runt hela läsåret. Det finns flera instrument tillgängliga, såsom trumset, piano, flygel, gitarrer, basar, förstärkare, syntar och andra elektroniska instrument m.m. I studion genomför du självständigt egna produktioner, men vi är också i studion för föreläsningar, workshops, laborationer och handledning som del av lärandet kring skapande med ljudtekniska verktyg. Detta skapande inkluderar psykoakustik och tolkning, akustik och rumslighet, signalbearbetning, mikrofonteknik, mixteknik m.m.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt godkänt färdighetsprov som prövar musikaliska kunskaper och färdigheter.

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 20

Urval: Resultat vid färdighetsprov

Studieort: Örebro

Institution: Musikhögskolan

Examen: Konstnärlig kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Jan Sparby

Anmälningskod ORU-49400

Som en del av behörigheten till programmet krävs godkända färdighetsprov.

Läs mer här om provens upplägg, bedömningskriterier mm.

Utbildningen syftar till att utveckla ditt eget musikskapande och medvetenhet kring en produktions olika moment och kvaliteter. Du kan arbeta i eller driva egen studio eller produktionsbolag. Efter utbildningen kan du producera din egen musik eller andra artisters musik. Du kan verka i reklambranschen som producent av reklammusik, ljudlogotyper med mera.

Till vår studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, färdighetsprov, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Vår studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Mer information om Musikhögskolan hittar du på oru.se/musik.

Studievägledare: Urban Tholén

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Lärare

Roger Krieg 
Jan Sparby
Anders Ekman
Maria Marcus
Petrus Vestberg
Mikkel Broch Ålvik
Katarina Grubmuller
Tim Larsson 
Tim Linde
Camilla Bergholm 
Johan Wåhlander 
Gunnar Misgeld
Maria Dubbelman
Joakim Dubbelman
Johannes Bergenheim
Fredrik Welander 

Michelle Amkoff i en musikstudio.

”Jag har fått en grym bredd som musikproducent”

Michelle Amkoff har gått det konstnärliga kandidatprogrammet med inriktning mot musikproduktion och songwriting på Musikhögskolan vid Örebro universitet. Idag jobbar hon tillsammans med en av Sveriges bästa låtskrivare som skriver musik till artister som Robyn, Bruce Springsteen och Lana del Rey.

Ida Staake

Ida vill skriva och producera musik

Varför sökte du Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, inriktning musikproduktion och songwriting?
Jag har skrivit och spelat in låtar hemma, men kände att jag inte fick till inspelningarna och mixarna som jag ville. Därför sökte jag programmet eftersom jag ville utvecklas inom både låtskrivande och musikproduktion. Jag ville också få en bättre bild av branschen och lära mig mer om hur man tar sig fram i den.

Örebro universitet var mitt förstahandsval eftersom jag har hört mycket gott om programmet från tidigare studenter och visste att jag ville gå här.

Vad är det bästa med ditt program?
Det bästa är att jag har möjlighet att utveckla min egen konstnärliga identitet och att jag kan fokusera på det som är intressant för mig. Utbildningen ger mig också en bred kunskap om branschen. En annan grym grej är att jag har tillgång till riktigt bra och fina studior under tre år. 

Beskriv Örebro universitet med tre ord. 
Inspirerande, roligt och lärorikt. 

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Örebro har ett väldigt bra studentliv. Det är en fin gemenskap mellan studenterna och det finns kårsektioner och ett kårhus. På universitetet ges det en hel del konserter av studenter, men det finns även möjlighet att gå på konsert runt om Örebro. 

Vad har du för framtidsplaner?
Mina framtidsplaner är att verka inom musikbranschen och fortsätta utvecklas. Drömmen är att fortsätta skriva låtar och producera dem. 

Tips till blivande studenter?
Ta vara på tiden i studion och var inte rädd för att använda grejerna som finns där – det är så man lär sig. Tveka inte att ställa frågor till lärarna (även om frågan känns dum) för det är högst troligt att någon annan undrar samma sak.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.