Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Musikproduktion och songwriting, 180 hp

Starttermin: Hösten 2019 (anmälan stängd)

Är du intresserad av songwriting eller musikproduktion? På programmet får du både och. I välutrustade studior får du fullt utlopp för din konstnärliga frihet och musikaliska kreativitet. Här skrivs och produceras morgondagens musik.

En person vid ett stort mixerbord.

Behörighet

Grundläggande behörighet.Dessutom krävs godkänt färdighetsprov.

Den här utbildningen är en del av det konstnärliga kandidatprogrammet vid Musikhögskolan som också innefattar inriktningarna komposition, jazz/rock och kammarmusik.

Musikproduktion och songwriting går på helfart med lika fokus på songwriting & arrangering och ljudteknisk produktion. Du läser dessa delar parallellt med varandra i ett antal projekt med vissa givna ramar och mål där det ges stort utrymme för ditt eget konstärliga uttryck och genretillhörighet. Fokus ligger på att stärka och förädla kompetensen utifrån varje students enskilda unika förutsättningar och stilinrikting. Undervisning sker genom seminarier, laborationer, grupparbeten, individuell handledning, branschpraktik, samarbete med musikbransch mm. Det mesta av musikmaterialet som du kommer att jobba med skapar du själv, men du kommer också att jobba med co-writing, producera gästande band och deras låtar, ljudlägga film, praktisera i branschföretag med mera. Musikhögskolans studioavdelning står till ditt förfogande dygnet runt. Studier i entreprenörskap gör dig rustad för den verklighet du kommer att möta som yrkesverksam inom musikbranschen.

I slutet av utbildningen gör du ett självständigt arbete med tillhörande musikproduktion om 15 hp. Efter avslutade studier erhåller du en konstnärlig kandidatutbildning i musikalisk gestaltning.

Du ska vid examination ha nått en hög konstnärlig nivå och vara rustad såväl som låtskrivare/songwriter och musikproducent som entreprenör i svensk och internationell musikbransch med god kännedom om både dina egna och branschens möjligheter.

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Musikproduktion och songwriting, 180 hp

Inriktningen ska erbjuda ett av de bästa alternativen på marknaden till branschnära musikproduktionsutbildning i en konstnärlig utbildningsmiljö på Musikhögskolan. Utbildningen sammanför två hantverk inom branschen; songwriting & arrangering och ljudteknisk produktion. Delarna ges lika stort utrymme i utbildningen och knyts samman i olika projekt. I dessa projekt finns stort utrymme för det egna konstnärliga uttrycket i såväl genretillhörighet som tillvägagångssätt. Fokus ligger på att stärka och förädla kompetensen utifrån varje students enskilda unika förutsättningar och stilinrikting.

Undervisning sker genom seminarier, grupparbeten, individuell handledning, branschpraktik, samarbete med musikbransch mm.

Studenter ska vid examination ha nått en hög konstnärlig nivå och vara rustade såväl som låtskrivare/songwriters och musikproducenter som entreprenörer i svensk och internationell musikbransch med god kännedom om både sina egna och branschens möjligheter.

Songwriting och arrangering
Moment som bearbetas är bl a: toplining, trackmaking, lyric writing, groove writing, harmonilära, formlära, stråk- och blåsarrangering.

Produktion och ljudteknik
Moment som bearbetas är bl a: mikrofoner, stereomiktekniker, mikrofonteknik mixerbord, adressering, signalflöden effekter, tidseffekter och dynamiska effekter redigering produktionsteknik, mixteknik och mastering. Hos oss får du undervisning i både klassisk analog utrustning och det senaste inom digitalteknik.

Entreprenörskap
Moment som bearbetas är bl a: entreprenöriellt förhållningssätt, målstyrning, musikbranschens organisation, juridik‚ ekonomi‚ branschpraktik, eget företagande, marknadsföring, presentationsteknik‚ innovation och kreativ idéutveckling i relation till kommersialisering, försörjning och entreprenörskap, personlig profil med individuell handlingsplan för sin verksamhet.
Seminarier varvas med grupparbeten, individuell handledning och gästlärarbesök.

Studiomiljön erbjuder såväl analoga klassiker som modern hård- och mjukvara. Studion består av fyra kontrollrum och fyra studiorum som går att kombinera efter behov. Vidare finns åtta redigeringsrum och alla studions rum är tillgängliga för dig som student dygnet runt hela läsåret. Det finns flera instrument tillgängliga, såsom trumset, piano, flygel, gitarrer, basar, förstärkare, syntar och andra elektroniska instrument m.m. I studion genomför du självständigt egna produktioner, men vi är också i studion för föreläsningar, workshops, laborationer och handledning som del av lärandet kring skapande med ljudtekniska verktyg. Detta skapande inkluderar psykoakustik och tolkning, akustik och rumslighet, signalbearbetning, mikrofonteknik, mixteknik m.m.

Behörighet: Grundläggande behörighet.Dessutom krävs godkänt färdighetsprov.

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 20

Urval: Färdighetsprov.

Studieort: Örebro

Institution: Musikhögskolan

Examen: Konstnärlig kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Jan Sparby

Som en del av behörigheten till programmet krävs godkända färdighetsprov.

Läs mer här om provens upplägg, bedömningskriterier mm.

Utbildningen syftar till att utveckla ditt eget musikskapande och medvetenhet kring en produktions olika moment och kvaliteter. Du kan arbeta i eller driva egen studio eller produktionsbolag. Efter utbildningen kan du producera din egen musik eller andra artisters musik. Du kan verka i reklambranschen som producent av reklammusik, ljudlogotyper med mera.

Till vår studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, färdighetsprov, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Vår studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Mer information om Musikhögskolan hittar du på oru.se/musik.

Studievägledare: Urban Tholén

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Lärare

Per Aldeheim
Peter Fogel
Roger Krieg
Jan Sparby

Karina Kampe
Johan Wåhlander
Maria Dubbelman
Nicola Pryke
Maria Marcus
Petrus Vestberg
Angelica Åhman
Tim Johnson
Tim Larsson
Gunnar Misgeld
Camilla Bergholm
Mikkel Broch Ålvik
Alex Liebert
Fredrik Bronner
Anders Ekman

Länkar till studenters musik på Musikproduktion och songwriting

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.