Örebro universitet får examensrätt för gymnasielärare i biologi

Örebro universitet får rätt att utfärda examen för gymnasielärare i biologi. Det beslutet kom på onsdag från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

– Vi har ett uppdrag som lärosäte att utöka lärarutbildningen och den nya examensrätten är ett led i detta arbete, säger Anna-Karin Andershed, prorektor med ansvar för utbildningsfrågor vid Örebro universitet.

Examensrätten knyter också an till universitetets strategiska satsning på lärarutbildningen, med målet att bli den främsta i Sverige enligt programförklaringen från rektor Johan Schnürer.

Parallellt med utvecklingen av biologi som ämne i lärarutbildningen har biologiämnet fått ett särskilt lyft. Förutom den nu beslutade examensrätten så startar ett nytt utbildningsprogram som kombinerar biologi och entreprenörskap till hösten 2017. Samtidigt blir det premiär för en ny nationell spetsutbildning i naturvetenskap på Rudbecksgymnasiet i Örebro, ett samarbete med Örebro universitet och med särskild inriktning på livsvetenskap, ett samlingsnamn som bland annat innefattar biologi.

Den nu beslutade examensrätten för gymnasielärare i biologi ger fler möjligheter att kombinera ämnen.

– Det är stor efterfrågan på lärare i naturvetenskap, inte minst i Örebroregionen. Nu kan vi erbjuda fler val för blivande ämneslärare, samtidigt som vi svarar upp mot önskemål från skolorna och stärker vår ställning, säger Krister Persson, ordförande för lärarutbildningsnämnden vid Örebro universitet.

De senaste åren har Örebro universitet fått examensrätt för läkare och civilingenjörer.

– Den här examensrätten är ett resultat av det hårda arbete som medarbetarna i biologiämnet lagt ner, säger Krister Persson.