Riksdagsledamöter tog del av Örebroforskning

Vad är det vi stoppar i oss egentligen? Och hur påverkar maten vår hälsa? Riksdagsledamöter mötte under måndagen forskare och ledning för Örebro universitet för ett seminarium om kopplingen mellan mat och hälsa.

Rektor Johan Schnürer på rundvandring med besökarna från Rifo, riksdagsledamöter och forskare.

Det var medlemmar i nätverket Rifo, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, som var inbjudna att ta del av forskning om mat och hälsa som pågår på universitet.

Rektor Johan Schnürer ledde besöket. Vicerektor Robert Brummer berättade om samspelet mellan mat, mage och hjärna och den forskning som görs inom NGBI. Asgeir Nilsen, Restaurang- och hotellhögskolan, pratade om smaken och upplevelse av själva måltiden och Magnus Engwall redogjorde för måltidsekologins tvärvetenskapliga perspektiv. Ida Schoultz, forskare vid NGBI, berättade om hur äldre kan äta på bästa sätt.

Utgångspunkten för seminariet med riksdagsledamöter och forskare var att sambandet mellan mat och hälsa inte är uppenbart. Maten innehåller så mycket och det är oklart vilka ingredienser som spelar roll för hälsan. Och det är inte enbart kosten som påverkar hur vi mår. Anlag, livsstil och socioekonomiska faktorer spelar också roll. Klart är att vetenskapen är ett omistligt underlag för politiker som ska fatta beslut som påverkar folkhälsan, både nu och i framtiden.

Medlemmarna i Rifo som besökte Örebro universitet var riksdagsledamöter, de flesta från Örebro län. I delegationen fanns också forskare från KTH, SLU, Stockholms universitet, Karolinska Institutet och Naturhistoriska museet.