This page in English

Forskningsmiljö

Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre (NGBI)

Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre (NGBI) etablerades som ett multidisciplinärt forsknings- och innovationscenter under våren 2012. Forskningen är primärt inriktat på att studera samspelet kost-­tarmbakterier-­tarm-­hjärna, med särskilt fokus på vanliga mag-­ och tarmrelaterade åkommor som irritabel tarm (IBS) och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) där det finns ett stort behov av förbättrad diagnos, prevention och behandling.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Robert Jan Brummer

Vetenskapsområden

  • Medicin

Forskningsområden

  • Epidemiologi
  • Gastroenterologi
  • Immunologi
  • Medicin
  • Mikrobiologi
  • Neurologi
  • Nutrition

Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre (NGBI) etablerades som ett multidisciplinärt forsknings- och innovationscenter under våren 2012. Forskningen är primärt inriktat på att studera samspelet kost-­tarmbakterier-­tarm-­hjärna, med särskilt fokus på vanliga mag-­ och tarmrelaterade åkommor som irritabel tarm (IBS) och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) där det finns ett stort behov av förbättrad diagnos,prevention och behandling. De övergripande frågeställningarna är hur, till exempel genom pre- och probiotika och ännu mer avancerade metoder, samt för vem det är möjligt att förbättra mag-­ och tarmfunktionerna genom att modifiera kosten och tarmens bakterieflora.

Plattformen möjliggör också studier med avseende på vanliga störningar av hjärnans funktioner (tex stressrespons) och beteendeförändringar som depression, autism och ADHD, där det finns belägg för att tarmfunktion är viktigt i sammanhanget genom ömsesidig tarmhjärna signalöverföring.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt

International Yakult Symposium 2022