This page in English

Roboten och människan ska bli vänner

Todor Stoyanov, Amy Loutfi, Robert Krug och Andrey Kiselev

Todor Stoyanov, Amy Loutfi, Robert Krug och Andrey Kiselev ska närma människa och roboten till varandra och se om de rent av kan bli vänner.

Roboten gör den farliga delen, medan människan ser till att jobbet blir ordentligt gjort. Robotikforskare vid Örebro universitet ska i samarbete med företag och med hjälp av virtuell verklighet utveckla ett sätt att rengöra maskiner där samspelet mellan människa och robot är avgörande.

Vill du vara en del av robotvärlden?

Här söker du till civilingenjör i datateknik

– Ett mål är att människorna som jobbar med robotarna ska trivas och inte ha tråkigt, säger Amy Loutfi, professor i informationsteknologi och knuten i Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem, AASS, vid Örebro universitet.

Forskningsprojektet heter ”Amici”, vänner på italienska, ett namn som syftar på samspelet mellan människa och robot. Projektet finansieras med 3,4 miljoner kronor av Kunskapsstiftelsen och de företag som medverkar bidrar sin tur med lika mycket.

Städa bort giftig metall

Fem forskare från AASS kommer att jobba med projektet med målet att utveckla en metod för hur en robot ska rengöra en 3D-printer som används i industrin. Printern måste saneras mellan varje tillverkning och råvaran är giftigt metalliskt pulver.

– Idag är det en uppgift för en person som bär skyddskläder, miljön är dålig och arbetet tar lång tid, säger Amy Loutfi.

I ”Amici” ska istället en robot utföra arbetet inne i själva 3D-printern. En vetenskaplig utmaning är att översätta den mänskliga finmotoriken till robotens leder, och att kartlägga omgivning på ett sätt så att roboten lär av sin egna ”erfarenheter”.

Roboten ska fjärrstyras av en människa, med hjälp av virtuell verklighet, VR.  Med samma typ av VR-glasögon som i spel kan operatören se en bild av sina egna armar, som egentligen tillhör roboten, och på så sätt komma åt i trånga utrymmen. Forskarna ska ta reda på vad roboten klarar på egen hand, och när operatören måste gripa in för att kunna utföra arbetet.

Människan lika viktig

Tekniken är en del av ”Amici”. Lika viktigt är arbetsmiljön för operatören.

– Amici betyder att människan och roboten ska vara kolleger och vi ska på många sätt mäta hur operatörerna mår, deras puls och om de blir uttråkade eller stressade av arbetet, berättar Amy Loutfi.

Denna forskning vid Örebro universitet innefattar förutom robotiken också maskinteknik och sker i samverkan med flera företag: Siemens, ABB och Nethouse.

– Den här forskningen passar verkligen bra hos oss på AASS. Vi har arbetet länge med fjärrstyrning och vi vet mycket om hur människor reagerar på att arbeta med robotar, säger Amy Loutfi.

Text och foto:  Maria Elisson