Civilingenjör, Datateknik, 300 hp

Starttermin: Hösten 2019 (kommande)

Vill du vara med och utveckla innovativa datatekniska lösningar för till exempel intelligenta sökmotorer, självstyrande fordon eller smarta hem? I utbildningen Civilingenjör, Datateknik får du både lära dig grunderna i datateknik och spännande spetstekniker.

Två studenter tittar på en dataskärm.
Anmälan öppnar 2019-03-15

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Skicka e-post till This is an email address om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4

eller

Grundläggande behörighet samt Fysik B, Kemi A och Matematik E

Civilingenjörsprogrammet i datateknik är ett femårigt program som ger dig breda kunskaper och färdigheter inom datateknik och gör dig väl förberedd för att arbeta i framtidens industriföretag.

Du ska kunna arbeta med datorers maskin- och programvara och kunna sätta ihop dem i en större produkt eller tillverkningssystem. Du ska kunna samarbeta med många olika personer med olika expertis. Eftersom datatekniken utvecklas fort måste du ständigt vara beredd att möta förändringar, men du kommer själv också att vara med och utveckla ny datateknik. Du får kunskaper inom ett antal viktiga områden så som programmering, databaser, inbyggda system, människa-dator-interaktion, elektronik, matematik, juridik och ekonomi.

Du kan välja mellan två teman: Mobila och distribuerade system eller Autonoma och intelligenta system. I utbildningen tränas du också i färdigheter som är viktiga för ingenjörer: att planera och genomföra projekt, att kommunicera både muntligt och skriftligt, att arbeta i lag, att experimentera och lösa problem.

Utbildningsplan Civilingenjör, Datateknik, 300 hp

Programmet består av 300 högskolepoäng vilket motsvarar 5 års heltidsstudier. Det inleds med kurserna Introduktion till ingenjörsarbete inom datateknik, Diskret matematik och logik samt Funktioner och derivator. Första terminen läses även kurserna Linjär algebra för civilingenjörer och Imperativ programmering för civilingenjörer.

Från och med år 3 kan studenten välja att fördjupa sina kunskaper inom autonoma intelligenta system eller inom mobila distribuerade system. För en fördjupning inom autonoma intelligenta system ingår följande kurser: Reglerteknik för civilingenjörer, Digital signalbehandling för civilingenjörer, Sensorer och mätsystem, Avancerad Människa-dator-interaktion, Robotteknik för civilingenjörer, Digital bildbehandling och datorseende, samt Lärande system. För en fördjupning inom mobila distribuerade system ingår följande kurser: Webbsystem för civilingenjörer, Datasäkerhet, Artificiell intelligens för webben, Distribuerade system, Programvaruarkitekturer, Mobila plattformar samt Parallell programmering.

Programmet avslutas med ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4

eller

Grundläggande behörighet samt Fysik B, Kemi A och Matematik E

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 30

Urval: Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Civilingenjörsexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Lars Karlsson

Du kan ha en rad olika yrkesroller under din karriär, som specialist, projektledare, företagsledare, konsult, egen företagare, innovatör, kommunikatör eller utbildare. Chansen är stor att du kommer att jobba internationellt, i företag med verksamheter i flera länder och med internationella kunder, samarbetspartners och konkurrenter.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Anna Wärn

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address