Skrivit bok om det speciella med barn i forskning

Åsa Källström och Kjerstin Andersson Bruck

Åsa Källström och Kjerstin Andersson Bruck ha skrivit en bok om forskningsetik och barn. Ett skäl är att de gärna hade läst en sådan bok själva innan de började forska.

Forskning med barn ställer särskilda krav. Örebroforskarna Åsa Källström och Kjerstin Andersson Bruck har skrivit en bok om forskningsetik och barn. Boken reder inte ut vad som strikt är rätt eller fel, utan ger underlag för egna reflektioner.

– Vi hade väldigt gärna själva läst en sådan här bok innan vi började forska, säger Åsa Källström, professor i socialt arbete.

Hon och Kjerstin Andersson Bruck, som båda forskar om barn i utsatta situationer, har använt sina egna erfarenheter, och även misstag, som utgångspunkt för boken Etiska reflektioner i forskning med barn. Rubriken innehåller två nyckelord: ”reflektioner” och ”med”.

– Barn måste bemötas med särskilt mycket respekt. Vi vuxna har ett ansvar för att barnen mår bra och att de förstår all information. Barn är vana att lyda och vi måste bland annat förklara att det är frivilligt att delta, säger Åsa Källström.

– Barn har makt i en sak – de kan hålla tyst och inte svara på frågor. För forskare är det viktigt att kunna tolka tystnaden, säger Kjerstin Andersson Bruck, som i sina studier om våld med pojkar i 15-årsåldern mötts av motfrågan: ”Vem ska lyssna på det här?”.

Boktitelns ”med” innefattar alltså ett förhållningssätt till barn.

– Det inte går att forska etiskt utan att fundera över sin egen syn på barn, säger Åsa Källström.

Både hon och Kjerstin Andersson Bruck delar med sig av sina egna erfarenheter som underlag och riktar en uppmaning till dem som ska forska med barn att tänka efter.

– Reflektion är avgörande under hela processen. Det är svårt att tänka ut allt som kan inträffa innan. Och det är stor skillnad mellan barn i olika åldrar, säger Kjerstin Andersson Bruck.

Visst finns det etiska regler för forskning med barn och Sverige ligger långt framme, konstaterar hon. Den nya boken smälter samman reglerna, konkret forskarerfarenhet och vänder sig både till forskare och studenter.

Text och foto: Maria Elisson