This page in English

Åsa Källström

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post: YXNhLmthbGxzdHJvbTtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303007

Rum: L2341

Åsa Källström
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Åsa Källström

Åsa Källström (tidigare Cater) är socionom och har tidigare arbetat på ett särskilt ungdomshem med behandling för tonårsflickor med psykosocial problematik. Hon anställdes på Örebro universitet 1996 och är sedan 2015 professor i socialt arbete.

Forskning

Åsa Källström forskar om barns och ungas upplevelser av konflikter, kränkningar, våld, och övergrepp med huvudfokus på våld i familjen. Men också om vad utsatthet för försummelse och kriminalitet innebär för barn och om hur samhället kan tillgodose våldsutsattas behov av professionellt stöd.

Åsa Källströms forskning fokuserar fn på projekten "Artikel 19", "VISA", "DIALOG" samt "RISKSAM".

Undervisning

Åsa Källströms undervisning består huvudsakligen av handledning och seminariebehandling av uppsatser i socialt arbete, men hon undervisar också om sina forskningsområden samt om exempelvis forskningsetik.

Samarbeten och uppdrag

Suppleant i Örebro universitets Forskningsetiska råd (www.oru.se/forskning/god-forskningssed/forskningsetiska-radet)

Medlem i Nordiska nätverket för forskare i Norden som arbetar med barn som bevittnat våld i familjen 

Ordförande för arbetsgruppen Victimology in Emerging and Youth Cultures i The COST network on cultural victimology (www.cost.eu/actions/CA18121)

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)