This page in English

Åsa Källström

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303007

Rum: L2341

Åsa Källström

Om Åsa Källström

Åsa Källström (tidigare Cater) är socionom och har tidigare arbetat på ett särskilt ungdomshem med behandling för tonårsflickor med psykosocial problematik. Hon anställdes på Örebro universitet 1996 och är sedan 2015 professor i socialt arbete.

Forskning

Åsa Källström forskar om barns och ungas upplevelser av konflikter, kränkningar, våld, och övergrepp med huvudfokus på våld i familjen. Men också om vad utsatthet för försummelse och kriminalitet innebär för barn och om hur samhället kan tillgodose barnens behov av professionellt stöd.

Åsa Källströms forskning fokuserar fn på projekten "Artikel 19 - Vad en vistelse på skyddat boende betyder för våldsutsatta barn", "Förälder i fängelse", "RISKSAM" samt "Övergrepp och försummelse i barndomen".

Undervisning

Åsa Källströms undervisning består huvudsakligen av handledning och seminariebehandling av uppsatser på C- och D-nivå i socialt arbete, men hon undervisar också, huvudsakligen inom sina forskningsområden, men också om exempelvis forskningsetik. Hon är kursansvarig för kursen Svenska Kids’ Club.

Samarbeten och uppdrag

Suppleant i Örebro universitets Forskningsetiska råd (www.oru.se/forskning/god-forskningssed/forskningsetiska-radet)

Medlem i Nordiska nätverket för forskare i Norden som arbetar med barn som bevittnat våld i familjen 

Ordförande för arbetsgruppen Victimology in Emerging and Youth Cultures i The COST network on cultural victimology (www.cost.eu/actions/CA18121)

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Frogner, L. , Hellfeldt, K. , Ångström, A. , Andershed, A. , Källström, Å. , Fanti, K. A. & Andershed, H. (2022). Stability and Change in Early Social Skills Development in Relation to Early School Performance: A Longitudinal Study of a Swedish Cohort. Early Education and Development, 33 (1), 17-37.
Izaguirre, A. & Källström, Å. (2021). Differences in the reactions of adolescents to family violence. Child & Family Social Work, 26 (3), 425-433.
Arnell, L. , Källström, Å. & Gunnarsdottir, H. (2021). Relative Wellbeing of Women Maltreated as Children. Violence against Women.
Moberg Stephenson, M. & Källström, Å. (2020). Making sense of places: Belonging among “unaccompanied” young migrants in kinship care in a Swedish suburb. Child & Family Social Work, 25 (4), 742-750.
Källström, Å. , Hellfeldt, K. , Howell, K. , Miller-Graff, L. & Graham-Bermann, S. (2020). Young Adults Victimized as Children or Adolescents: Relationships Between Perpetrator Patterns, Poly-Victimization, and Mental Health Problems. Journal of Interpersonal Violence, 35 (11-12), 2335-2357.
Källström, Å. , Hellfeldt, K. & Nylander, P. Å. (2019). Parental imprisonment, child victimization and adult problems. European Journal of Criminology, 16 (6), 671-688.
Löve, J. , Mehlig, K. , Källström, Å. , Hensing, G. & Gunnarsdottir, H. (2019). Parents' socioeconomic position, psychological problems, and emotional neglect in childhood. European Journal of Public Health, 29 (Suppl. 4), 365-366.
Glatz, T. , Källström, Å. , Hellfeldt, K. & Thunberg, S. (2019). Physical Violence in Family Sub-Systems: Links to Peer Victimization and Long-Term Emotional and Behavioral Problems. Journal of family Violence, 34 (5), 423-433.
Nylander, P. Å. , Källström, Å. & Hellfeldt, K. (2018). After a childhood with a parent in prison: Relationships and well-being as a child and young adult. International Journal of Prisoner Health, 14 (1), 34-45.
Nylander, P. Å. , Hellfeldt, K. & Källström, Å. (2018). Att ha haft en förälder i fängelse under uppväxten - har det betydelse senare i livet?. Tidskrift för kriminalvård, 73 (2), 9-11.
Anderzen-Carlsson, A. , Gillå, C. , Lind, M. , Almqvist, K. , Fändriks, A. L. & Källström, Å. (2018). Child healthcare nurses' experiences of asking new mothers about intimate partner violence. Journal of Clinical Nursing, 27 (13-14), 2752-2762.
Izaguirre, A. & Cater, Å. (2018). Child Witnesses to Intimate Partner Violence: Their Descriptions of Talking to People About the Violence. Journal of Interpersonal Violence, 33 (24), 3711-3731.
Almqvist, K. , Källström, Å. , Appell, P. & Anderzen-Carlsson, A. (2018). Mothers’ opinions on being asked about exposure to intimate partner violence in child healthcare centres in Sweden. Journal of Child Health Care, 22 (2), 228-237.
Graham-Bermann, S. A. , Cater [Källström Cater], Å. , Miller-Graff, L. E. & Howell, K. H. (2017). Adults’ Explanations for Intimate Partner Violence During Childhood and Associated Effects. Journal of Clinical Psychology, 73 (6), 652-668.
Howell, K. H. , Cater, Å. K. , Miller-Graff, L. E. , Schwartz, L. E. & Graham-Bermann, S. A. (2017). The relationship between types of childhood victimisation and young adulthood criminality. CBMH. Criminal behaviour and mental health, 27 (4), 341-353.
Cater, Å. & Sjögren, J. (2016). Children Exposed to Intimate Partner Violence Describe Their Experiences: A Typology-Based Qualitative Analysis. Child and Adolescent Social Work Journal, 33 (6), 473-486.
Miller-Graff, L. , Cater, Å. , Howell, K. & Graham-Bermann, S. (2016). Parent-child warmth as a potential mediator of childhood exposure to intimate partner violence and positive adulthood functioning. Anxiety, Stress, and Coping, 29 (3), 259-273.
Cater, Å. K. , Andershed, A. & Andershed, H. (2016). Victimized as a child or youth: To whom is victimization reported and from whom do victims receive professional support?. International Review of Victimology, 22 (2), 179-194.
Cater [Källström Cater], Å. , Miller-Graff, L. , Howell, K. & Graham-Bermann, S. (2015). Childhood exposure to intimate partner violence and adult mental health problems: relationships with gender and age of exposure. Journal of family Violence, 30 (7), 875-886.
Cater, Å. (2015). Pappas våld mot mamma: barns varierade erfarenheter och behov. Skolhälsan (4), 16-17.
Howell, K. , Cater, Å. , Miller-Graff, L. & Graham-Bermann, S. (2015). The process of reporting and receiving support following exposure to intimate partner violence during childhood. Journal of Interpersonal Violence, 30 (16), 2886-2907.
Miller-Graff, L. , Cater, Å. , Howell, K. & Graham-Bermann, S. (2015). Victimization in childhood: general and specific associations with physical health problems in young adulthood. Journal of Psychosomatic Research, 79 (4), 265-271.
Cater [Källström Cater], Å. & Forssell, A. (2014). Descriptions of fathers’ care by children exposed to intimate partner violence (IPV): relative neglect and children’s needs. Child & Family Social Work, 19 (2), 185-193.
Andersson, K. & Cater, Å. (2014). Det våldbevittnande barnets ontologi. Tidskrift för Genusvetenskap, 35 (2-3), 82-103.
Miller, L. E. , Cater, Å. , Howell, K. H. & Graham-Bermann, S. A. (2014). Perpetration patterns and environmental contexts of IPV in Sweden: relationships with adult mental health. International Journal of Child Abuse & Neglect, 38 (1), 147-158.
Cater, Å. , Andershed, H. & Andershed, A. (2014). Youth victimization in Sweden: prevalence, characteristics and relation to mental health and behavioral problems in young adulthood. International Journal of Child Abuse & Neglect, 38 (8), 1290-1302.
Eriksson, I. , Cater, Å. , Andershed, A. & Andershed, H. (2011). What protects youths from externalising and internalising problems?: a critical review of research findings and implications for practice. Australian journal of guidance and counselling, 21 (2), 113-125.
Eriksson, I. , Cater [Källström Cater], Å. , Andershed, A. & Andershed, H. (2010). What we know and need to know about factors that protect youth from problems: a review of previous reviews. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5, 477-482.
Källström Cater, Å. (2007). Children's meaning-conciliation of their fathers' violence related to fathers and violence in general. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 8 (1), 41-55.
Källström Cater, Å. (2005). Psykisk barnmisshand: barn förstår pappas våld mot mamma på olika sätt. Socionomen (4), 78-80.
Källström Cater, Å. (2005). Snälla fäder och en våldsam pappa?: Barns tolkningar av fäders våld. NIKK magasin (2), 9-11.

Böcker

Källström, Å. & Högberg Eriksson, E. (2019). Råttan kan inte följa med: Jiirka ma na raaci karo. Lerum: Idus förlag.
Källström, Å. & Andersson Bruck, K. (2017). Etiska reflektioner i forskning med barn. Gleerups Utbildning AB.
Källström Cater, Å. , Högberg Eriksson, E. & Svanbäck, P. (2016). Råttan kan inte följa med. Lerum: Idus.

Doktorsavhandlingar

Källström Cater, Å. (2004). Negotiating normality and deviation: father's violence against mother from children's perspectives. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Kapitel i böcker, del av antologier

Källström, Å. (2021). Interventions for children and young people who have experienced domestic violence and abuse. I: John Devaney, Caroline Bradbury-Jones, Rebecca J. Macy, Carolina Øverlien, Stephanie Holt, The Routledge International Handbook of Domestic Violence and Abuse (ss. 448-461). . Routledge.
Källström, Å. (2019). Arbetet med våldsutsatta barn och unga inom socialtjänsten. I: Johansson, Björn & Källström, Åsa, Barns och ungas utsatthet : Våld och kränkningar i barns och ungas relationer (ss. 139-154). Lund: Studentlitteratur AB.
Johansson, B. & Källström, Å. (2019). Inledning. I: Björn Johansson & Åsa Källström, Barns och ungas utsatthet: Våld och kränkningar i barns och ungas relationer (ss. 9-18). Lund: Studentlitteratur AB.
Hellfeldt, K. & Källström, Å. (2019). Multipel utsatthet: En särskild risk för barn och unga. I: Björn Johansson och Åsa Källström, Barns och ungas utsatthet: våld och kränkningar i barns och ungas relationer (ss. 91-103). Lund: Studentlitteratur AB.
Källström, Å. & Jonhed, A. L. (2019). Våld i ungas kärleksrelationer. I: Johansson, Björn & Källström, Åsa, Barns och ungas utsatthet: Våld och kränkningar i barns och ungas relationer (ss. 63-79). Lund: Studentlitteratur AB.
Hellfeldt, K. , Källström, Å. & Nylander, P. Å. (2018). Efter en barndom med en förälder i fängelse: Hälsa, utsatthet och sociala relationer. I: Annelie Björkhagen Turesson & Annika Staaf, Kriminalvården: Innanför och utanför (ss. 177-188). Lund: Studentlitteratur AB.
Källström, Å. & Gomez Jansson, S. (2018). Implementing the Kids Club and Moms' Empowerment Programs in Sweden. I: Graham-Bermann, S, Cultural Considerations in Intervention with Women and Children Exposed to Intimate Partner Violence. USA: Nova Science Publishers, Inc..
Bruhn, A. & Källström, Å. (2018). Inledning: Relationsbyggande på det sociala arbetes fält - utmaningar och möjligheter. I: Bruhn, Anders & Källström, Åsa, Relationer i socialt arbete : I gränslandet mellan profession och person (ss. 9-15). Stockholm: Liber.
Bruhn, A. & Källström, Å. (2018). Slutord. I: Bruhn, Anders & Källström, Åsa, Relationer i socialt arbete : I gränslandet mellan profession och person (ss. 279-284). Stockholm: Liber.
Jonhed, A. L. , Källström, Å. & Glatz, T. (2018). Utmaningar i relationsbaserat arbete med barn och föräldrar som lever med våld i familjen. I: Bruhn, Anders & Källström, Åsa, Relationer i socialt arbete : I gränslandet mellan profession och person (ss. 138-153). . Liber.
Andersson Bruck, K. & Cater, Å. (2016). Men for Gender Equality: promising projects for preventing men’s violence against women. I: Majone Steketee, Reneé Römkens, Eliane Smits van Waesberghe, Trees Pels, Katinka Lünnemann, Jodi Mak, Jamila Mejdoubi, Hanna Harthoorn, Preventie van intergenerationeel geweld in Nederland en EU: Verkenning van wat werkt. Bijlagen (ss. 51-63). . Atria & Verwey-Jonker Instituut.
Cater [Källström Cater], Å. (2015). Att intervjua barn. I: Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder (ss. 68-80). Stockholm: Liber.
Cater, Å. (2015). Barndomsupplevelser av våld och konflikter mellan föräldrarna: unga vuxnas erfarenheter och hälsa. I: Järkestig Berggren, Ulrika, Magnusson, Lennart och Hanson, Elizabeth, Att se barn som anhöriga : Om beroende i relationer, interventioner och omsorgsansvar (ss. 327-342). Kalmar: Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).
Cater, Å. & Överlien, C. (2015). Etiska dilemman i forskning. I: Eriksson, M., Källström Cater, Å. och Näsman, E., Barns röster om våld : att lyssna, tolka och förstå (ss. 27-42). . Gleerups Utbildning AB.
Näsman, E. , Cater [Källström Cater], Å. & Eriksson, M. (2015). Perspektiv på barns röster om våld. I: Eriksson, Cater och Näsman, Barns röster om våld: att lyssna, tolka och förstå (ss. 7-26). . Gleerups Utbildning AB.
Cater, Å. (2015). Samtal som behandling av unga som upplevt våld i föräldrarnas parrelation. I: När livet känns fel: ungas upplevelser kring psykisk ohälsa (ss. 197-217). Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Cater, Å. (2015). Stödinsatser i Sverige: vad vi vet och vad vi behöver barns hjälp att förstå. I: Eriksson, M., Källström Cater, Å. och Näsman, E., Barns röster om våld : att lyssna, tolka och förstå (ss. 185-198). . Gleerups Utbildning AB.
Cater, Å. (2015). Vad barn säger om delaktighet. I: Eriksson, M., Källström Cater, Å. och Näsman, E., Barns röster om våld : att lyssna, tolka och förstå (ss. 229-244). . Gleerups Utbildning AB.
Cater, Å. (2015). Vad barn säger om våld. I: Eriksson, M., Källström Cater, Å. och Näsman, E., Barns röster om våld : att lyssna, tolka och förstå (ss. 43-60). . Gleerups Utbildning AB.
Cater, Å. (2010). Barns beskrivelser och tolkninger av fedres vold. I: Eriksson, M., Källström Cater, Å., Dahlkild-Öhman, G. & Näsman, E., Barns stemmer om vold: å tolke og forstå (ss. 71-88). . Gyldendal Akademisk.
Cater, Å. & Överlien, C. (2010). Etiske dilemmaer i kvalitativ forskning med barn som har opplevd vold. I: Eriksson, M., Källström Cater, Å., Dahlkild-Öhman, G. & Näsman, E., Barns stemmer om vold: å tolke og forstå (ss. 33-48). . Gyldendal Akademisk.
Näsman, E. , Cater, Å. & Eriksson, M. (2010). Perspektiver på barns stemmer om vold. I: Eriksson, M., Källström Cater, Å., Dahlkild-Öhman, G. & Näsman, E., Barns stemmer om vold: å tolke og forstå (ss. 19-32). . Gyldendal Akademisk.
Cater, Å. (2010). Perspektiver på kunnskap om stötte til barn som har opplevd vold. I: Eriksson, M., Källström Cater, Å., Dahlkild-Öhman, G. & Näsman, E., Barns stemmer om vold: å tolke og forstå (ss. 188-206). . Gyldendal Akademisk.
Källström Cater, Å. (2008). Barns beskrivningar och tolkningar av pappas våld. I: Maria Eriksson, Åsa Källström Cater, Gnilla Dahlkild-Öhman, Elisabet Näsman, Barns röster om våld: att tolka och förstå (ss. 63-79). Malmö: Gleerups.
Källström Cater, Å. & Överlien, C. (2008). Etiska dilemman i tolkande forskning med barn som upplevt våld. I: Maria Eriksson, Åsa Källström Cater, Gnilla Dahlkild-Öhman, Elisabet Näsman, Barns röster om våld: att tolka och förstå (ss. 25-41). Malmö: Gleerups.
Näsman, E. , Källström Cater, Å. & Eriksson, M. (2008). Perspektiv på barns röster om våld. I: Maria Eriksson, Åsa Källström Cater, Gnilla Dahlkild-Öhman, Elisabet Näsman, Barns röster om våld: att tolka och förstå (ss. 7-21). Malmö: Gleerups.
Källström Cater, Å. (2008). Perspektiv på kunskap om stöd för barn som upplevt våld. I: Maria Eriksson, Åsa Källström Cater, Gnilla Dahlkild-Öhman, Elisabet Näsman, Barns röster om våld: att tolka och förstå (ss. 181-199). Malmö: Gleerups.
Källström Cater, Å. (2007). Pappas våld mot mamma: barns förståelse och komplexa offerskap. I: Maria Eriksson, Barn som upplever våld: nordisk forskning och praktik (ss. 38-50). Stockholm: Gothia.
Cater, Å. (2002). Parenthood and gendered violence from children’s perspectives. I: Maria Eriksson, Nenola, Aili & Nilsen, Marika M., Kön och våld i Norden: rapport från en konferens i Køge, Danmark, 23-24 november 2001 (ss. 261-272). . TemaNord.

Konferensbidrag

Källström, Å. , Glatz, T. , Hellfeldt, K. & Thunberg, S. (2019). Physical Violence in Family Sub-Systems: Links to Peer Victimization and Long-Term Emotional and Behavioral Problems. Konferensbidrag vid 19th Annual Conference of the European Society of Criminology (EuroCrim 2019), Ghent, Belgium, September 18-21, 2019.
Anderzen-Carlsson, A. , Almqvist, K. , Källström, Å. , Appell, P. , Gillå, C. , Lind, M. & Lindgren Fändriks, A. (2018). Child Health Care: A Place for Asking about Domestic Violence. Konferensbidrag vid 22nd Conference of The Nursing Network on Violence Against Women International (NNVAWI), Niagara-on-the-Lake, Ontario, Canada, September 26-28, 2018.
Hellfeldt, K. , Frogner, L. , Andershed, A. , Källström, Å. & Andershed, H. (2017). Understanding preschool precursors to early school adjustment. Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 19-21, 2017.
Thunberg, S. & Källström, Å. (2017). Var söker och erhåller ungdomar stöd efter utsatthet för brott?. Konferensbidrag vid Socionomutbildningen 50 år, Örebro universitet, Örebro, 6/5 2017.
Thunberg, S. & Cater [Källström Cater], Å. (2016). Family and Friends: An Important Resource to Receive Psychosocial Support after Victimization as a Youth. Konferensbidrag vid 16th Annual Conference of the European Society of Criminology, Münster, Germany, September 21-24, 2016.
Cater, Å. (2015). Child participation in interventions for children exposed to intimate partner violence: a qualitative study. Konferensbidrag vid European Conference on Domestic Violence, Queen’s University Belfast, Ireland, 6th-9th September, 2015.
Cater, Å. & Gomez Jansson, S. (2015). Implementing the American Kid’s Club for children exposed to domestic violence in the Swedish social services. Konferensbidrag vid European Conference on domestic violence, Queen’s University Belfast, Ireland, 6th-9th September, 2015.
Thunberg, S. & Källström Cater, Å. (2015). Post-victimization support in Sweden: from which organizations can young victims of crime expect to receive psychosocial support?. Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 8-10, 2015.
Cater, Å. (2014). Barndomsupplevelser av våld i hemmet: omfattning, begrepp och relation till hälsa som vuxen. Konferensbidrag vid Internationella Brottsofferdagen.
Cater, Å. , Miller, L. , Howell, K. H. & Graham-Bermann, S. A. (2014). Childhood exposure to intimate partner violence and adult mental health problems: relationships with gender and age. Konferensbidrag vid 28th International Congress of Applied Psychology, July 8-13, 2014, Paris, France.
Källström Cater, Å. , Andershed, A. & Andershed, H. (2014). Youth victimization in Sweden: prevalence, characteristics and relation to mental health and behavioral problems in young adulthood. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium, June 9-11 2014, Stockholm, Sweden.
Cater, Å. (2012). Experiences of violent victimization from child to adult in Sweden. I: 19th ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect. Konferensbidrag vid 19th ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect, Istanbul, Turkey, September 9-12, 2012 (ss. 176-176).
Cater, Å. (2012). Support to children who have witnessed violence against their mothers: results from a national evaluation study. I: Social Work Social Development 2012. Konferensbidrag vid Social Work Social Development 2012: Action and Impact, Stockholm, Sweden, July 8-12, 2012.
Cater [Källström Cater], Å. (2012). Utsatthet för våld under uppväxten i Sverige: preliminär rapport från 2500 unga vuxna. I: Den 7:e nordiske konferanse om barnemishandling og omsorgssvikt. Konferensbidrag vid Den 7:e nordiske konferanse om barnemishandling og omsorgssvikt / Barnemishandling og omsorgssvikt i et krysskulturellt perspektiv, Bergen, Norway, May 14-16, 2012.
Cater, Å. (2011). Children exposed to domestic violence: challanges in developing support systems. Konferensbidrag vid Working within the forensic paradigm: Developing effective responses across the health, helping and legal professions, international conference, Tuscany, Italy, 12-14 September 2011.
Cater, Å. , Grip, K. , Broberg, A. , Almqvist, L. , Almqvist, K. , Sharafi, U. & Forssell, A. (2011). Support to children who have witnessed violence against their mothers: results from a national evaluation study. I: Abstracts Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskarkonferens. Konferensbidrag vid Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskarkonferens, Stockholm, 11 november 2011 (ss. 7-8). Brottsoffermyndigheten.
Eriksson, I. , Cater [Källström Cater], Å. , Andershed, A. & Andershed, H. (2011). When callous-unemotional-traits come together with conduct problems and when they do not. Konferensbidrag vid 63rd Annual Meeting of the American Society of Criminology (ASC), November 16-19, 2011, Washington DC , USA..
Eriksson, I. , Cater [Källström Cater], Å. , Andershed, A. & Andershed, H. (2010). Protection against externalizing and internalizing behavior problems among children at risk. Konferensbidrag vid 62nd Annual Meeting of the American Society of Criminology (ASC), November 17-20, 2010 San Francisco, USA..
Eriksson, I. , Cater [Källström Cater], Å. , Andershed, A. & Andershed, H. (2010). What we know and need to know about childhood resilience. Konferensbidrag vid World Conference on Psychology, Counselling, and Guidance, April 21-25 2010, Antalya, Turkey..
Eriksson, I. , Cater [Källström Cater], Å. , Andershed, A. & Andershed, H. (2010). What we know and need to know about factors that protects youth from problems: a review of reviews. Konferensbidrag vid Pathways to resilience II: The Social Ecology of Resilience, June 7-10, 2010, Halifax, Nova Scotia, Canada..
Cater, Å. (2009). From sadness, shame and subordination to empowered pride: the recovery processes of child victims of domestic violence and the role of individual counseling. Konferensbidrag vid Children and the Law: International approaches to children and their vulnerabilities, International conference, Prato, Tuscany, Italy 7-10 September 2009.
Cater, Å. (2009). From shame to pride: an interactionist analysis of children’s descriptions of their recoveryprocesses from experiencing DV. Konferensbidrag vid Coping & Resiliance International Conference, October 3-6 2009, Dubrovnik - Cavtat, Croatia.
Cater, Å. , Forssell, A. , Almqvist, L. & Almqvist, K. (2009). Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt våld i sin familj. Konferensbidrag vid Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskarkonferens, Stockholm 13 november 2009.
Cater, Å. (2008). Dealing with research ethics in child interviews concerning exposure to interpersonal violence. Konferensbidrag vid XVIIth ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect - Towards a Caring and Non-Violent Community: A Child's Perspective, Hong Kong SAR, China, 10 september 2008.
Cater, Å. (2007). Supporting children exposed to domestic violence: evaluation of a model for individual crisis intervention. Konferensbidrag vid Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskarkonferens, Stockholm, 9 november 2007.
Cater, Å. (2007). Utvärdering av Trappan: en interventionsmodell för barn som upplevt våld. Konferensbidrag vid Forsas nationella symposium Att göra socialt arbete – mellan manual och improvisation, Lund, 20-21 mars 2007.
Cater, Å. (2007). Utvärdering av Trappan-modellen för barn som upplevt våld i sin familj: mellan praktik och akademi. Konferensbidrag vid FoU Välfärdskonferens: Möten mellan Praktiken – FoU – Akademier, Stockholm, 22 augusti 2007.
Cater, Å. (2006). Children’s meaning-conciliations of fathers, violence and their father’s violence. Konferensbidrag vid Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi: Vold – med eller uden mening?, Reykholt, Island, 4-7 maj 2006.
Cater, Å. (2006). Ethics in social research with children: acknowledging agency and practice development. Konferensbidrag vid 6th Nordic Conference of FORSA, Helsinki, Finland, 9-11 February 2006.
Cater, Å. (2006). The rights of children exposed to violence. Konferensbidrag vid Childhood and Youth: Choice and Participation International Conference, Sheffield, England, 4th-6th July 2006.
Cater, Å. (2006). Violence against care-givers: human rights and social work. Konferensbidrag vid World Conference International Federation of Social Workers: A World out of Balance - Working for a New Social Equilibrium, 30th of July - 3rd of August 2006, Munich, Germany.
Cater, Å. (2005). Barns erfarenheter av våld: brottsofferskap och offerskap. Konferensbidrag vid Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskarkonferens, Stockholm, Sweden, 7 oktober 2005.
Cater, Å. (2005). Children’s understanding of their fathers’ violence against mother. Konferensbidrag vid 9th International Family Violence Research Conference, Portsmouth, New Hampshire, USA, 10-13 July 2005.
Cater, Å. (2005). Negotiating normality and deviation: father’s violence against mother from children’s perspectives. Konferensbidrag vid Childhoods 2005 Oslo, Norway, June 29 - July 3, 2005.
Cater, Å. (2005). Pappor, våld och pappas våld mot mamma: barns förståelse. Konferensbidrag vid Kön och våld: makt, motstånd och utmaningar för framtiden, Göteborg, 10-12 juni 2005.
Cater, Å. (2005). What is ethically sound qualitative child research?: a note on judgements positioned in constructions. Konferensbidrag vid Ethics in Research with Children and Young People, Hull, England, 8 september 2005.
Cater, Å. (2004). Barns bilder av fader: med pappas våld som referens. Konferensbidrag vid Den gode, den onde, den normale – nordisk mansforskningskonferens, Södertälje, Sweden, 26-28 november 2004.
Cater, Å. (2004). Children’s strategies for understanding their father’s violence. Konferensbidrag vid Den tredje nordiska kongressen om barnmisshandel och omsorgssvikt/The Third Nordic Congress on Child Abuse and Neglect, May 12-14, 2004, Åbo/Turku, Finland.
Cater, Å. (2004). Understanding father and his violence: children’s negotiation strategies, poster. Konferensbidrag vid Parent Child 2004 Conference: Family Futures – Changing families Changing world, London, England, June 17-18 2004.
Cater, Å. (2002). Barns förståelse av föräldrars våld. Konferensbidrag vid Våldets offer – vårt ansvar!, Brottsoffermyndigheten, Stockholm, Sweden, 29 sept.-1 okt. 2002.
Källström Cater, Å. (2002). Understanding parents' violence from children’s perspectives. I: Maria Eriksson, Aili Nenola, Marika Muhonen Nilsen, Kön och våld i Norden rapport från en konferens i Køge, Danmark, 23-24 november 2001. Konferensbidrag vid Kön och våld i Norden, Køge, Danmark, 23-24 november 2001 (ss. 261-272). Köbenhavn: Nordisk ministerråd.
Cater, Å. (2001). Parenthood and gendered violence from children’s perspectives. Konferensbidrag vid Kön och våld i Norden/Gender and Violence in the Nordic Countries, Nordiska Ministerrådets forskningsprogram Kön och våld, Køge, Denmark, 23-24 November 2001.

Rapporter

Thunberg, S. , Källström, Å. & Gallo, C. (2021). Knowledge about and handling of crime victims in Sweden – Report from a national gathering on cultural victimology. Örebro: Örebro University (Working Papers and Reports Social work 22).
Thunberg, S. , Källström, Å. & Gallo, C. (2021). Kunskap om och hantering av brottsoffer i Sverige – Rapport från ett nationellt möte om kulturell viktimologi. Örebro: Örebro University (Working Papers and Reports Social work 21).
Källström, Å. & Gómez Jansson, S. (2019). Från USA till Sverige: Reflektioner över Kids' Club-metodens resa. Örebro: Örebro universitet (Working papers & reports Social work 14).
Källström, Å. & Moberg Stephenson, M. (2019). Hur SOS Barnbyars mentorprogram motsvarar unga migranters behov och förväntningar. Örebro: Örebro University (Working Papers and Reports 15).
Gillå, C. , Lind, M. , Lindgren Fändriks, A. , Källström, Å. , Anderzen-Carlsson, A. & Almqvist, K. (2018). Att inom Barnhälsovården i Landstinget Värmland och Region Örebro län fråga om våld i nära relationer. Örebro, Sweden: Örebro University (Working Papers and Reports Social work 12).
Broberg, A. , Almqvist, K. , Appell, P. , Axberg, U. , Cater, Å. , Draxler, H. , Eriksson, M. , Grip, K. & et al. (2015). Utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn. Göteborg: Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.
Cater, Å. & Grip, K. (2014). Kids Club i Sverige: resultat från en förstudie av en metod för att stödja barn som upplevt våld mot mamma. Örebro: Örebro universitet (Working Papers and Reports Social work 4).
Källström Cater, Å. & Ekbom, I. (2014). Trappan-metoden för barn som upplevt våld i sin familj: reflektioner utifrån olika perspektiv. Uppsala: Regionförbundet Uppsala län (FoU-rapport, Regionförbundet Uppsala län 2).
Broberg, A. , Almqvist, L. , Axberg, U. , Grip, K. , Almqvist, K. , Sharifi, U. , Cater, Å. , Forssell, A. & et al. (2011). Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma: resultat från en nationell utvärdering. Göteborg: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet.
Broberg, A. , Almqvist, L. , Axberg, U. , Almqvist, K. , Cater, Å. & Eriksson, M. (2011). Stöd till barn som upplevt våld mot mamma : Preliminära resultat från en nationell utvärdering. Göteborg: Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen.

Samlingsverk (redaktör)

Johansson, B. (ed.) & Källström, Å. (ed.) (2019). Barns och ungas utsatthet: Våld och kränkningar i barns och ungas relationer (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Bruhn, A. (ed.) & Källström, Å. (ed.) (2018). Relationer i socialt arbete : I gränslandet mellan profession och person (1ed.). Stockholm: Liber.
Eriksson, M. (ed.) , Cater, Å. (ed.) & Elisabet, N. (ed.) (2015). Barns röster om våld: att lyssna, tolka och förstå (2ed.). Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Eriksson, M. (ed.) , Källström Cater, Å. (ed.) , Dahlkild-Öhman, G. (ed.) & Näsman, E. (ed.) (2010). Barns stemmer om vold: å tolke og forstå. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Eriksson, M. (ed.) , Källström Cater, Å. (ed.) , Dahlkild-Öhman, G. (ed.) & Näsman, E. (ed.) (2008). Barns röster om våld: att tolka och förstå (1ed.). Malmö: Gleerups.