This page in English

Sms effektivt stöd för att behandla hiv och tuberkulos

José António Nhavoto

José António Nhavoto

Sms i mobilen är ett kraftfullt verktyg för att öka kvaliteten i vården. Det visar José António Nhavoto i sin avhandling i informatik vid Örebro universitet. Han har utvecklat och testat en teknik i Moçambique som underlättar för patienter med svåra sjukdomar att fullfölja sina behandlingar.

– Patienter som fick sms kände att läkaren brydde sig och det visade sig vara viktigt för att få folk att komma till avtalade tider, säger José António Nhavoto.

Han kombinerar vård och kommunikation i sin avhandling och har prövat hur sms på flera sätt kan användas för att förbättra vården av patienter knutna till 16 vårdcentraler i Maputo-regionen i hemlandet Moçambique. Tekniken fanns på plats, men fick ny omfattning och innehåll.

– Patienterna behandlades för hiv/ids eller tuberkulos som båda är ligger i toppen av mest dödliga sjukdomar i landet. Sjukdomarna är också stigmatiserande.

Betydligt färre missar

Ett konkret resultat av projektet var att antalet missade läkarbesök sjönk radikalt – från vart fjärde till väldigt nära noll. Detta med ett underlag av 50 000 patienter.

Patienterna fick fyra olika typer sms knutna till sina behandlingar. Två av dem var påminnelser, om inbokade läkarbesök och om att hämta ut mediciner. En tredje handlade om att uppmuntra och motivera patienterna om att följa sina behandlingar.

– En fjärde handlade om upplysning, till exempel information om hur fler ska slippa bli smittade och möjligheten att testa sig för hiv gratis, berättar José António Nhavoto.

Alla sms var anonyma men personliga så till vida att de baserades på journalerna för den enskilda patienten som fanns på vårdcentralerna.

Billig och lät att anpassa

Sms visade sig fungera väl i detta projekt för att förbättra vården, både för patienter och vårdpersonalen. Och nyttan stannar inte där.

– Tekniken är billig och lätt att skala upp. Den kan användas för andra sjukdomar och i andra länder. I Indien är mobilerna spridda.  Även i ett rikt land som Sverige där många har mer avancerade telefoner kan röstmeddelande eller video var en utveckling, säger José António Nhavoto.

Han återvänder nu till Moçambique och siktar på att presenterar sina resultat för hälsoministeriet och för olika biståndsorganisationer. En fördel med sms-tekniken i ett fattigt land är att den är billig och att mobiltelefoner är relativt vanlig. Men det finns hinder som måste överkommas:

– Kvinnor på landet i Moçambique tillåts inte ha mobiler så de är beroende av sina män. I vissa områden finns heller inte datorer på vårdcentralerna eftersom de saknar el. Däremot har människor ofta möjlighet att ladda sina telefoner.

Sms i vården i Moçambique är alltså inte enbart en fråga om teknik och vården i sig, utan är också beroende kulturella och sociala förhållanden. Och språk. I landet finns 43 olika lokala språk, förutom den officiella portugisiskan som användes i just detta projekt.

Text och foto: Maria Elisson