Tre fällor när skolor ska digitalisera

Matilda Wiklund

Matilda Wiklund

- Vi har fått en möjlighet att se vad som händer när skolor får alla IT-verktyg som behövs, sade Matilda Wiklund, forskare i pedagogik vid Örebro universitet. Hon var med Almedalspanelen som diskuterade digitaliseringens fällor.

I projektet "Det digitala lärandets möjligheter" ingår fem högstadieskolor, 80 lärare och 380 elever. Det har pågått i 2 år och har 1 år kvar.

- Vi har följt projektet från start för att ta reda på vad elever och lärare tänker och tycker, säger Matilda Wiklund.

Hon jobbar i projektet tillsammans med Åke Grönlund, professor i informatik vid Örebro universitet. De besöker skolorna, sitter med på lektioner, intervjuar och gör enkätstudier.

- Vad vi kan se så här långt är att det viktigt att alla förstår målen och att de går att tillämpa i vardagen. De fina dokumenten måste bli vardag. Vad ska en bra skola vara när den är digitaliserad, det verkar inte vara klart för alla, sade Matilda Wiklund.

I panelen satt representanter från skolorna, politiker, skolledarna och forskare. De identifierade tre fällor:
1) Ledarskapet är avgörande och måste fungera.
2) Skolorna får inte överskatta elevernas digitala kompetens.
3) Målen måste förklaras och vara möjliga att tillämpa i vardagen.

Läs mer om Örebro universitet i Almedalen

 Text och foto: Linda Harradine