Tre forskare följer flytten av elever från Vivalla

Bild på Emma Arneback, Jan Jämte och Andreas Bergh

Emma Arneback, Jan Jämte och Andreas Bergh.

I tre år ska tre forskare från Örebro universitet följa sjundeklassarna från stadsdelen Vivalla som börjat på andra skolor i staden. Beslutet att flytta eleverna har väckt stort intresse och på torsdag besöker utbildningsminister Gustav Fridolin Vivalla.

Det är forskarkollegerna Emma Arneback, Andreas Bergh och Jan Jämte som fått fyra miljoner kronor av Örebro kommun till studien.

– Tidigare forskning visar att blandade elevgrupper leder till bättre resultat, konstaterar Emma Arneback.

Örebro kommun har beslutat att lägga ner årskurs 7-9 vid Vivallaskolan för att försöka öka måluppfyllelsen och skapa bättre förutsättningar för integrationen i Örebro. På så sätt hoppas man skapa mer jämlika förutsättningar för barn och unga att lära och utvecklas.  

För att bryta skolsegregationen börjar sjundeklassarna som bor i Vivalla till höstterminen istället på Gumaeliusskolan, Lillåns skola och Engelbrektsskolan. Istället för att gå till fots till skolan blir det buss.

Ny modell provas i Örebro

Örebro är inte först med att söka nya vägar för att ge grundskolorna och eleverna mer jämlika förutsättningar.  Malmö, Gävle och Nyköping har sina modeller, men ingen av samma utformning som i Örebro.

– Beslutet att stänga en hel skola och flytta eleverna till andra skolor är sällsynt och det finns ett stort nationellt intresse för att se vad som händer i Örebro och hur omorganiseringen påverkar eleverna, säger Jan Jämte.

Han, Emma Arneback och Andreas Bergh ska följa vad som händer på varsin skolan och söka svar på forskningsfrågor som:

* Vilka processer skapas för att nå ökad måluppfyllelse och vilka effekter får dessa?

* Hur påverkas de sociala relationerna i skolorna av omorganiseringen?

Andreas Bergh ser fram mot att följa skolornas arbete:

– Skolan som institution har en fantastisk potential att påverka både enskilda individers, gruppers och samhällets utveckling, säger han.

Ministern lär om Linje 14

Forskarna är ense om att det är en ”gyllene tid” att genomföra studien eftersom debatten är intensiv om hur den svenska skolan ska bli bättre för alla elever.

Extra livligt blir det på torsdag då utbildningsminister Gustav Fridolin besöker Vivallaskolan för att träffa representanter för Linje 14  och för att senare på kvällen debattera med Liberalernas Jan Björklund i SVT Opinion Live som sänder direkt från Vivalla.

Resultaten av forskningsprojektet presenteras kontinuerligt, men slutrapporten ska vara klar våren 2021.