Tre hedersdoktorer uppskattar samarbetet med Örebro universitet

Hur produktion och konsumtion ska kunna bli mer hållbar, alternativa sätt att lösa tvister inom civil- och straffprocessrätt samt hur komplikationer efter operationer kan undvikas.
Årets hedersdoktorer vid Örebro universitet har bredd i sitt kunnande.

I år utses tre hedersdoktorer vid Örebro universitets Akademiska Högtid. De heter Silvia Barona Vilar, Spanien, Arthur PJ Mol, Nederländerna, och Paul Myles, Australien. Alla tre säger att de är mycket hedrade över att få denna utmärkelse från just Örebro universitet som har gott rykte och renommé utomlands.

Silvia Barona Vilar

Silvia Barona Vilar, Spanien.

Silvia Barona Vilar är professor vid Valencia-universitetet i Spanien. Hon forskar inom civil- och straffprocessrätt och inom alternativ tvistlösning, och har rönt ett stort internationellt erkännande för sin forskning. Silvia Barona Vilar har undersökt alternativ tvistlösning utifrån systematiska och vetenskapliga metoder.
– Vi har hittills haft ett intensivt samarbete med Örebro universitet, inte minst genom professor Laura Ervo vid Örebro universitet som ingår i min forskargrupp i Valencia men också genom att mina medarbetare besökt Sverige. Jag är säker på att vårt samarbete kommer att accelerera på grund av utmärkelsen och jag hoppas få möjlighet att själv få forska vid universitetet under några veckor, säger Silvia Barona Vilar.

Arthur Mol, Nederländerna.

Arthur Mol, Nederländerna.

Arthur PJ Mol är rektor och professor i miljösociologi vid universitetet i Wageningen, Nederländerna. Han forskar främst om hur produktion och konsumtion kan bli mer hållbar. Det handlar bland annat om hur miljöhänsyn införlivas och hur styrmodeller utvecklas för att hantera globala miljörisker.
– Jag har känt och följt de ledande forskarna vid Örebro universitet länge, speciellt professor Rolf Lidskog och professor Magnus Boström. Vi har samarbetat med flera gemensamma publikationer, konferenser och seminarier och jag anser att Örebro är en av de ledande institutionerna inom vårt gemensamma område. Utmärkelsen är ett stort erkännande av mitt nästan 30-åriga vetenskapliga arbete från forskare som jag anser är ledande på området, säger Arthur PJ Mol.

Paul Myles, Australien.

Paul Myles, Australien.

Paul Myles är professor vid Monash University i Melbourne, Australien, samt chef för anestesi och perioperativ medicin vid Alfred Hospital i samma stad. Paul Myles forskar inom anestesiologi, postoperativ återhämtning och hur komplikationer efter operationer kan undvikas.
– Jag känner mig mycket glad över att mitt arbete uppmärksammas utanför Australien och hoppas nu få arbeta ännu närmare professor Ulrica Nilsson och hennes kollegor vid Örebro universitet. Vi har delat forskningsområde under mer än tio år, säger Paul Myles, som hoppas att utnämningen även kommer kunna ge nya infallsvinklar på hans forskning.

Läs mer om årets och tidigare hedersdoktorer.

Text: Cathrine Gustavsson