This page in English

Hedersdoktorer vid Örebro universitet

Hedersdoktor Linn Fernström och promotor professor Annina H. Persson

Hedersdoktor Linn Fernström och promotor professor Annina H. Persson vid akademiska högtiden 2016.

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för universitetets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden.

Hedersdoktorer 2022

År 2022 promoverades hedersdoktorerna utsedda 2021 med anledning av det utsågs inga nya hedersdoktorer 2022.

Hedersdoktorer 2015

Medicine hedersdoktor
Kenneth C.H. Fearon, professor i kirurgisk cancer, University of Edinburgh, Storbritannien

Filosofie hedersdoktorer
Cheryl Glenn, Liberal Arts Research Professor, Pennsylvania State University, USA

Lars Lind, Professor i medicin, Uppsala universitet, Sverige

Michael Nicholas, professor i psykologi, Royal North Shore Hospital, Sydney, Australien

Hedersdoktorer 2014

Juris hedersdoktor
Yolanda Bergel Sainz de Baranda, professor i privaträtt, Universidad Carlos III de Madrid, Spanien

Medicine hedersdoktor
Willem M. de Vos, professor och föreståndare för Avdelningen för Mikrobiologi vid universitetet i Wageningen, Nederländerna och professor i molekylär mikrobiologi vid Helsingfors universitet, Finland

Hedersdoktorer 2013

Filosofie hedersdoktorer
Nancy Darling, professor i psykologi, Oberlin College, Ohio, USA

Göran Goldkuhl, professor i informatik, Linköpings universitet, Sverige

Lynn R. Goldman, pediatriker och epidemiolog, George Washington University, School of Public Health and Health Services, USA

Medicine hedersdoktor
Jill Morrison, professor i allmänmedicin, Glasgow University, Storbritannien

Hedersdoktorer 2012

Filosofie hedersdoktorer
Nils Gunnar Billinger, myndighetschef och utredare, Sverige

Marlene M. Moretti, professor i klinisk psykologi, Simon Fraser University, Kanada.

Alison Liebling, professor i kriminologi, Institute of Criminology, University of Cambridge, Storbritannien

David T. Hansen, professor, Teachers College, Columbia University, USA

Hedersdoktorer 2011

Medicine hedersdoktor
James McKillop, Muirhead-professor i medicin, University of Glasgow, Storbritannien

Filosofie hedersdoktorer
Allison Harvey, professor i klinisk psykologi, University of California, Berkeley, USA

Brian Jordan, professor i växtbioteknologi, Lincoln University, New Zealand

Hedersdoktorer 2010

Medicine hedersdoktor
Dimitrios Kyriakides, professor i biokemi, Aristotle University of Thessalonica,
Grekland

Roy Bhaskar, University of London, Storbritannien

Juris hedersdoktor
Johannes Michael Rainer, professor i privaträtt, Salzburg University, Österrike

Filosofie hedersdoktorer
Ulf Jorner, Statistiska Centralbyrån, Sverige

Ruth Wodak, professor i diskursanalys, Lancaster University, Storbritannien

Hedersdoktorer 2009

Medicine hedersdoktorer
Barry J. Marshall, professor i klinisk mikrobiologi, University of Western Australia,
Australien

Amedeo Peter Giorgi, Saybrook Graduate School in San Fransisco, USA

Filosofie hedersdoktorer
Heidelore Fiedler, dr, Chemical Branch of the Division of Technology, Industry and
Economics, Schweiz

Heribert Warzecha, professor i växtbioteknologi och metabolisk ingenjörskonst,
Technical University in Darmstadt, Tyskland

Constance Flanagan, professor i Youth Civic Development, Pennsylvania State
University, USA

Kjell Lars Berge, professor i textvetenskap, Oslo universitet, Norge.

Ann Macintosh, professor of Digital Governance, University of Leeds, Storbritannien

Hedersdoktorer 2008

Medicine hedersdoktor
King K. Holmes, professor i invärtesmedicin och infektionssjukdomar, University of
Washington, Seattle, USA

Ekonomie hedersdoktor
Lingfang Huang, professor i statistik, Shanghai University of Finance and Economics,
Kina

Teknologie hedersdoktor
Tomas Hallén, teknisk direktör Akademiska Hus AB, Sverige

Filosofie hedersdoktorer
Catherine Odora Hoppers, professor, University of South Africa, Pretoria, Sydafrika

Brett Laursen, professor i psykologi, Florida Atlantic University, USA

Eckart Witzigmann, Professeur de Cuisine, Tyskland

Gregor Reid, professor i mikrobiologi och immunologi, University of Western Ontario,
Canada

Hedersdoktorer 2007

Filosofie hedersdoktorer
Gert Biesta, professor i pedagogik, University of Exeter, Storbritannien

Johan W.S. Vlaeyen, professor i beteendevetenskaplig medicin, Maastricht University,
Nederländerna

Hedersdoktorer 2006

Teknologie hedersdoktor
Raja Chatila, professor i datateknik, Laboratoire d'Automatique et de ses Applications Spatiales, Frankrike

Filosofie hedersdoktorer
Peter Thomas, professor i biologi, University of Texas at Austin, USA

Susan Balloch, professor i socialt arbete, University of Brighton, Storbritannien

Andrea A. Lundsford, professor i engelska, Stanford University, USA

Stefanie von Schnurben, professor i nyare skandinavisk litteratur, Humboldt Universität, Tyskland

Hedersdoktorer 2005

Medicine hedersdoktor
Göran Persson, statsminister, Sverige

Filosofie hedersdoktorer
Jari-Erik Nurmi, professor i psykologi, Jyväskylä universitet, Finland

Richard Rose, professor emeritus i statskunskap, University of Strathclyde, Storbritannien.

Hedersdoktorer 2004

Filosofie hedersdoktorer
John Edwards, professor i Food Service, Bournemouth University, Storbritannien

Paul J. Frick, professor i psykologi, University of New Orleans, USA

Gerd Engman, landshövding, Örebro län

Hedersdoktorer 2003

Filosofie hedersdoktorer
Kathleen B. Jones, professor i kvinnovetenskap, San Diego State University, USA

Lars Lövlie, professor i pedagogik, Oslo universitet, Norge

Susan J. Grobe, professor i omvårdnad, University of Texas at Austin, USA

Takumi Takasuga, forsknings- och utvecklingschef, Shimadzu Techno-Research Inc., Japan

Hedersdoktorer 2002

Filosofie hedersdoktorer
Steven Cooper, professor i psykologi, University of Liverpool, Storbritannien

Hans-Dieter Klingemann, professor statskunskap, Freie Universität Berlin, Tyskland.

Ingvar Lidholm, kompositionsprofessor, Musikhögskolan i Stockholm

Egon Schwarz, professor emeritus, Washington University, St. Louis, USA

Britt Olausson, högskolerektor

Hedersdoktorer 2001

Filosofie hedersdoktorer
Thomas Coniavitis, professor i sociologi, Panteion University, Grekland

Carl Jan Granqvist, adjungerad professor i matkonst, Norsk hotellhögskole i Stavanger

Harriet Jakobsson, socionom, Örebro universitet

Allan Wetterholm, arkeolog

Hedersdoktorer 2000

Filosofie hedersdoktorer
Carl-Erik Särndal, professor i statistik, Statistiska Centralbyrån

Cleo H. Cherryholmes, professor i pedagogik, Michigan State University, USA