This page in English

Äldre med magproblem mår sämre psykiskt

John-Peter Ganda Mall och Ida Schoultz

John-Peter Ganda Mall och Ida Schoultz

Äldre med magproblem visar inte bara tecken på en svag tarmbarriär utan mår också sämre psykiskt. Det visar en ny Örebrostudie – med orienterare som förebilder. Studien är ytterligare ett steg i sökandet efter det hälsosamma åldrandet.

Tarmen har ett dubbelt uppdrag. Den ska ta upp näring ur maten vi äter. Samtidigt ska den vara en barriär och skydda kroppen från skadliga ämnen. 

Örebroforskarna Ida Schoultz och John-Peter Ganda Mall har undersökt tarmens barriär hos personer över 65 år. De har delats in i tre grupper: veteranorienterare utan magproblem, äldre utan magproblem och äldre med måttliga magproblem.

– Vi har undersökt veteranorienterare tidigare och de har visat sig vara en potentiell modell för hälsosamt åldrande. De tränar både kropp och huvud och umgås med människor i alla åldrar, säger Ida Schoultz, forskare i medicin vid Örebro universitet.

Orienterarna mår bäst

Den nya studien visar att orienterarna mår bäst – de har bra maghälsa och lägst nivåer av stress, ångest och depression. Detta trots att tarmbarriären är tätast hos gruppen utan magproblem, inte hos orienterarna.

– Generellt mår de bättre än den andra gruppen äldre utan magproblem. Den sociala gemenskapen och fysiska aktiviteten gör troligtvis stor skillnad, säger John-Peter Ganda Mall, doktorand i biomedicin vid Örebro universitet.

Samtidigt visar studien att gruppen med måttliga magproblem har en mindre tät tarmbarriär och de mår också sämre psykiskt. Gruppen forskarna har undersökt har ingen diagnostiserad magsjukdom utan främst problem med förstoppning och diarré.

– Vi vet sedan tidigare att flera sjukdomar är kopplade till en svagare tarmbarriär – inflammatoriska tarmsjukdomar men även depression, säger John-Peter Ganda Mall.

Äldre äter mindre fibrer

Forskarna har mätt protein i blod som ger en bild av tunntarmens barriärfunktion. De har  bekräftat resultaten med vävnadsprover från tarm. Nästa steg är att undersöka om prebiotika kan stärka tarmbarriären och hjälpa äldre med en sämre barriärfunktion. Prebiotika är kostfiber som inte bryts ner i tarmen utan blir näring för de hälsofrämjande bakterierna.

– I tidigare studier har vi sett att äldre äter mindre fibrer. Ett lågt fiberintag är också kopplat till vissa tarmsjukdomar. Därför är det bra att äta fibrer som mörkt bröd, grönsaker och frukt när man blir äldre, säger Ida Schoultz.

– Vi testar samma prebiotiska fiber som vi sett haft positiva effekter på tarmbarriären hos patienter med Crohn’s sjukdom, säger John-Peter Ganda Mall.

Prebiotika kan stärka tarmbarriären

Studien där patienter med Crohn’s sjukdom ingick publicerades i den välrenommerade tidskriften Inflammatory Bowel Diseases i februari i år i samarbete med Linköpings universitet  och visar att prebiotika kan stärka tarmbarriären och motverka att stress inducerar en ökad genomsläpplighet över tarmen.

– Därför håller vi på att undersöka om det blir samma resultat med prebiotika bland äldre, säger John-Peter Ganda Mall.

Resultaten från den studien kommer presenteras i John-Peter Ganda Malls avhandling under våren.

Text och foto: Linda Harradine