Anestesisjuksköterska – ett stimulerande jobb i en högteknologisk miljö

Fredrik Alm

Det var under värnplikten som Fredrik Alms intresse för sjuksköterskeyrket väcktes. I dag är han anestesisjuksköterska och kombinerar jobbet på sjukhuset med doktorandstudier.

– Det är ett stimulerade jobb. Jag arbetar i en högteknologisk miljö och får koncentrera mig på en patient åt gången. Det är tillfredsställande, säger Fredrik Alm.

Han arbetar på anestesi- och intensivvårdskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och i arbetsuppgifterna ingår att planera och genomföra anestesi i samband med kirurgiska ingrepp och undersökningar. Det omfattar hela processen, från förberedelser och sövning till väckning av patienter, och sker i ett nära samarbete med anestesiläkare och andra anestesisjuksköterskor.

– Dagarna kan se väldigt olika ut. Varje morgon börjar med en genomgång av dagens patienter och jag får veta om jag ska arbeta med flera korta ingrepp eller kanske en heldagsoperation.

Fredrik Alm tror att en vanlig missuppfattning om anestesisjuksköterskor är att de inte kommunicerar med patienter.

– Vi måste kunna förmedla trygghet och tillit under den korta stunden vi möter patienter innan sövning. Det är en utmaning, eftersom de flesta är oroliga inför ett kirurgiskt ingrepp. Anestesisköterskan ansvarar även för omvårdnad av patienter vid annan typ av anestesi där patienten kan vara vaken under ingreppet.

Självklart val efter värnplikten

Egentligen hade inte Fredrik Alm några tankar alls på att utbilda sig till sjuksköterska. Men tiden som sjukvårdare under värnplikten gjorde yrkesvalet enkelt.

– Jag blev alltmer intresserad av sjukvårdsdelen och bestämde mig sedan för att läsa sjuksköterskeprogrammet, säger han.

Direkt efter utbildningen började han arbeta på en kirurgavdelning och sedan följde några år på akutmottagningen vid Universitetssjukhuset Örebro. Fredrik Alm beskriver jobbet som sjuksköterska som väldigt givande och mångsidigt.

– Jag fick möta patienter i alla åldrar och med många olika sjukdomar. Det var ett brett arbete med tempoväxlingar och jag trivdes jättebra.

Det var också under åren på akutkliniken som han fick chansen att samarbeta med andra yrkesgrupper på sjukhuset och få inblick i deras vardag. Jobbet som anestesisjuksköterska verkade särskilt spännande, minns han.

– Jag saknade att kunna koncentrera mig på en patient åt gången och det var det som fick mig att bli anestesisjuksköterska.

Redo för yrkeslivet efter utbildningen

Det är nu snart sex år sedan Fredrik Alm läste det ettåriga specialistsjuksköterskeprogrammet i anestesivård.

– Då fick jag fördjupa mig inom områden som jag är intresserad av, som hur man i omvårdnad stödjer patientens andning och blodcirkulation.

Han tycker att utbildningen innehöll en bra balans mellan teori och praktik. Kliniskt träningscentrum, där studenterna fick träna på olika arbetsmoment i en verklighetstrogen miljö, var ett annat uppskattat inslag bland studenterna.

– Det var väldigt bra. Innan jag påbörjade utbildningen kändes det avlägset att vara redo för arbetsuppgifterna som en anestesisjuksköterska har, men man har de rätta verktygen för att möta yrkeslivet när man är klar.

Varvar doktorandstudier och kliniskt arbete

Sedan ett år tillbaka är Fredrik Alm också doktorand vid Örebro universitet. Han studerar den postoperativa återhämtningen hos barn efter en tonsilloperation och har redan hunnit publicera två artiklar.

– Smärta och smärtbehandling ligger i fokus för mina studier. Som doktorand utvecklas jag som person hela tiden, vilket är jättekul.

Men några planer på att i framtiden ägna sig åt forskning på heltid har inte Fredrik Alm. Därför hoppas han på att även i fortsättningen kunna kombinera forskning med kliniskt arbete.

– Jag skulle inte vilja släppa det kliniska arbetet helt. Som anestesisjuksköterska arbetar man inom ett relativt smalt område, men man kan fördjupa sig inom många olika typer av ingrepp som alla kräver specifik omvårdnad.

 Text och foto: Jasenka Dobric