Institutionen för hälsovetenskaper

Program

Hos oss finns ett flertal program på grundnivå samt avancerad nivå inom idrottsvetenskap, medicinsk diagnostik och specialistsjuksköterska.