Civilingenjörsutbildningarna lockar fler

Antalet ansökningar till högre utbildning minskar i hela landet och det gäller även för Örebro universitet. Samtidigt fortsätter de två nystartade civilingenjörsutbildningarna att locka fler studenter.

Anna Lindholm Ulfvensjö

Anna Lindholm Ulfvensjö

Enligt Universitets- och högskolerådet beror nedgången i antalet ansökningar framför allt på den rådande högkonjunkturen – många väljer jobb framför studier på högskolenivå. Dessutom är det i år en rekordliten ungdomskull som slutar gymnasiet. År 1999 föddes 88 000 barn och det är det lägsta antalet sedan 1935.

Trots den nationella trenden fortsätter civilingenjörsprogrammen i datateknik och i industriell ekonomi vid Örebro universitet att öka i antal ansökningar.

– Båda inriktningarna ökar och extra glädjande är att fler väljer oss i första hand. När det gäller civilingenjörsprogrammet i datateknik ser vi en stor ökning, säger Anna Lindholm Ulfvensjö, planerings- och utbildningskoordinator vid Örebro universitet.

Anna-Karin Andershed

Anna-Karin Andershed

Två av topp 20

Universitetet har två utbildningsprogram som ligger på listan över de 20 mest sökta i Sverige, Läkar- och Juristprogrammet, och fem program bland de 40 mest sökta, Jurist-, Läkar-, Psykolog-, Socionom- och Kriminologiprogrammet.

– Vi har starka professionsinriktade program som lockar många sökande, säger Anna-Karin Andershed, prorektor vid Örebro universitet.

Nationellt fortsätter intresset att minska för lärarprogrammen bland de sökande. Örebro universitet arbetar aktivt för att vända trenden för att på sikt öka söktrycket.

Nya lärare

– Att utbilda lärare är ett av våra viktigaste uppdrag, och vi arbetar intensivt med att genom vår stora satsning på Framtidens lärarutbildning utveckla och stärka lärarutbildningen. Just nu rekryterar vi tretton yrkesverksamma lärare och förskollärare till lärarutbildningen för att stärka kopplingen mellan teori och praktik.

Dessa nya lärare ska bidra med sina praktiska kunskaper om undervisning och dela sin tid mellan sina ordinarie arbeten ute i skolorna och uppdraget som lärarutbildare vid universitetet. 

– Tack vare vår satsning på attraktiva professionsinriktade utbildningar är vi totalt sett det sjunde mest sökta lärosätet i Sverige bland dem som söker program, säger Anna Lindholm Ulfvensjö.

Text: Linda Harradine
Foto: Anders Liljenbring och Hans Jonsson