Civilingenjörsutbildningen i Örebro var förstahandsvalet för Linn Nielsen

Linn Nielsen

Linn Nielsen var inte orolig för att civilingenjörsutbildningen hon hade sökt var helt ny. Idag är hon inne på andra året och är nöjd med sitt val.

Här kan du läsa mer om Civilingenjör, Industriell ekonomi, 300 hp

Linn Nielsens intresse för ingenjörsyrket väcktes under gymnasiet då hon läste det naturvetenskapliga programmet. Ingenjörsstudenter från olika universitet och högskolor kom till hennes skola i Skövde för att berätta om sina utbildningar. När hon hörde att Örebro universitet skulle starta en ny civilingenjörsutbildning blev hon nyfiken och läste på om programmet. Hon tyckte att inriktningen industriell ekonomi lät intressant och sökte utbildningen i första hand.

– När jag jämförde olika civilingenjörsutbildningar upptäckte jag att Örebro universitet hade allt jag var ute efter, säger Linn Nielsen.

Det är inte första gången hon väljer det nya före det etablerade, när hon skulle börja högstadiet valde hon en nystartad spetsutbildning inom matematik och naturvetenskap.

– Jag har alltid tyckt om att utveckla nya projekt. Det är roligt och utmanande att vara med och lägga grunden för en ny utbildning.

– Lärarna på programmet lägger mycket tid och energi på att vi studenter ska klara våra studier. De är lyhörda för vår feedback som vi ger efter varje avslutad kurs.

Innan programmet startar erbjuds alla nya ingenjörsstudenter att börja en vecka tidigare för att läsa en introduktionskurs i matematik.

– Det var en bra inledning och gav drivkraft inför uppstarten.

Men första tiden i Örebro innehöll inte bara studier utan även en introduktion för nya studenter. Linn Nielsen är nöjd med introduktionen som gav henne nya vänner från de olika ingenjörsprogrammen.

– Örebro erbjuder ett aktivt och bra studentliv. Det är roligt att studera här.  

Inne på andra året

Nu läser Linn Nielsen fjärde terminen på programmet och hon är nöjd med sitt val. Hon tycker att styrkan är utbildningens uppbyggnad som ökar med förståelsen för tillämpning inom det breda yrkesområdet. Studenterna har haft studiebesök och flera gästföreläsningar.

– Det har varit jättebra. Vi har fått lyssna på olika företagsinriktningar och vilka möjligheter som finns på arbetsmarknaden. 

En annan fördel är att kunskap och förståelse för yrket har byggts upp successivt. Under första året fick studenterna lära sig nödvändiga baskunskaper i ekonomi, teknik, CAD och matematiska beräkningskunskaper.  

– Andra året har gett fördjupade kunskaper samt förståelse inom områdena med nya funktioner och tillämpningar, som exempelvis Matlab och Excel. 

Linn Nielsen har även valt att delta i universitetets Mentor Match, där hon har en mentor att utbyta tankar och idéer med. Hennes mentor är Philip Holst från teknikföretaget Prevas.

– Det är intressant att få resonera om användningen av kunskaperna från universitet i yrkeslivet, säger Linn Nielsen.

Text och foto: Anna Asplund