Civilingenjör, Industriell ekonomi, 300 hp

Starttermin: Hösten 2024 (anmälan stängd)

Som civilingenjör med inriktning industriell ekonomi får du en helhetssyn och lär dig lösa framtidens tekniska problem. Du kommer att kunna driva och leda den tekniska utvecklingen på ett internationellt industriföretag.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4 eller Matematik E.

Civilingenjörsutbildningen ger dig breda och djupa kunskaper i teknikbaserad affärsutveckling. Du lär dig maskinteknik, produkt- och kvalitetsutveckling, ekonomi, marknadsföring och organisationsutveckling. Redan från första terminen kommer du att analysera och hitta innovativa lösningar på komplexa problem. Presentationsteknik, projektledning, samarbetsförmåga och nätverksbyggande är kompetenser som är nödvändiga för att bli en framgångsrik civilingenjör och går som en röd tråd genom hela utbildningen.

Utbildningsplan Civilingenjör, Industriell ekonomi, 300 hp

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng (hp), vilket innebär tio terminers studier. Varje termin är indelad i två läsperioder. I de flesta läsperioder studeras två kurser parallellt. Programmet inleds med kurserna Introduktion till ingenjörsarbete inom maskinteknik, 10,5 hp och Funktioner och derivator, 4,5 hp. Under första terminen läser studenterna även kurserna Linjär algebra för civilingenjörer, 7,5 hp och Industriell ekonomi, 7,5 hp. Under utbildningens näst sista termin väljer studenten mellan kurserna Processutveckling och innovation, 30 hp samt Ekonomisk organisering och teknologiledning, 30 hp. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 30 hp.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4 eller Matematik E.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 40

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Civilingenjörsexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Sören Hilmerby

Anmälningskod ORU-59410

Möjligheten till kontakter med framtida arbetsgivare är god eftersom utbildningen innehåller projektarbeten på företag, industriella exempel, gästföreläsningar, studiebesök, möjlighet till mentorskap med mera.

Du kommer antagligen att jobba i teknikföretag med verksamheter i flera länder och med internationella kunder och samarbeten. Många ingenjörer anställs också i konsultföretag. Utbildningen i kombination med yrkeserfarenhet kan också leda till arbete som projektledare eller andra ledande roller.

Camilla Larsson

Som civilingenjör har du oändliga möjligheter

När Camilla Larsson studerade till ingenjör vid Örebro universitet hade hon inte en tanke på att bli chef, även om ett personlighetstest under utbildningen visade att hon skulle passa som VD.

- Jag ville bli konstruktör och trodde det var mitt drömjobb. Nu i efterhand inser jag att jag inte hade velat jobba med det hela livet. Men det är en bra bas och ett utmärkt sätt att lära känna ett företag.

Hon började jobba som konstruktör på EMBA direkt efter sin examen. Bara ett par år senare kom erbjudandet om att bli chef för bearbetningsavdelningen. Nu har hon varit på företaget i snart tio år och de senaste sju åren som logistikchef.

- EMBA Machinery är ett företag som tillverkar och säljer maskiner till wellpappindustrin världen över. Vi är cirka 130 anställda. Fördelen med att jobba på ett mindre företag är att man får bra insyn. Jag kan vara med och påverka och förändra. Det är motiverande att känna att det jag gör faktiskt spelar roll.

Som logistikchef ansvarar Camilla för att materialförsörja de maskiner som tillverkas och är chef för dem som jobbar med internlogistik som förråd, måleri, kvalitetskontroll och inköp av material. En typisk arbetsdag har hon en hel del möten. Det kan vara allt från ordergenomgång med andra chefer till fackliga förhandlingar eller avdelningsmöten. Övrig tid går åt till att reda ut problem med underleverantörer, driva olika projekt och jobba med lean och ständiga förbättringar inom produktionen. Det gäller att ha kunskap inom många olika områden, vilket Camilla tycker att hon fått i sin utbildning.

- Vill du bli chef behöver du inte vara teknikexpert men det är lättare att leda ingenjörer om du kan prata med dem på ingenjörsspråk. Jag känner att jag får respekt i diskussioner för att jag har en del baskunskaper. Utbildningen är bred och det är även mitt jobb. Jag är kanske inte expert på något särskilt område men jag kan en del om väldigt mycket.

Camilla menar att en civilingenjörsutbildning kan vara ett bra val även för dem som inte har ett stort teknikintresse eftersom baskunskaper i teknik ger en bra grund att stå på. Man låser sig inte utan har möjligheten att svänga om ganska mycket i sitt yrkesliv.

- Oavsett om du vill jobba som säljare, controller, projektledare eller chef på ett teknikföretag behöver du ha kunskaper inom teknik. Som civilingenjör har du oändliga möjligheter, avslutar Camilla.

Du är kreativ, nyfiken och ambitiös och ser spännande möjligheter med en utbildning som kopplar samman områden som matematik, teknik, ekonomi, marknadsföring, organisation och ledning. Du vill ta en aktiv roll och vara med och påverka och hitta hållbara lösningar för framtiden. Du är beredd att lägga ner arbete och engagemang under din studietid. Det är också viktigt för dig med en utbildning som är väl förankrad i verkligheten och som leder till intressanta jobb, med stora möjligheter att styra över din framtida inriktning.

Det som kännetecknar utbildningen till Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet är:

  • Hållbar utveckling och hur du som ingenjör bidrar och är viktig återkommer som en röd tråd under utbildningen.
  • Vi lägger stor vikt vid att förbereda dig för yrkeslivet och du har goda möjligheter att skapa kontaktnät som underlättar.
  • En utbildning utformad och genomförd i samarbete med näringslivet som ger relevanta kompetenser.
  • En sammanhållen 5-årig utbildning som ger en gedigna teknisk-naturvetenskapliga ingenjörskunskaper och färdigheter.
  • Det finns en närhet till forskargrupper och till näringslivet.
  • Du utvecklar din kommunikativa förmåga, genom återkommande undervisning i kommunikation/retorik.

Näringslivskopplingen är viktig för att skapa så bra kontakter mellan studenter och företag som möjligt. Det ger en bra start till första jobbet. Se exempel via länkarna:

Det generella svaret är "ja". Visserligen kommer variationer över konjunkturcykler och mellan branscher alltid att finnas, men dina chanser är goda. Efterfrågan på civilingenjörer har varit stabil och med den beredskap för utveckling och förändring som utbildningen ger så har du bästa möjliga förutsättningar på framtidens arbetsmarknad.

Historiskt, oavsett konjunkturläge, har arbetslöshetsnivåerna för ingenjörer stabilt varit lägre än för arbetskraften totalt. Du stärker dina möjligheter ytterligare genom att utbildningen har ett utvecklat näringslivssamarbete som ger dig meriterande erfarenheter i mentorsprogram, projektkurser, examensarbete mm.

Sammanfattningsvis kan sägas att kurser inom matematik, naturvetenskap, teknik, ekonomi, organisation och ledning ingår. Utbildningens tekniska bas är maskinteknik.

Det finns också generella ingenjörsfärdigeter som löper som en röd tråd och ingår i flera kurser under utbildningen, så som exempelvis projektstyrning, utvecklingsarbete, kommunikation/retorik, hållbar utveckling etc. Utvecklingsprojekt på ”ingenjörsvis” och med ökande komplexitet sker under hela utbildningen med start redan under första terminen.

Se Marie Gelang berätta om retorikens roll i utbildningen.

Följande kurser ingår i programmet. För fullständiga benämningar, antal högskolepoäng mm, se programmets utbildningsplan:

Termin 1
Funktioner och derivator
Introduktion till ingenjörsarbete inom maskinteknik
Linjär algebra
Industriell ekonomi
Termin 2
Integraler och differentialekvationer
Mekanik
Flervariabelanalys
Ekonomistyrning, industriell budgetering och kalkylering
Termin 3
Hållfasthetslära
Hållbar utveckling
Ellära
Termodynamik, energi- och miljöteknik
Våg- och materiefysik
Termin 4
Materiallära
Ekonomisk planering och styrning med industriella investeringar och finansiering
Konstruktionselement
Matematisk statistik och sannolikhetslära
Termin 5
Konstruktionsteknik
Juridik och etik
Tillverkningsteknik
Kvalitetsutveckling i produktionsprocesser
Termin 6
Elteknik
Elmaskiner
Industriell marknadsföring och strategi
Reglerteknik
Lean och produktionsteknik
Termin 7
Produktionsutveckling
Termin 8
Datorbaserad kalkylering och redovisning
Industriell logistik
Termin 9
Ekonomisk organisering och teknologiledning 
eller
Processutveckling och innovation *
Termin 10
Examensarbete

* Termin 9 lämpar sig också för att läsa kurser vid något utländskt lärosäte genom våra utbytesavtal. Läs mer om att plugga utomlands.

Skillnaden mellan utbildningarna är stor och består främst i att civilingenjörsutbildningen, även med inriktning industriell ekonomi, i grunden är en teknisk ingenjörsutbildning. Den innehåller även mer avancerad matematik som också tillämpas i de tekniska kurserna. Den som studerar till Civilekonom får en mycket bredare och större del ekonomi, såväl företagsekonomi som nationalekonomi. Trots den stora skillnaden mellan utbildningarna så kan det finnas yrkesroller där du hittar både civilingenjörer och civilekonomer. Det beror då även på den enskildes kvalifikationer och erfarenheter.

Vid Örebro universitet erbjuds du som student möjlighet att studera utomlands under en del av din utbildning genom våra utbytesavtal. Läs mer om utbytesstudier.

Du har också möjlighet att genomföra ditt examensarbete under programmet sista termin hos en organisation utomlands.

Det underlättar om du tycker det är kul och är rätt hyfsad på matematik, eller har en stark motivation och kan bli det. Det är viktigt att påpeka att du kan komma långt med god motivation och arbete. I programmet ingår 34,5 högskolepoäng matematikkurser, men matematik tillämpas också i andra kurser.

Inför programmet är det viktigt att du förbereder dig genom att repetera matematik. Under vår introduktionsvecka (veckan innan programmet startar) varvas moment inom framför allt gymnasiematematiken med faddrarnas introduktionsaktiviteter. Fram tills dess kan du vässa dina matematikkunskaper via www.oru.se/nt/internetmatte.

Du ska inte söka introduktionskursen utan kommer att antas till kursen per automatik om du söker programmet. Se kursplan här: Introduktionskurs i matematik för civilingenjörer.

Högskoleingenjörsutbildningen är tre år (180 högskolepoäng) medan det tar fem år (300 högskolepoäng) att bli civilingenjör. Civilingenjörsutbildningen har större teoretiskt djup, medan högskoleingenjörsutbildningen är mer fokuserad på tillämpning av teorin.

Din konkurrenskraft är högre och arbetsmarknaden bredare med en civilingenjörsexamen, men din framtida position beror i lika hög grad på din egen drivkraft och prestationer. Till flera ingenjörsjobb söker arbetsgivare efter ingenjörer med högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen och det är då dina tidigare erfarenheter och vad du då åstadkommit som är avgörande snarare än vilken ingenjörsutbildning du läst. Bägge utbildningarna gör dig till en kreativ problemlösare som är attraktiv på arbetsmarknaden.

Ja, kanske det, men rådet är ändå att inte ha för bråttom. Utbildningen ger dig en bra överblick över hela den industriella organisationen, dess verksamhet och produkter. Det sker genom att programmet utöver den tekniska grunden också behandlar utvecklingsprocesser, hållbar utveckling, ekonomi, logistik, marknadsföring, kommunikation mm. På så sätt har du en lämplig bakgrund för att med tiden utvecklas mot ledande befattningar.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att du kommer att ha kunskaper och färdigheter inom teknik, organisation och ekonomistyrning som ger möjlighet att utvecklas till specialist inom något område, kanske som konsult. Det är också en intressant karriärmöjlighet och kan vara en bra start för att senare ta steget mot en ledarroll.

Det korta svaret är nej. Ett något längre är att programmet är en i grunden teknisk yrkesutbildning för dig som vill arbeta med både tekniska, organisatoriska och ekonomiska aspekter inom, eller med anknytning till, varu- och tjänsteproduktion eller produktutveckling.

Programmet har därför en bred maskinteknisk bas där ingenjörskompetenserna kompletteras med relevanta och särskilt utformade företagsekonomiska färdigheter för att du ska ges förutsättningar arbeta med företagets teknik, organisation och utveckling av produkter och processer.

Önskar du rikta in dig på arbete inom bank/finans eller en examen inom ekonomi så rekommenderar vi dig att istället titta närmare på en ekonom- eller civilekonomutbildning.

Antagna studenter meddelas om scheman och annan nödvändig information innan studierna börjar. Se information om terminstider: https://www.oru.se/utbildning/terminstider/.

Studierna inleds med en introduktionskurs i matematik på 1,5 högskolepoäng, veckan innan terminsstarten. Kursen pågår under en vecka parallellt med Studentkårens introduktionsaktiviteter och avslutas med en skriftlig examination.

De första obligatoriska kurserna i programmet är Introduktion till ingenjörsarbete inom maskinteknik, 10,5 hp och Funktioner och derivator, 4,5 hp.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Anna Wärn

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Kristina Khajo håller tal

Kristina är en av framtidens kvinnliga ledare: ”Jag vill göra skillnad”

Som enda svensk valdes civilingenjörs-studenten Kristina Khajo ut till en europeisk sommarskola för framtidens unga kvinnliga ledare i Prag.

Daniel Mirza bredvid Ericssons logotyp.

"Jag drivs av att leda och motivera min arbetsgrupp att nå resultat"

Daniel Mirza läste Civilingenjörs-programmet, Industriell ekonomi vid Örebro universitet och fick jobb som global projektledare på Ericsson.

Linn Nielsen i en trappa.

Civilingenjörsutbildningen i Örebro var förstahandsvalet för Linn Nielsen

Linn Nielsens intresse för ingenjörsyrket väcktes under gymnasiet då hon läste det naturvetenskapliga programmet. Ingenjörsstudenter från olika universitet och högskolor kom till hennes skola i Skövde för att berätta om sina utbildningar. När hon hörde att Örebro universitet skulle starta en ny civilingenjörsutbildning blev hon nyfiken och läste på om programmet. Hon tyckte att inriktningen industriell ekonomi lät intressant och sökte utbildningen i första hand.

– När jag jämförde olika civilingenjörsutbildningar upptäckte jag att Örebro universitet hade allt jag var ute efter, säger Linn Nielsen.

Det är inte första gången hon väljer det nya före det etablerade, när hon skulle börja högstadiet valde hon en nystartad spetsutbildning inom matematik och naturvetenskap.

– Jag har alltid tyckt om att utveckla nya projekt. Det är roligt och utmanande att vara med och lägga grunden för en ny utbildning.

– Lärarna på programmet lägger mycket tid och energi på att vi studenter ska klara våra studier. De är lyhörda för vår feedback som vi ger efter varje avslutad kurs.

Innan programmet startar erbjuds alla nya ingenjörsstudenter att börja en vecka tidigare för att läsa en introduktionskurs i matematik.

– Det var en bra inledning och gav drivkraft inför uppstarten.

Men första tiden i Örebro innehöll inte bara studier utan även en introduktion för nya studenter. Linn Nielsen är nöjd med introduktionen som gav henne nya vänner från de olika ingenjörsprogrammen.

– Örebro erbjuder ett aktivt och bra studentliv. Det är roligt att studera här.  

Inne på andra året

Nu läser Linn Nielsen fjärde terminen på programmet och hon är nöjd med sitt val. Hon tycker att styrkan är utbildningens uppbyggnad som ökar med förståelsen för tillämpning inom det breda yrkesområdet. Studenterna har haft studiebesök och flera gästföreläsningar.

– Det har varit jättebra. Vi har fått lyssna på olika företagsinriktningar och vilka möjligheter som finns på arbetsmarknaden. 

En annan fördel är att kunskap och förståelse för yrket har byggts upp successivt. Under första året fick studenterna lära sig nödvändiga baskunskaper i ekonomi, teknik, CAD och matematiska beräkningskunskaper.  

– Andra året har gett fördjupade kunskaper samt förståelse inom områdena med nya funktioner och tillämpningar, som exempelvis Matlab och Excel. 

Linn Nielsen har även valt att delta i universitetets Mentor Match, där hon har en mentor att utbyta tankar och idéer med. Hennes mentor är Philip Holst från teknikföretaget Prevas.

– Det är intressant att få resonera om användningen av kunskaperna från universitet i yrkeslivet, säger Linn Nielsen.

Sören Hilmerby om utbildningen Civilingenjör, Industriell ekonomi

– Industriell ekonomi öppnar upp för många olika roller på företag och förbereder dig för att lösa viktiga, framtida uppgifter, säger Sören Hilmerby.

Läs mer om vår utbildning till Civilingenjör.  Erik Mattisson, Niklas Jansson och Annie Persson.

Professionsprofilen ger möjlighet att se den framtida karriären

Det är kul att se vilka möjligheter som finns i ett kommande yrkesliv. Det säger Erik Mattisson som tillsammans med sina kurskamrater deltagit i ett möte med arbetsgivare för civilingenjörer.

Erik Mattisson, Niklas Jansson och Annie Persson tycker att mötet med företagare var jättebra. Det ingår i ”professionsprofilen”, en satsning av Örebro universitet för att ge studenter möjlighet att se vad de kan arbeta med i framtiden och möta yrkesverksamma.

Under vårterminen har studenter från måltidsekologprogrammet och samhällsplanerarprogrammet deltagit i professionsprofilen. Evelina Carey, samverkanskoordinator, ansvarar för projektet.

- Skanska visste inte om att Örebro universitet har ett samhällsplanerarprogram. Genom professionsprofilen har de hittat en ny rekryteringsbas bland våra studenter, säger Evelina Carey. 

Till det här tillfället hade universitetslektor Sören Hilmerby och Evelina Carey bjudit in fem företag till rundabordssamtal med studenter som precis har börjat sin utbildning.

- Det är viktigt för studenterna att knyta kontakter med yrkeslivet så tidigt som möjligt, för att se vad de kan arbeta med i framtiden, säger Sören Hilmerby.

Lukas Petersson tyckte att rundabordssamtalen var intressanta. Det var kul att höra inom vilka områden en civilingenjör kan arbeta med. Själv vill han arbeta som projektledare eller som arbetsledare.

Under professionsprofilen fick studenterna möjlighet att möta representanter från EMBA Machinery AB, ALTEN Sweden, Saab Dynamics, Atlas Copco och PrimeComp.

Rabie Hadad har tidigare studerat till högskoleingenjör i maskinteknik vid universitetet. Han har nyligen avslutat sin anställning som Key Account Manager vid Trelleborg Industrial Products Sweden AB för att starta det egna konsultföretaget PrimeComp.

Hans tips till studenterna är att omge sig med bra studiekamrater, för att diskutera och pusha varandra till bra studieresultat. Men en sak är extra viktig:

- Visst ska du vara kunnig inom ditt område. Men det viktigaste är att ha rätt attityd till människor och arbetsuppgifter, säger han.

Amanda Granell

Vi studenter får chans att påverka utbildningen

Varför sökte du programmet?
Jag var inne på att bli sjuksköterska när jag gick naturvetenskapliga programmet i gymnasiet. Civilingenjör var inget jag hade så mycket koll på. Det var genom vänner som började plugga till civilingenjör som jag fick upp ögonen för det och blev intresserad.

Vad är det bästa med programmet?
Att vi lär oss mycket inom flera olika områden. Hittills har vi läst matematik, ekonomi, maskinteknik, ritteknik, och mekanik.

Berätta om ditt program.
Vi läser två kurser parallellt hela tiden. Under första året är det mycket matte, men nästa år väntar en del andra kurser. Matematiken kommer finnas inbakad i nästan allt vi läser, så de gäller att gilla matte. Det är roligare än man tror och vi lär oss använda matematiken i praktiken. Vi har räknestudier schemalagda, då kan vi få hjälp av undervisande lärare samtidigt som vi räknar.

Vi studenter har chans att påverka fortsättningen av utbildningen eftersom den är ny. Vi har mentorsgrupper där vi träffas och pratar om vad vi tycker om utbildningen så här långt. Alla är måna om vad vi studenter tycker och känner.

Hur ser dina framtidsplaner ut?
Jag gillar problemlösning och att leda andra, så det vill jag jobba med på något sätt. Kanske projektledare? Jag tänker att det finns bra möjligheter att fundera på vad jag vill jobba med under studietiden. Vi har träffat en del människor från arbetslivet i utbildningen, det är jättespännande att höra vilka vägar de har gått och vad de gör nu. Jag hoppas på att kunna bygga upp ett bra nätverk under programmets gång. Det tror jag är jätteviktigt. Till exempel ha kontakt med olika företag för att komma fram till vad jag vill eller inte vill göra.

Hur vill du beskriva Örebro universitet?
Universitetet är under utveckling. Det är inte jättestort men det håller på att växa och bli större. Vi har bra gemenskap. Du kan vara med och påverka vad som händer. Kåren är ett kul ställe för att träffa mycket nytt folk.

Jag kommer från Arboga men flyttade hit med en gång, för att komma närmare studentlivet. Jag tycker det är viktigt att komma närmare både staden och dem man pluggar med. Jag ville inte begränsa mig av att behöva pendla. Jag hade tur och fick tag i ett boende genom en kompis.

Vad tycker du om Örebro som studentstad?
Jag har alltid velat plugga i Örebro för att det är en lite större stad men ändå inte för stor, du klarar dig bra med en cykel. Jag trivs jättebra här. Studentlivet finns nära till hands, det är studenter överallt. Det tycker jag om.

Har du några tips till blivande studenter?
Mitt tips är att våga prova. Stoppa inte dina drömmar för att det verkar för svårt. Det finns yrken för alla. Var inte rädd för att misslyckas, det är bara att köra på. Lägger du upp din tid rätt hinner du med dina studier bra. Jag blev uppskrämd att utbildningen var så tuff att man inte skulle hinna med något socialt, men det beror helt på dig själv. Och ta vara på introduktionen, det är verkligen en chans att lära känna andra.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.