Civilingenjör, Industriell ekonomi, 300 hp

Starttermin: Hösten 2019 (kommande)

Som civilingenjör med inriktning industriell ekonomi får du en helhetssyn och lär dig lösa framtidens tekniska problem. Du kommer att kunna driva och leda den tekniska utvecklingen på ett internationellt industriföretag.

Student framför en datorskärm
Anmälan öppnar 2019-03-15

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Skicka e-post till This is an email address om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4

eller

Grundläggande behörighet samt Fysik B, Kemi A och Matematik E

Civilingenjörsutbildningen ger dig breda och djupa kunskaper i teknikbaserad affärsutveckling. Du lär dig maskinteknik, produkt- och kvalitetsutveckling, ekonomi, marknadsföring och organisationsutveckling. Redan från första terminen kommer du att analysera och hitta innovativa lösningar på komplexa problem. Presentationsteknik, projektledning, samarbetsförmåga och nätverksbyggande är kompetenser som är nödvändiga för att bli en framgångsrik civilingenjör och går som en röd tråd genom hela utbildningen.

Utbildningsplan Civilingenjör, Industriell ekonomi, 300 hp

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng (hp), vilket innebär tio terminers studier. Varje termin är indelad i två läsperioder. I de flesta läsperioder studeras två kurser parallellt. Programmet inleds med kurserna Introduktion till ingenjörsarbete inom maskinteknik, 10,5 hp och Funktioner och derivator, 4,5 hp. Under första terminen läser studenterna även kurserna Linjär algebra för civilingenjörer, 7,5 hp och Industriell ekonomi, 7,5 hp. Under utbildningens näst sista termin väljer studenten mellan kurserna Processutveckling och innovation, 30 hp samt Ekonomisk organisering och teknologiledning, 30 hp. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 30 hp.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4

eller

Grundläggande behörighet samt Fysik B, Kemi A och Matematik E

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 30

Urval: Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Civilingenjörsexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Sören Hilmerby

Möjligheten till kontakter med framtida arbetsgivare är god eftersom utbildningen innehåller projektarbeten på företag, industriella exempel, gästföreläsningar, studiebesök, möjlighet till mentorskap med mera.

Du kommer antagligen att jobba i teknikföretag med verksamheter i flera länder och med internationella kunder och samarbeten. Många ingenjörer anställs också i konsultföretag. Utbildningen i kombination med yrkeserfarenhet kan också leda till arbete som projektledare eller andra ledande roller.

Du är kreativ, nyfiken och ambitiös och ser spännande möjligheter med en utbildning som kopplar samman områden som matematik, teknik, ekonomi, marknadsföring, organisation och ledning. Du vill ta en aktiv roll och vara med och påverka och hitta hållbara lösningar för framtiden. Du är beredd att lägga ner arbete och engagemang under din studietid. Det är också viktigt för dig med en utbildning som är väl förankrad i verkligheten och som leder till intressanta jobb, med stora möjligheter att styra över din framtida inriktning.

Det som kännetecknar utbildningen till Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet är:

  • Hållbar utveckling och hur du som ingenjör bidrar och är viktig återkommer som en röd tråd under utbildningen.
  • Vi lägger stor vikt vid att förbereda dig för yrkeslivet och du har goda möjligheter att skapa kontaktnät som underlättar.
  • En utbildning utformad och genomförd i samarbete med näringslivet som ger relevanta kompetenser.
  • En sammanhållen 5-årig utbildning som ger en gedigna teknisk-naturvetenskapliga ingenjörskunskaper och färdigheter.
  • Det finns en närhet till forskargrupper och till näringslivet.
  • Du utvecklar din kommunikativa förmåga, genom återkommande undervisning i kommunikation/retorik.

Näringslivskopplingen är viktig för att skapa så bra kontakter mellan studenter och företag som möjligt. Det ger en bra start till första jobbet. Se exempel via länkarna:

Det generella svaret är "ja". Visserligen kommer variationer över konjunkturcykler och mellan branscher alltid att finnas, men dina chanser är goda. Efterfrågan på civilingenjörer har varit stabil och med den beredskap för utveckling och förändring som utbildningen ger så har du bästa möjliga förutsättningar på framtidens arbetsmarknad.

Historiskt, oavsett konjunkturläge, så har arbetslöshetsnivåerna för ingenjörer stabilt varit lägre än för arbetskraften totalt. Du stärker dina möjligheter ytterligare genom att utbildningen har ett utvecklat näringslivssamarbete som ger dig meriterande erfarenheter i mentorsprogram, projektkurser, examensarbete mm.

Sammanfattningsvis kan sägas att kurser inom matematik, naturvetenskap, teknik, ekonomi, organisation och ledning ingår. Utbildningens tekniska bas är maskinteknik.

Det finns också generella ingenjörsfärdigeter som löper som en röd tråd och ingår i flera kurser under utbildningen, så som exempelvis projektstyrning, utvecklingsarbete, kommunikation/retorik, hållbar utveckling etc. Utvecklingsprojekt på ”ingenjörsvis” och med ökande komplexitet sker under hela utbildningen med start redan under första terminen.

Se Marie Gelang berätta om retorikens roll i utbildningen.

Följande kurser ingår i programmet. För fullständiga benämningar, antal högskolepoäng mm, se programmets utbildningsplan:

Termin 1
Funktioner och derivator
Introduktion till ingenjörsarbete inom maskinteknik
Linjär algebra
Industriell ekonomi
Termin 2
Integraler och differentialekvationer
Mekanik
Flervariabelanalys
Ekonomistyrning, industriell budgetering och kalkylering
Termin 3
Hållfasthetslära
Hållbar utveckling
Ellära
Termodynamik, energi- och miljöteknik
Våg- och materiefysik
Termin 4
Materiallära
Ekonomisk planering och styrning med industriella investeringar och finansiering
Konstruktionselement
Statistik och sannolikhetslära
Termin 5
Konstruktionsteknik
Juridik och etik
Tillverkningsteknik
Kvalitetsutveckling i produktionsprocesser
Termin 6
Elteknik
Elmaskiner
Industriell marknadsföring och strategi
Reglerteknik
Lean och produktionsteknik
Termin 7
Produktionsutveckling
Termin 8
Datorbaserad kalkylering och redovisning
Industriell logistik
Termin 9
Ekonomisk organisering och teknologiledning 
eller
Processutveckling och innovation *
Termin 10
Examensarbete

* Termin 9 lämpar sig också för att läsa kurser vid något utländskt lärosäte genom våra utbytesavtal. Läs mer om att plugga utomlands.

Skillnaden mellan utbildningarna är stor och består främst i att civilingenjörsutbildningen, även med inriktning industriell ekonomi, i grunden är en teknisk ingenjörsutbildning. Den innehåller även mer avancerad matematik och som också tillämpas i de tekniska kurserna. Den som studerar till Civilekonom får en mycket bredare och större del ekonomi, såväl företagsekonomi som nationalekonomi. Trots den stora skillnaden mellan utbildningarna så kan det finnas yrkesroller där du hittar både civilingenjörer och civilekonomer. Det beror då även på den enskildes kvalifikationer och erfarenheter.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Anna Wärn

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Sören Hilmerby om utbildningen Civilingenjör, Industriell ekonomi

– Industriell ekonomi öppnar upp för många olika roller på företag och förbereder dig för att lösa viktiga, framtida uppgifter, säger Sören Hilmerby.