Det kulturella skapandet en väg till ökad integration

Maria Westvall och Simon Bovin Schierup.

Maria Westvall och Simon Bovin Schierup.

Dans, musik, konst och andra kulturformer är en väg till ökad integration. Det är budskapet i boken Skapande och integration som musikforskaren Maria Westvall vid Örebro universitet varit en av två redaktörer för. Även Örebroforskarna Anna Duberg och Simon Bovin Schierup har bidrag med i boken.

– Integration handlar om att mötas, bidra och att skapa tillsammans – på lika villkor. Den här typen av skapande möten kan vara universella och den kulturella bakgrunden och vilket språk man pratar spelar inte så stor roll, säger Maria Westvall.

Anna Duberg.

Anna Duberg. Foto: Kicki Nilsson/Icon Photography

Hon har under sin forskarkarriär jobbat mycket med frågor kring kulturell mångfald, migration och musik. Idén till boken fick hon och medredaktören Ylva Hofvander Trulsson, forskare i Lund, efter flyktingvågen 2015.

– Vi ville lyfta fram de estetiska och skapande processernas centrala roll för integrationen genom att samla den forskning och de erfarenheter som finns på området. Boken vänder sig till alla som är intresserade men den är också tänkt att användas som kurslitteratur av exempelvis lärare.

I dansen kan alla vara med

Boken är uppdelad i tio kapitel och tre av dem har skrivits av forskare från Örebro universitet: Maria Westvall bidrar med ett eget kapitel samtidigt som hon har skrivit ytterligare ett tillsammans med musikpedagogen Simon Bovin Schierup.

Dessutom har Anna Duberg, forskare inom hälsovetenskaper, författat ett kapitel. Hennes avhandling från 2016 om att dans stärker unga flickors psykiska hälsa utgör grunden för hennes bidrag. 

– Dansen har en otroligt stor potential i integrationsarbetet. Det krävs inga ord för att dansa, alla kan vara med oavsett språk och etnicitet, säger hon.

Kroppen ett instrument

Maria Westvalls egna bidrag handlar om body percussion, musikformen där deltagarna använder den egna kroppen som instrument. Body percussion har använts i integrationsprojekt på flera skolor i Sverige och på många andra håll i världen.

– Det kan vara allt från enkla till mycket avancerade rytmer, men det krävs inga instrument vilket gör att alla kan vara med och musicera tillsammans.

I kapitlet beskriver hon bland annat hur gruppen Batucadeiros i Brasilien har jobbat med musikformen i en socialt och ekonomiskt utsatt förort till huvudstaden Brasília.

Fällor och hur man undviker dem

Det kapitel som hon skrivit tillsammans med musikpedagogen Simon Bovin Schierup har rubriken Mångkulturella möten i musikundervisningen. Här tar författarna upp sådana saker som vilka fällor musiklärare kan gå i samt vad de kan göra för att undvika dem.

– Det är viktigt att spela och lyssna på musik från olika delar av världen, men en del musiklärare kanske tror att bara du gör det så blir allt bra. Till exempel, du spelar en låt från Mellanöstern som är spännande och annorlunda. Men sedan måste du som lärare prata om musiken du har spelat, sätta in den i ett sammanhang. Annars kan det i värsta fall bli så att låten bara bekräftar tidigare fördomar, berättar Simon Bovin Schierup.

Text: Mattias Frödén

Brasilianskt besök

Den brasilianska gruppen Batucadeiros är knuten till det musiksociala projektet Instituto Batucar. I november 2016 besökte några av institutets medlemmar Örebro universitet. Läs om besöket här.