Fint pris till Lena Wijk – belönad för ”god medicinsk forskning”

Lena Wijk

Örebroläkaren och forskaren Lena Wijk har utsetts till årets Lennanderföreläsare av Svenska Läkaresällskapet. Priset får hon för sin avhandling om ett vårdprogram för kvinnor som opererat bort livmodern.

Mer om fonden

Karl Gustaf Lennanders föreläsningsfond stiftades av Karl Gustaf Lennander och hans mamma Elsa Lennander i början av 1900-talet. Fonden förvaltas sedan 1919 av Svenska Läkaresällskapet och har enligt stiftelsens reglemente ”till ändamål att sätta Sällskapet i tillfälle att genom anordnande av föreläsningar i kirurgi och hygien främja kännedom om nämnda vetenskapers utveckling och tillämpning”. Med stöd av fondens avkastning anordnar Läkaresällskapet årligen föreläsningar, varav en går under namnet Lennanderföreläsningen.

– En av Läkaresällskapets viktigaste och trevligaste uppgifter är att belöna och uppmuntra god medicinsk forskning. Efter förslag från Sektionen för obstetrik och gynekologi har vi utsett Lena Wijk att hålla 2018 års Lennanderföreläsning, säger Mats Ulfendahl, ordförande i Läkaresällskapets forskningsdelegation.

Syftet med Lennanderföreläsningen är att sprida kunskap om utvecklingen inom kirurgi och hygien.

Glad för förtroendet

 – Jag är mycket glad för detta förtroende, säger Lena Wijk, som kommer att hålla sin föreläsning den 24 april på Läkaresällskapet.

Hon är överläkare vid kvinnokliniken på USÖ samt forskare vid Örebro universitet, och i höstas disputerade hon med sin avhandling. I den kunde hon visa att kvinnor som fått livmodern borttagen återhämtade sig snabbare om de följde ett särskilt vårdprogram som införts på kvinnokliniken. Detta jämfört med patienter som tidigare fått traditionell vård.

Vårdprogrammet kallas ERAS vilket står för Enhanced Recovery After Surgery.

– Jag studerade effekterna av införandet av vårdprogrammet vid hysterektomier, där en ökad andel gick hem inom två dagar efter operationen. Eftersom operationen är så vanlig och den perioperativa vården har genomgått stora förändringar de senaste årtiondena har utfallet av återhämtning och vårdtid stor inverkan för den enskilda kvinnan, men även på sjukvårdens resurser, berättar Lena Wijk.

Hysterektomi, att ta bort livmodern, är en av de vanligaste större gynekologiska operationerna. Enbart i Sverige genomförs 7 800 sådana ingrepp per år.

Lena Wijk undersökte även om det fanns skillnader mellan hur patientgrupper med olika diagnoser svarade på ERAS. Studierna visar att både patienter med cancerdiagnos och de med andra diagnoser hade nytta av vårdprogrammet.

Undersökte titthålsoperation

Hon undersökte också om olika operationstekniker gav olika effekt på kroppens biologiska mekanismer och återhämtningen.

– Vi jämförde titthålsteknik, där man opererar med hjälp av en robot, med traditionell öppen bukkirurgi. Vi fann då att den kliniska återhämtningen var snabbare efter titthålsoperationen och att den inflammatoriska reaktionen som sker i kroppen efter operationstraumat blev mindre.

Fotnot: Lena Wijk föreläser även i Conventum under Akademisk högtid den 3 februari. Rubriken på föredraget är "Ta din säng och gå – det rör på sig i operationsvården.

Mer om Lena Wijk

Lena Wijk gick läkarutbildningen i Linköping. AT-tjänstgöringen gjorde hon i Örebro liksom specialistutbildning i obstetrik och gynekologi. Hon arbetar nu som överläkare vid kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Örebro, med inriktning mot tumörkirurgi. Lena Wijk disputerade i september 2017 med avhandlingen ”Enhanced Recovery After Hysterectomy”. Hon har påbörjat postdoktor-studier och tjänstgör också på läkarutbildningen som handledare.