Fullt hus på Lärarutbildardagen

Glenn Hultman, professor emeritus vid Linköpings universitet, var huvudtalare.

Glenn Hultman, professor emeritus vid Linköpings universitet, var huvudtalare.

Aktuell skolforskning och universitetets strategiska satsning Framtidens lärarutbildning. Det var programpunkterna när Lärarutbildardagen 2018 hölls på onsdagen.

– Syftet med den här dagen är att bjuda in till ett gemensamt arrangemang där vi som jobbar med lärarutbildning kan mötas för att byta erfarenheter och höra om aktuell skolforskning, berättar VFU-samordnaren Johanna Berg.

Lärarutbildardagen är ett årligt arrangemang som Lärarutbildningsnämnden står bakom. Årets konferens lockade 240 deltagare, vilket betydde att konsertsalen i Musikhögskolan i princip var fylld till sista plats.

Övergripande tema

Deltagare var de lärare på universitetet som utbildar blivande lärare samt lärare och förskollärare på skolor och förskolor från i första hand Örebro läns kommuner, Arboga och Köping. Nästan alla externa deltagare kommer från skolor där Örebro universitet har sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU.

– De är alltså också lärarutbildare i och med att de handleder våra studenter, förklarar Johanna Berg.

Lärarutbildardagen har under flera år haft ett övergripande tema.

– Det handlar om hur vi tillsammans skapar en bra lärarutbildning och en bra förskola och skola utifrån en vetenskaplig grund.

Ann Öhman Sandberg, projektledare för Örebro universitets strategiska satsning Framtidens lärarutbildning, talade på det temat liksom huvudföreläsaren Glenn Hultman, professor emeritus vid Linköpings universitet.

Mingellunch

Ann Öhman Sandberg berättade också om arbetet med Framtidens lärarutbildning.

– Det var många som tyckte det var roligt att höra vad som konkret händer med den här satsningen, säger Johanna Berg.

Konferensen avslutades med att Lärarutbildningsnämndens forskningsprofiler presenterades i samband med en mingellunch.

Text och foto: Mattias Frödén