”Högpresterande elever lider av stress”

En av tre elever i årskurs 9 tycker att skolarbetet är för svårt. Samtidigt känner lika många, 32 000 elever, att de får för få uppgifter som utmanar dem. Örebroprofessor Christian Lundahl deltog i Skolinspektionens seminarium i Almedalen om hur skolan kan utmana högpresterande elever.

– Internationellt sett tappar Sverige när det gäller både låg- och högpresterande elever, säger Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet.

Salen på Uppsala universitets campus i Almedalen var fullsatt. I publiken satt lärare, rektorer, politiker och tjänstemän. Skolinspektionen presenterade en undersökning som visar att lärarna lägger undervisningen på en medelnivå och inte utmanar de bästa.

– Det är inget nytt. Redan på 1970-talet talade man om det så kallade styrgruppsfenomenet, säger Christian Lundahl.

– Lärare känner att de inte räcker till för att stimulera högpresterande elever och ha tid för övriga elever. Dessutom tycker många lärare att elever bör gå framåt i samma tempo, säger Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen.

Hon citerade en elev som svarat på deras enkät: ”Vissa elever arbetare vidare ändå, fast man egentligen får man inte det.”

Skolinspektionens undersökningar visar att högpresterande eleverna inte bara saknar uppgifter som utmanar dem. De är dessutom stressade. Just detta handlar Christian Lundahls forskning om.

– De är ofta hänvisade till att lära sig på egen hand och vet inte vad som krävs av dem. Det gör att de pressar sig för hårt – för att göra mer för säkerhets skull, säger Christian Lundahl.

Vad är lösningen?

– Vi måste bli bättre på att anpassa undervisningen till de enskilda eleverna så att de får tillräckligt med utmaningar. Samma individuella anpassning gäller för de lågpresterande, så att de inte halkar efter för mycket.

Örebro universitet i Almedalen