Lyfter framgångar från Örebro universitet – i Kanada

Charlotta Nordenberg.

Charlotta Nordenberg, verksamhetsledare för Innovationskontoret i Örebro, ska visa framgångsexempel från Örebro på internationell konferens.

I dag, torsdag, drar konferensen Impact of Science 2018 i gång i Ottowa i Kanada. Örebro universitet Holding AB finns med för att representera Sverige på talarlistan. ”Det är både viktigt och roligt att Örebro tar plats”, säger Charlotta Nordenberg på Holding AB.

Charlotta Nordenberg, som är verksamhetsledare för Innovationskontoret  på Örebro universitet Holding AB, har fått äran att resa till Kanada för att delta och tala på Impact of Science 2018.

Den internationella konferensen, som anordnas av nätverket Aesis, handlar om forskningens genomslagskraft – alltså precis vad Örebro universitet Holding AB:s verksamhet går ut på.

Visar exempel från Örebro

– Vi har åkt på liknande konferenser förr, men att däremot ta plats som en av huvudtalarna har vi inte gjort tidigare. Det är roligt och viktigt, säger Charlotta Nordenberg och fortsätter:

– I det här seminariet lyfter vi både det svenska perspektivet och lokala exempel på hur vi kan visa på genomslag av forskning. Hur vi nyttiggör forskning är ju det vi sysslar med. Vi kommer bland annat att visa filmer där tre idébärare – Rapp, Dans för hälsa och Moonlight Industries – berättar om sina innovationer.

När Sverige jämför sig internationellt hamnar ofta mycket fokus på det så kallade lärarundantaget, vilket innebär att forskarna själva äger rättigheterna till sin forskning.

– Vi gör en jämförelse internationellt som kan väcka en del frågor samt att vi ska visa på flödena, hur vi jobbar med de här frågorna i vårt innovationssystem i Örebro. Den röda tråden är att fokusera på genomslagskraften och hur det genom nyttiggörandet genererar data tillbaka till forskningen.

Frågan gick till Örebro universitet Holding

Inför konferensen hörde Aesis av sig till Snitts, Swedish Network for Innovation & Technology Transfer Support, och frågade om någon i deras nätverk kunde resa till Kanada och representera Sverige. Frågan gick till Anna Ragén, koncernchef för Örebro universitet Holding AB.

– Det är både viktigt och roligt att Örebro tar plats och att vi får representera Sverige. Det är viktigt att vi når ut med det vi gör både lokalt och nationellt. De här konferenserna handlar också om att skapa nätverk för samarbete och förstås att själv lära sig från andra och ta hem kunskap, säger Charlotta Nordenberg.

Vad hoppas du ska bli resultatet?

– Jag hoppas att de ska känna att det vi gör i Örebro och i Sverige är intressant och att de kan dra nytta av det. Vi vill bidra till att stärka det här arbetet.

Text: Jesper Eriksson
Foto: Anna Lorentzon