This page in English

Samverka med våra forskare

AI-forskaren Federico Pecora arbetar i Robotlab.

Har du en idé som du vill utveckla med hjälp av forskningen vid Örebro universitet? Eller driver du kanske ett företag där ett samarbete är rätt väg att gå för att ta din produkt eller tjänst till nästa nivå? Örebro universitet tillvaratar och utvecklar samhällsnyttiga idéer från både utbildning, forskning och samhälle. Här får du stöd och samtidigt tillgång till värdefulla kontakter inom akademin.

Så här kan du samverka med våra forskare

Forskare samtalar med två företagsrepresentanter i Robotlab.

Forskaruppdrag

Genom Forskaruppdrag vid Örebro universitet kan ni få hjälp att matcha er organisations behov med en av våra forskare.

En bubbla på en grön växt

Licensbanken

Här hittar du innovationer redo att sätta i produktion eller användning redan i morgon.

Två personer skakar hand

Samverkanslektorer

Örebro universitets samverkanslektorer fungerar som en länk mellan akademi och näringsliv.

Människor samtalar framför en vit tavla

RUC – Regionalt utvecklingscentrum

RUC matchar samman förskolor och skolor med forskare för dialog och initial projektsamordning.

Alfred Nobel Science Park

Alfred Nobel Science Park

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning. På Alfred Nobel Science Park möter näringslivet forskningen.

Du som är företagare eller innovatör och har en idé, som du tror att forskare vid Örebro universitet kan hjälpa dig att utveckla vidare, är välkommen att kontakta ORU Innovation.

En person som gjorde just detta är filmregissören och innovatören Miko Lazic. Han tog hjälp av AI-forskare vid Örebro universitet för att utveckla Moon Smart Focus, ett intelligent fokussystem som känner igen skådespelare och ställer in skärpan perfekt.

Här kan du se en film om hur det gick till!

Ansvarig för Forskaruppdrag

Inget resultat

Samverkanslektor med inriktning mot AI och robotik

Andrey Kiselev

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Andrey Kiselev

E-post:

Telefon: 019 303402

Rum: T2228

Andrey Kiselev

Erik Schaffernicht

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Erik Schaffernicht

E-post:

Telefon: 019 303227

Rum: T1211

Erik Schaffernicht