This page in English

Samverka med våra forskare

AI-forskaren Federico Pecora arbetar i Robotlab.

Har du en idé som du vill utveckla med hjälp av forskningen vid Örebro universitet? Eller driver du kanske ett företag där ett samarbete är rätt väg att gå för att ta din produkt eller tjänst till nästa nivå? Örebro universitet tillvaratar och utvecklar samhällsnyttiga idéer från både utbildning, forskning och samhälle. Här får du stöd och samtidigt tillgång till värdefulla kontakter inom akademin.

Så här kan du samverka med våra forskare

Forskare samtalar med två företagsrepresentanter i Robotlab.

Forskaruppdrag

Genom Forskaruppdrag vid Örebro universitet kan ni få hjälp att matcha er organisations behov med en av våra forskare.

En bubbla på en grön växt

Licensbanken

Här hittar du innovationer redo att sätta i produktion eller användning redan i morgon.

Två personer skakar hand

Samverkanslektorer

Örebro universitets samverkanslektorer fungerar som en länk mellan akademi och näringsliv.

Människor samtalar framför en vit tavla

Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

RUC matchar samman förskolor och skolor med forskare för dialog och initial projektsamordning.

Kvinna skriver en check

Forskarcheck

Region Örebro län erbjuder små- och medelstora företag möjlighet att söka stöd för att anlita en forskare vid Örebro universitet.

Alfred Nobel Science Park

Alfred Nobel Science Park

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning. På Alfred Nobel Science Park möter näringslivet forskningen.

Du som är företagare eller innovatör och har en idé, som du tror att forskare vid Örebro universitet kan hjälpa dig att utveckla vidare, är välkommen att kontakta ORU Innovation.

En person som gjorde just detta är filmregissören och innovatören Miko Lazic. Han tog hjälp av AI-forskare vid Örebro universitet för att utveckla Moon Smart Focus, ett intelligent fokussystem som känner igen skådespelare och ställer in skärpan perfekt.

Här kan du se en film om hur det gick till!

Ansvarig för Forskaruppdrag

Camilla Nicander

Tjänstetitel: Verksamhetsledare/affärsutvecklare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Camilla Nicander

E-post:

Telefon: 019 303270

Rum: IA2016

Camilla Nicander

Ansvarig för Licensbanken

Samverkanslektor med inriktning mot AI och Internet of things

Samverkanslektor med inriktning mot AI och robotik

Erik Schaffernicht

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Erik Schaffernicht

E-post:

Telefon: 019 303227

Rum: T1211

Erik Schaffernicht