Behandling och integration – Jenny och Jürgen två av de nya deltagarna i Social Impact Lab

Jenny Alsarve och Jürgen Degner i vintrig miljö på universitetet.

Jenny Alsarve och Jürgen Degner.

Jenny Alsarve ska utveckla och utvärdera ett integrationsprojekt. Jürgen Degner vill utveckla ett rehabiliterings- och behandlingscentrum. Båda ingår i årets upplaga av Social Impact Lab.

Deltagarnas projektbeskrivningar

Kristina Collén (JPS): Synliggöra flickor med funktionshinder i barnboksvärlden, genom ett barnboksprojekt.

Terese Glatz (JPS): Stärka och stödja föräldrar i deras föräldraskap.

Per Forsberg: (HH): Digitala räknepinnar som social innovation. Projektet är inspirerat från en teknologi utvecklad i äldre tiders bondesamhällen. Teknologin, som bestod av ristade träpinnar, påverkade individer att göra det som var det bästa för gruppen i stället för det bästa ur ett individuellt perspektiv.

Jürgen Degner (JPS): Att utveckla ett rehabiliterings- och behandlingscentrum för ungdomar och vuxna som har eller riskerar ett liv i utanförskap: Med Örebro universitet som plattform och social motor.

Susanne Rosendahl (Region Örebro län): Regional utvecklingsstrategi. Utveckling av metoder för samverkan för regional utveckling.

Simon Schierup: (MH): ”Spelrum” – en kreativ arena för kulturella möten. Integration genom dans, musik och konst.

Jenny Alsarve (Humus): ”Familjekompis” – integration genom vänskapsrelationer.

Social Impact Lab, SOIL, startade 2017 med syftet att föra ut universitetets forskning och kompetens i samhället. Forskningen i form av innovationer och idéer ska göra nytta.

– Vi fokuserar på sociala innovationer som ska lösa olika samhällsutmaningar. I flertalet av idéerna finns intressenter inom den offentliga sektorn, säger verksamhetsledaren Åsa Allard på Innovationskontoret.

Hållbarhet i skolan, ge äldre bättre förutsättningar för att må bra livet ut – där har ni två exempel på projekt som startade i fjol.

När SOIL nu går in på sitt andra år är det med sju nya deltagare – sex forskare och en anställd vid regionen.

Lär av varandra

Meningen är att förra årets deltagare ska fungera som inspiratörer för den nya gruppen. Tanken är också att den gamla gruppen – där nu sex personer ingår – ska jobba vidare med sina projekt.

– Vi vill att forskarna ska kunna fortsätta med sina arbeten eftersom det handlar om processer som sträcker sig över flera år. Dessutom vill vi knyta ihop den nya gruppen med den gamla, så att SOIL inte bara är sju nya personer utan tretton – som jobbar tillsammans.

För detta har Innovationskontoret fått 400 000 kronor från länsstyrelsen. Pengarna ska gå till att titta på hur verksamheten och stödet till forskarna kan utvecklas.

Forskarna som ingår i SOIL får jobba med sina projekt en dag i veckan. I stödet ingår dessutom rådgivningssamtal och ett idéutvecklingsprogram.

– Vi står även för lokalen, forskarna sitter här när de jobbar. De jobbar visserligen enskilt också, men mycket av poängen är att de ska arbeta i grupp. Vi vill skapa en kreativ och innovativ miljö där de stöttar och lär av varandra, säger Åsa Allard.

Vill utveckla behandling

Jenny Alsarve och Jürgen Degner är två av de sju nya deltagarna. Jürgen Degner forskar om varför sociala insatser ofta ger litet eller till och med negativt resultat. Hans projekt inom SOIL handlar därför om att utveckla ett rehabiliterings- och behandlingscentrum för ungdomar och vuxna som har eller riskerar ett liv i utanförskap.

Jürgen Degner tar de intagnas situation på Kumlafängelset som exempel på hur han tänker:

– De som deltar i ett behandlingsprogram träffar sin terapeut/programledare ungefär någon timme i veckan. Sedan går de tillbaka till avdelningen och, i värsta fall, fortsätter att prata brott med de andra intagna resten av veckan. Att på några få timmar prata sig till en ny livsstil fungerar inte – det säger sig självt. Jag menar att behandlingsmetoden – medicinering, KBT, psykoterapi eller vad det nu kan vara – måste hänga ihop med veckans övriga timmar.

Jürgen Degners tanke är att han bland annat ska ta hjälp av studenter och forskare på universitetet. Det kan till exempel handla om att studenter gör sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, på centrumet. Studenten kan sedan få en uppgift av ledningen för att undersöka exempelvis klienternas syn på innehållet i vården och personalens bemötande.

Familjer ska bli kompisar

Sociologen Jenny Alsarves projekt handlar om integration genom att bygga vänskapsrelationer. Tillsammans med studieförbundet Bilda ska hon utveckla ”Familjekompis” där nysvenska familjer och etablerade svenska familjer träffas.

– Vi ska ha en första träff med familjerna i februari. Innan dess har de fått anmäla sitt intresse och inför mötet har en matchning skett så att familjerna passar ihop. Därefter får de träffas på egen hand, så det rör sig om ganska lite styrning från vår sida, berättar hon.

I första hand vänder sig projektet till boende i Oxhagen med omgivningar, i Örebro, och målsättningen är att engagera minst 30 familjer under 2018.

Jenny Alsarve sitter med i styrgruppen för projektet, samtidigt som hon ska utvärdera det.

– Förhoppningen är att deltagarna i ”Familjekompis” ska utveckla långsiktiga vänskapsrelationer, och att modellen på sikt kan spridas också utanför Örebro.
Text och foto: Mattias Frödén

 Årets deltagare i Social Impact Lab: Jenny Alsarve, Terese Glatz, Per Forsberg, Jürgen Degner, Susanne Rosendahl och Kristina Collén. Saknas på bilden gör Simon Schierup.

På väg ut i samhället. Här är årets deltagare i Social Impact Lab: Jenny Alsarve, Terese Glatz, Per Forsberg, Jürgen Degner, Susanne Rosendahl och Kristina Collén. Saknas på bilden gör Simon Schierup.

Finansieras av EU via ÖMS Access

SOIL är en del av ORU Innovation. Förutom universitetet och länsstyrelsen finansieras SOIL även av Europeiska regionala utvecklingsfonden via projektet ÖMS Access. Projektet är ett samarbete mellan universiteten i Linköping, Uppsala och Örebro. Syftet är att stärka innovationskraften hos små och medelstora företag i östra Mellansverige samt hos de tre universiteten.

Här kan du läsa mer om SOIL