Linje 14-modellen till Karlskoga kommun

Pia Ridderby

Karlskoga kommun är ny samarbetspartner med Örebro universitet för att uppmuntra högstadieelever till högre studier. Det är det långsiktiga samarbetet mellan Örebro universitet och Örebro kommun som fungerar som förebild i detta samarbete genom projektet Linje 14.

Namnet Linje 14 kommer från att buss nummer 14 gick mellan universitetet och bostadsområdet Vivalla, där projektet startade.

Här kan du läsa mer om Linje 14

– För oss är det en målmedveten satsning för att sprida Linje 14-modellen utanför Örebro. I Karlskoga anpassar vi modellen efter kommunens behov, säger Pia Ridderby, enhetschef för studentrelationer.

Sedan 2003 har Linje 14 arbetat för att motivera och inspirera högstadieelever att studera vidare på högskola eller universitet. Det bygger på att universitetets studenter möter högstadieelever och där studenterna blir positiva förebilder till att plugga vidare.

– Samarbetet med Karlskoga kommun startar redan under våren. Till hösten kör vi full fart med studiehjälp, workshops och studiebesök på universitetet, berättar Pia Ridderby.  

Projektet är en del i Karlskoga kommuns kampanj #pluggavidare och pågår till sista oktober 2019.  

Text och foto: Anna Asplund