Madelene vill hitta nya metoder för att förhindra och behandla åderförkalkning

Doktoranden Madelene Lindkvist i laboratoriet

Hur inflammationsmarkören IL-6 påverkar trombocyterna och endotelcellerna – det är vad doktoranden Madelene Lindkvists forskning handlar om. – Målet är att kunna bidra till nya metoder för att förhindra och behandla åderförkalkning, säger hon.

Madelene Lindkvist har en masterexamen i biomedicin vid Örebro universitet. Hennes masterarbete handlade om endotelceller.

Hon ingår i två forskningsprojekt:

* Blockering av interleukin-6 som behandling av hjärt-kärlsjukdom. Projektet leds av professor Allan Sirsjö. Här har Madelene Lindkvist som andreförfattare varit med om att publicera en artikel om IL-6 och dess påverkan på endotelcellerna. Artikeln kan du läsa här.

* Trombocyt- och trombosforskning. Projektet leds av professor Magnus Grenegård.

Madelene Lindkvist tillhör forskningsmiljön Cardiovascular Research Centre, CVRC, där ett 40-tal personer forskar om hjärt- och kärlsjukdomar.

Hennes forskning handlar om inflammation kopplat till trombocyter, det vill säga blodplättar, och till endotelceller som man finner på kärlväggens insida. Specifikt har hon studerat IL-6 – en inflammatorisk cytokin – och dess påverkan på trombocyterna och endotelcellerna.

– Cytokiner är en grupp proteiner som utgör indikatorer på inflammation. De är även mediatorer, det vill säga att de också förmedlar inflammation, förklarar Madelene Lindkvist.

Stroke och infarkter

Till att börja med inriktade hon sig på vilken effekt IL-6 hade på trombocyterna, som genom att de klumpar ihop sig gör att vi inte förblöder. Men de är även en del i processen som leder till stroke och infarkter, just för deras egenskaper att klumpa ihop sig.

– Mitt forskarlag studerar även endotelcellerna eftersom det är intressant att undersöka hur de påverkas av inflammationen i kärlväggen vid åderförkalkning. Både trombocyter och endotelceller är involverade är involverade i det som lägger grunden för hjärt- och kärlsjukdomar.

I slutändan handlar forskningen om att bidra till att hitta metoder för att förhindra och behandla ateroskleros, det vill säga åderförkalkning. Åderförkalkning drabbar framför allt stora och medelstora artärer och är den bakomliggande orsaken till hjärtinfarkt och stroke.

– Åderförkalkning består till stor del av inflammation i kärlväggen. Om vi kan kartlägga och bättre förstå det här förloppet så kanske vi kan lära oss att reglera inflammationen, säger Madelene Lindkvist.

Stor studie med unga vuxna

Hon var även involverad i den stora LBA-studien (Livsstil, Biomarkörer och Ateroskleros) där drygt 800 friska och rökfria unga vuxna, 18-25 år gamla, ingick. Syftet var att undersöka sambandet mellan kärlhälsa, livsstilsfaktorer och markörer i blodet.

På en liten del av den gruppen, 43 personer, undersökte Madelene Lindkvist trombocyternas reaktivitet och jämförde det med blodkärlens elasticitet – hur kärlen utvidgas. Det gjorde hon genom att testa hur känsliga trombocyterna var för kväveoxid. Kväveoxid produceras av endotelceller och stimulerar kärlutvidgning. Ämnet hindrar också trombocyterna från att klumpa ihop sig och fästa till kärlendotelet.

– Undersökningen visade att personer med trombocyter som vi lätt kunde hämma med kväveoxid också hade mer elastiska kärl, berättar Madelene Lindkvist.

Konferens i England

Hennes forskning om trombocyter tog henne och kollegan Caroline Kardeby till en konferens för unga forskare i Manchester, England, i somras – The Platelet Society 1st Early Career Research Meeting.

– Det var första gången som konferensen anordnades, ett endagsarrangemang för doktorander och postdoktorer. Tanken var att skapa ett öppet klimat där deltagarna skulle få kommunicera med varandra och nätverka med personer som man är på samma nivå som och kan komma att samarbeta med.

Vid konferensen vann Madelene Lindkvist första pris för bästa poster, i konkurrens med 25-30 andra unga forskare.

– Den handlade om trombocyternas reaktivitet och kärlväggens elasticitet. Priset var väldigt oväntat men självklart väldigt kul.

Hon passade även på att besöka University of Reading för att där genomföra ett test med en metod som inte finns på Örebro universitet.

– Metoden kallas för seahorse och mäter cellernas metabolism (ämnesomsättningen). Vi ville se om IL-6 hade någon effekt på trombocyternas metabolism. Men tyvärr har vi inga färdiga resultat än, förklarar Madelene Lindkvist.

Hoppas kunna forska och undervisa

Hon är inne på sitt tredje år som doktorand och målet är att bli klar med sin avhandling under 2019.

– Efter det hoppas jag kunna fortsätta med forskning på något vis eftersom jag tycker det är väldigt roligt. Sedan är jag redan nu involverad i undervisningen på Läkarprogrammet och även det vill jag gärna fortsätta med, säger Madelene Lindkvist.

Text och foto: Mattias Frödén