This page in English

Forskningsprojekt

Blockering av interleukin-6 som behandling av hjärt-kärlsjukdom

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Liza Ljungberg

Forskningsämne

Interleukin-6 (IL-6) är en viktig signalmolekyl i vårt immunförsvar som bl.a. påverkar cellers förmåga att växa, migrera, mogna och överleva. Vid ett flertal inflammatoriska sjukdomar som t.ex. psoriasis och reumatism ökar mängden IL-6 i blodet.

Åderförkalkning/åderförfettning (ateroskleros) är en vanlig sjukdom som drabbar framförallt stora och medelstora artärer, och är den bakomliggande orsaken till hjärtinfarkt och stroke. På senare år har man visat att inflammation spelar en central roll för uppkomst av ateroskleros. Tidigare studier har indikerat att IL-6 är involverat i den aterosklerotiska processen, och skulle därmed kunna vara ett nytt mål för farmakologisk behandling av hjärt-kärlsjukdom.

Vi använder oss av olika strategier för att blockera och studera hur IL-6 verkar i vaskulära celler samt i kärlbiopsier från individer med aterosklerotisk sjukdom.

Då förekomsten av hjärtkärlsjukdom ökar drastiskt i världen finns ett stort behov av nya och effektiva läkemedel. Att utveckla läkemedel som angriper inflammationen är en lovande strategi för behandling av hjärt-kärlsjukdom.

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen