Nya europeiska riktlinjer för vård av för tidigt födda barn

Under fem år har 220 experter och 150 organisationer arbetat med att ta fram nya europeiska riktlinjer för vård av för tidigt födda barn. Örebroprofessorn Mats Eriksson var med och presenterade dem för EU-parlamentet idag.

Professor Mats Eriksson

Mats Eriksson på plats i EU-parlamentet.

Enbart i Europa föds 700 000 barn för tidigt varje år. De behöver specialiserad vård för att överleva och bli friska men idag ser den vården olika ut beroende på land och region. 

–Vi vill ha en jämlik vård och de nya riktlinjerna sätter standarden för hela Europa, säger Mats Eriksson, professor med inriktning på barns omvårdnad vid Örebro universitet. 

–Vi har en bra vård i Sverige men detta kan innebära ett stort lyft i flera länder. 

Forskarna i Örebro undersöker framför allt hur sjukvården kan bedöma nyföddas smärta och lindra den. Sockervatten är ett exempel på ett ofarligt men effektivt sätt att ge nyfödda barn smärtlindring.

Hud mot hud

–Jag har fått i uppdrag att utveckla riktlinjerna ytterligare när det gäller smärta. Jag skulle till exempel vilja se att metoder som hud mot hudkontakt inkluderas, säger Mats Eriksson. 

Uppdraget kommer från organisationen European Foundation for the Care of Newborn Infants, EFCNI, som leder arbetet. Ett arbete, som har engagerat många, för att verkligen ta tillvara kunskap från forskare, föräldrar och sjukvårdspersonal. Nästa steg är att implementera riktlinjerna.  

–Många organisationer kopplade till sjukvården är redan involverade. Därför startade vi i EU-parlamentet – för att få med politikerna, säger Mats Eriksson.  

Text: Linda Harradine
Foto: Privat