This page in English

Mats Eriksson

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303362

Rum: P2336

Mats Eriksson

Om Mats Eriksson


Mats Eriksson som är professor i omvårdnadsvetenskap och specialistsjuksköterska i intensivvård är ledare för forskningsmiljön FAMN - barnet, familjen, vården och samhället. Mats bedriver omfattande forskning om barn och unga. Han leder forskargruppen PEARL - Pain in Early Life både vid Örebro universitet och den internationella PEARL-gruppen. Mats är svensk Principal Investigator för EUROPAIN-studien som med stöd av EU:s 7:e ramprogram undersöker vilken smärtlindring som ges till kritiskt sjuka nyfödda i ett 20-tal europeiska länder. Han ingår också i styrgruppen för SANNI-projektet som
Logotyp för forskargruppen PEARLmed stöd av Vetenskapsrådet undersöker säker smärtlindring
för neonatalvård.

Tillsammans med Karin Blomberg leder Mats forskargruppen LISAN – Livssituation hos barn och unga med narkolepsi. Han ingår också i forskargruppen Just-in-TIME som arbetar med barns och ungas psykiska hälsa. Dessa tre forskargrupper är alla en del av forskningsmiljön FAMN. Därutöver ingår han i forskargruppen Postoperativ återhämtning där han studerar postoperativ återhämtning hos barn och återhämtning mätt med s.k. smartphone.

Övriga nationella och internationella samverkansprojekt gäller stödinsatser för föräldrar till för tidigt födda barn, samt olika aspekter på hud-mot-hudvård. Han samarbetar med forskare i bl a USA, Brasilien, Frankrike, Storbritannien och alla de nordiska länderna.

Övriga uppdrag

Mats Eriksson är huvudhandledare för sex forskarstuderande och har uppdrag som opponent, sakkunnig och betygsnämndsledamot. Han är vetenskapligt råd i Socialstyrelsen och ledamot i vetenskapliga rådet i Lilla Barnets fond. Han har revieweruppdrag för Acta Paediatrica, BMC Pediatrics, Pain, Pediatrics, Pediatric Research, Vård i Norden m fl. Han ingår också i Editorial Advisory Board för tidskriften Nursing Children and Young People.

Mats Eriksson har arbetat som studierektor för utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet och är fr o m hösten 2017 inriktningsansvarig för inriktningen hälso- och vårdvetenskap i forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap. Han är också huvudområdesansvarig för utbildningar på avancerad nivå.

Mats Eriksson är medlem i International Association for the Study of Pain - Special Interest Group on Pain in Childhood samt vetenskaplig rådgivare i European Foundation for the Care of Newborn Infants.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Ericson, J. , Eriksson, M. , Hoddinot, P. , Hellström-Westas, L. & Flacking, R. (2018). Breastfeeding and risk for ceasing in mothers of preterm infants: Long‐term follow‐up. Maternal and Child Nutrition, 14 (4).
Maastrup, R. , Haeik, L. N. , Lubbe, W. , Yael Meerkin, D. , Wolff, L. , Hatasaki, K. , Alsumaie, M. A. , De Leon-Mendoza, S. & et al. (2018). Compliance with the Baby-friendly Hospital Initiative for Neonatal Wards (Neo-BFHI): A cross-sectional study in 36 countries. Maternal and Child Nutrition.
Olsson, E. , Anderzén-Carlsson, A. , Attladottir, S. M. , Axelin, A. , Campbell-Yeo, M. , Eriksson, M. , Kristjánsdóttir, G. , Peltonen, E. & et al. (2018). Cultural adaptation and harmonization of four Nordic translations of the revised Premature Infant Pain Profile (PIPP-R). BMC Pediatrics, 18.
Arenhall, E. , Eriksson, M. , Nilsson, U. , Steinke, E. & Fridlund, B. (2018). Decreased sexual function in partners after patients’ first-time myocardial infarction. European Journal of Cardiovascular Nursing, 17 (6), 521-526.
Dahlberg, K. , Jaensson, M. , Nilsson, U. , Eriksson, M. & Odencrants, S. (2018). Holding It Together - Patients' Perspectives on Postoperative Recovery When Using an e-Assessed Follow-Up: Qualitative Study. JMIR mhealth and uhealth, 20 (5).
Olsson, E. , Pettersson, M. , Eriksson, M. & Ohlin, A. (2018). Oral sweet solution to prevent pain during neonatal hip examination: a randomized controlled trial. Acta Paediatrica.
Ericson, J. , Eriksson, M. , Hellström-Westas, L. , Hoddinott, P. & Flacking, R. (2018). Proactive telephone support provided to breastfeeding mothers of preterm infants after discharge: a randomised controlled trial. Acta Paediatrica, 107 (5), 791-798.
Montgomery, S. , Bergh, C. , Udumyan, R. , Eriksson, M. , Fall, K. & Hiyoshi, A. (2018). Sex of older siblings and stress resilience. Longitudinal and Life Course Studies, 9 (4), 447-455.
Anand, K. J. S. , Eriksson, M. , Boyle, E. M. , Avila-Alvarez, A. , Dovland Andersen, R. , Sarafidis, K. , Pölkki, T. , Matos, C. & et al. (2017). Assessment of continuous pain in newborns admitted to NICUs in 18 European countries. Acta Paediatrica, 106 (8), 1248-1259.
Ullsten, A. , Hugosson, P. , Forsberg, M. , Forzelius, L. , Klässbo, M. , Olsson, E. , Volgsten, U. , Westrup, B. & et al. (2017). Efficacy of Live Lullaby Singing During Procedural Pain in Preterm and Term Neonates. Music and Medicine, 9 (2), 73-85.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2017). Live music therapy with lullaby singing as affective support during painful procedures: a case study with microanalysis. Nordic Journal of Music Therapy, 26 (2), 142-166.
Andersen, R. D. , Axelin, A. , Kristjánsdóttir, G. & Eriksson, M. (2017). PEARL—Pain in Early Life: A New Network for Research and Education. Journal of Perinatal & Neonatal Nursing, 31 (2), 91-95.
Eriksson, M. , Nilsson, U. , Bramhagen, A. , Idvall, E. & Ericsson, E. (2017). Self-reported postoperative recovery in children after tonsillectomy compared to tonsillotomy. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 96, 47-54.
Olsson, E. , Eriksson, M. & Anderzen-Carlsson, A. (2017). Skin-to-Skin Contact Facilitates More Equal Parenthood: A Qualitative Study From Fathers' Perspective. Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, 34 (May-Jun 2017), e2-e9.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2016). Live music therapy with lullaby singing during painful procedures in neonatal care. Nordisk tidskrift for musikkterapi - Nordic Journal of Music Therapy, 25 (Suppl. 1), 79.
Bramhagen, A. , Eriksson, M. , Ericsson, E. , Nilsson, U. , Harden, S. & Idvall, E. (2016). Self-reported post-operative recovery in children: development of an instrument. Journal of Evaluation In Clinical Practice, 22 (2), 180-188.
Ulveseter Lode, I. , Dovland Andersen, R. & Eriksson, M. (2015). Bruk av hud-mot-hud-kontakt i norske nyfødt intensivavdelinger. Sykepleien Forskning, 10 (2), 152-160.
Axelin, A. , Anderzén-Carlsson, A. , Eriksson, M. , Pölkki, T. , Korhonen, A. R. & Franck, L. (2015). Neonatal intensive care nurses' perceptions of parental participation in infant pain management: a comparative focus group study. Journal of Perinatal & Neonatal Nursing, 29 (4), 363-374.
Carbajal, R. , Eriksson, M. , Courtois, E. & Anand, K. (2015). Pratiques de sédation et d’analgésie dans les unités de réanimation néonatale européennes. Archives de pédiatrie, 22 (5, Suppl. 1), 95-96.
Carbajal, R. , Eriksson, M. , Courtois, E. , Boyle, E. , Avila-Alvarez, A. , Dovland-Andersen, R. , Sarafidis, K. , Pölkki, T. & et al. (2015). Sedation and analgesia practices in neonatal intensive care units (EUROPAIN): results from a prospective cohort study. The Lancet Respiratory Medicine, 3 (10), 796-812.
Carbajal, R. , Eriksson, M. , Courtois, E. , Andersen, R. D. , Avila-Alvarez,, A. , Boyle, E. , Lago, P. , Sarafidis, K. & et al. (2014). Pain Assessment In Ventilated And Non-ventilated Neonates In Nicus Across Europe: European Pain Audit In Neonates (europain Survey). Archives of Disease in Childhood, 99, A68-A68.
Boyle, E. M. , Courtois, E. , Eriksson, M. , Lagercrantz, H. & Carbajal, R. (2014). Pain assessment in ventilated and non-ventilated neonates in NICUs across the UK: European Pain Audit in Neonates (Europain). Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition, 99 (Suppl 1), A53-A53.
Anderzén-Carlsson, A. , Carvalho Lamy, Z. & Eriksson, M. (2014). Parental experiences of providing skin-to-skin care to their newborn infant: Part 1: A qualitative systematic review. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 9.
Scherman, E. , Johansson, L. , Gradin, M. , van den Berg, J. & Eriksson, M. (2014). Procedural pain in neonates: Do nurses follow national guidelines? A survey to Swedish neonatal units. Journal of Neonatal Nursing, 10 (1), 31-36.
Carbajal, R. , Courtois, E. , Eriksson, M. , Lagercrantz, H. & Boyle, E. M. (2014). Sedation and analgesia for neonates in NICUs across the United Kingdom: The Europain survey.. Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition, 99 (Suppl 1), A62-A62.
Carbajal, R. , Eriksson, M. , Courtois, E. , Avila-Alvarez,, A. , Berger, A. , Lago, P. , Van Overmeire, B. , Papadouri, T. & et al. (2014). Sedation And Analgesia For Neonates In Nicus Across Europe: The Europain Survey. Archives of Disease in Childhood, 99, A64-A64.
Sjöberg, M. , Eriksson, M. , Andersson, J. & Norén, T. (2014). Transmission of Clostridium difficile spores in isolation room environments and through hospital beds. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 122 (9), 800-803.
Bohman, B. , Eriksson, M. , Lind, M. , Ghaderi, A. , Forsberg, L. & Rasmussen, F. (2013). Infrequent attention to dietary and physical activity behaviours in conversations in Swedish child health services. Acta Paediatrica, 102 (5), 520-524.
Olsson, E. , Dovland-Andersen, R. , Axelin, A. , Jonsdottir, R. B. , Maastrup, R. & Eriksson, M. (2012). Skin-to-skin care in neonatal intensive care units in the Nordic countries: a survey of attitudes and practices. Acta Paediatrica, 101 (10), 1140-1146.
Gradin, M. & Eriksson, M. (2011). Neonatal pain assessment in Sweden: a fifteen-year follow up. Acta Paediatrica, 100 (2), 204-208.
Olsson, E. & Eriksson, M. (2011). Oral glucose for pain relief during eye examinations for retinopathy of prematurity. Journal of Clinical Nursing, 20 (7-8), 1054-9.
Häggström-Nordin, E. , Borneskog, C. , Eriksson, M. & Tydén, T. (2011). Sexual behaviour and contraceptive use among Swedish high school students in two cities: comparisons between genders, study programmes, and over time. European journal of contraception & reproductive health care, 16 (1), 36-46.
Forsgren, L. M. & Eriksson, M. (2010). Delirium-awareness, observation and interventions in intensive care units: a national survey of Swedish ICU head nurses. Intensive & Critical Care Nursing, 26 (5), 296-303.
Wallin, L. & Eriksson, M. (2009). Newborn individual development care and assessment program (NIDCAP): a systematic review of the literature. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 6 (2), 54-69.
Eriksson, M. & Kenner, C. (2008). Neonatal nursing research: an international perspective—the Swedish view. Newborn and Infant Nursing Reviews, 8 (3), 120-122.
Eriksson, M. & Gradin, M. (2008). Pain management in Swedish neonatal units: a national survey. Acta Paediatrica, 97 (7), 870-874.
Eriksson, M. , Storm, H. , Fremming, A. & Schollin, J. (2008). Skin conductance compared to a combined behavioural and physiologicalpain measure in newborn infants. Acta Paediatrica, 97 (1), 27-30.
Bergqvist, L. , Eriksson, M. , Kronsberg, S. , Schollin, J. , Barton, B. & Anand, K. (2007). Seeing through the blind!: ability of hospital staff to differentiate morphine from placebo, in neonates at a placebo controlled trial. Acta Paediatrica, 96 (7), 1004-1007.
Anand, K. J. S. , Hall, R. W. , Desai, N. , Shephard, B. , Bergqvist, L. L. , Young, T. E. , Boyle, E. M. , Carbajal, R. & et al. (2004). Effects of morphine analgesia in ventilated preterm neonates: primary outcomes from the NEOPAIN randomised trial. The Lancet, 363 (9422), 1673-82.
Shields, L. , Kristensson-Hallström, I. , Andershed, B. , Jackson, K. & Eriksson, M. (2002). Nursing and health care in Sweden. The Australian journal of advanced nursing, 20 (1), 20-26.

Artiklar, forskningsöversikter

Eriksson, M. & Dovland Andersen, R. (2016). Nytt nordiskt nätverk stärker arbetet mot smärta tidigt i livet. Barnbladet, 41 (2), 6-7.
Eriksson, M. & Dovland Andersen, R. (2016). Nytt nordiskt nätverk stärker arbetet mot smärta tidigt i livet. Tidsskrift for barnesykepleiere (2), 9-10.
Eriksson, M. , Flacking, R. & Mörelius, E. (2014). Neonatal omvårdnad viktigt forskningsområde. Läkartidningen, 111 (39), 1666-1666.
Anderzén-Carlsson, A. , Carvalho Lamy, Z. , Tingvall, M. & Eriksson, M. (2014). Parental experiences of providing skin-to-skin care to their newborn infant: Part 2: A qualitative meta-synthesis. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 9.
Eriksson, M. & Gradin, M. (2014). Söta lösningar och specifikt neonatalt omhändertagande. Information från Läkemedelsverket, 25 (3), 45-47.
Eriksson, M. (2013). Söta lösningar som smärtlindring till små och nyfödda barn. Barnbladet, 38 (2), 38-40.

Kapitel i böcker, del av antologier

Norman, E. & Eriksson, M. (2016). Nyfödda barns smärta. I: Lundeberg Stefan, Olsson Gunnar L., Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar (ss. 205-226). Lund: Studentlitteratur AB.
Eriksson, M. (2014). Forskning om barn. I: Elisabeth Hamrin, Mona Kihlgren, Alice Rinell Hermansson, Gerthrud Östlinder, När omvårdnad blev vetenskap: de första decennierna 1970–2000 (ss. 156-162). Stockholm: Liber.
Eriksson, M. & Lindh, M. (2013). Etik i neonatalvården. I: Pia Lundqvist, Omvårdnad av det nyfödda barnet (ss. 301-314). Lund: Studentlitteratur AB.
Anderzén-Carlsson, A. & Eriksson, M. (2013). Hud-mot-hudvård. I: Karin Jackson, Helena Wigert, Familjecentrerad neonatalvård (ss. 97-110). Lund: Studentlitteratur AB.
Axelin, A. , Eriksson, M. & Gradin, M. (2013). Smärta. I: Karin Jackson, Helena Wigert, Familjecentrerad neonatalvård (ss. 111-124). Lund: Studentlitteratur AB.

Konferensbidrag

Ericson, J. , Hellström-Westas, L. , Eriksson, M. , Hodinott, P. & Flacking, R. (2018). Breastfeeding duration in preterm infants and the effects of a proactive telephone support: a randomized controlled trial. Konferensbidrag vid The 24th Annual International Breastfeeding Conference & Nutrition and Nurture in Infancy and Childhood: Bio-Cultural Perspectives, January 9-12, 2018, Deerfi eld Beach, Florida.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2018). Family-centred music therapy during painful procedures in neonatal care. Konferensbidrag vid PEARL/PICH2Go-meeting, Copenhagen, Denmark, March 25-27, 2018.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2018). Family-centred music therapy during painful procedures in neonatal care. Konferensbidrag vid 9th Nordic Music Therapy Congress, Stockholm, Sweden, August 8-12, 2018.
Olsson, E. , Pettersson, M. , Eriksson, M. & Ohlin, A. (2018). Glukos som smärtlindring vid neonatal höftledsundersökning: En randomiserad kontrollerad studie. Konferensbidrag vid Barnveckan 2018, Västerås, 23-26 April, 2018.
Bendt, M. , Gabrielsson, H. , Riedel, D. , Hagman, G. , Hulting, C. , Franzén, E. , Eriksson, M. & Seiger, Å. (2018). Living and health conditions for adults with spina bifida in Sweden – a comprehensive prevalence group study. Konferensbidrag vid 57th ISCoS Annual Scientific Meeting, Sydney, Australia, September 13-15, 2018.
Eriksson, M. (2018). Pain reduction - does a partnership with parents reduce pain in newborns?. Konferensbidrag vid XXVI European Congress of Perinatal Medicine, St. Petersburg, September 5-8, 2018.
Eriksson, M. (2018). Smärtskattning av nyfödda barn. Konferensbidrag vid Svenskt barnsmärtsymposium, Umeå, 12-13 april, 2018.
Chaplin, J. , Lysholm, J. , Hultgren, B. , Nilsson, E. , Lindqvist, H. , Wenemark, M. , Dennhag, I. , Wuttge, D. & et al. (2018). Varför ska du använda PROMIS?: Nytt system för patientrapporterad utfallsmått. Konferensbidrag vid Nationella patientsäkerhetskonferensen, Stockholm, Sweden, 19-20 September, 2018.
Sahlberg, L. , Eriksson, M. & Bernhardsson, B. (2018). Översättning och kulturell anpassning av bedömningsinstrumentet Malignant Wound Assessment Tool – Clinical version (MWAT-C) till svenska förhållanden. Konferensbidrag vid Onkologidagarna, 19 – 22 mars 2018, Jönköping.
Ullsten, A. , Hugoson, P. , Forsberg, M. , Forzelius, L. , Klässbo, M. , Olsson, E. , Volgsten, U. , Westrup, B. & et al. (2017). Efficacy of Live Lullaby Singing During Procedural Pain in Preterm and Term Neonates. Konferensbidrag vid Forum Värmland 2017, Landstinget i Värmland och Karlstads universitet, Karlstad, Sweden, February 14, 2017.
Ericsson, E. , Nilsson, U. , Bramhagen, A. , Harden, S. , Idvall, E. & Eriksson, M. (2017). Experiences of a new self-report instrument for post-operative recovery in children. Konferensbidrag vid XXXIII Congress of the Nordic Association of Otolaryngology, Gothenburg, Sweden, May 31 - June 3, 2017.
Ericsson, E. , Nilsson, U. , Idvall, E. , Bramhagen, A. & Eriksson, M. (2017). Experiences of a new self-report instrument for post-operative recovery in children. Konferensbidrag vid Nordic Pediatric Pain Symposium 2017, Stockholm, Sweden, March 30-31, 2017.
Montgomery, S. , Hiyoshi, A. , Bergh, C. , Udumyan, R. , Eriksson, M. & Fall, K. (2017). Foetal risks for low stress resilience are exacerbated by childhood exposures. Konferensbidrag vid Society for Longitudinal and Life Course Studies conference, Stirling, Scotland, UK, Oct 11-13, 2017.
Jaensson, M. , Dahlberg, K. , Eriksson, M. & Nilsson, U. (2017). How are you?: A systematic e-assessment of postoperative recovery. Konferensbidrag vid 4th International Conference for PeriAnesthesia Nurses (ICPAN), Sydney, Australia, November 1-4, 2017.
Jaensson, M. , Dahlberg, K. , Eriksson, M. & Nilsson, U. (2017). How are you?: A systematic e-assessment of postoperative recovery. Konferensbidrag vid Kirurgveckan, Jönköping, Sweden, August 21-25, 2017.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2017). Live music therapy with lullaby singing during painful procedures in neonatal care. Konferensbidrag vid Man and Sound Environment 2017, Ljudmiljöcentrum, Lunds universitet, Lund, 16 November, 2017.
Eriksson, M. (2017). Parents & professionals partnering against pediatric pain. Konferensbidrag vid 11th International Forum on Pediatric Pain, White Point Beach, NS, Canada.
Dahlberg, K. , Jaensson, M. , Eriksson, M. & Nilsson, U. (2017). RAPP, en IT-lösning för uppföljning efter dagkirurgi. Konferensbidrag vid ANIVA Vårkongress 2017, Örebro, Sweden, April 27-28, 2017.
Campbell-Yeo, M. , Eriksson, M. & Kyolole, O. (2017). Redefining and implementing parent controlled analgesia through active parent engagement in neonatal pain treatment. Konferensbidrag vid 11th International Symposium on Pediatric Pain (ISPP 2017), Kuala Lumpur, Malaysia, July 6-9, 2017.
Ericsson, E. , Nilsson, U. , Bramhagen, A. , Idvall, E. & Eriksson, M. (2017). Self-reported postoperative recovery in children after tonsillectomy compared to tonsillotomy. Konferensbidrag vid XXXIII Congress of the Nordic Association of Otolaryngology, Gothenburg, Sweden, May 31 - June 3, 2017.
Ericsson, E. , Nilsson, U. , Idvall, E. , Bramhagen, A. & Eriksson, M. (2017). Self-reported postoperative recovery in children after tonsillectomy compared to tonsillotomy. Konferensbidrag vid Nordic Pediatric Pain Symposium 2017, Stockholm, Sweden, March 30-31, 2017.
Montgomery, S. , Bergh, C. , Udumyan, R. , Eriksson, M. , Fall, K. & Hiyoshi, A. (2017). Sex of older siblings and cognitive function. Konferensbidrag vid Nobel Day's Festivities, Örebro University, Örebro, Sweden Dec 7, 2017.
Montgomery, S. , Bergh, C. , Udumyan, R. , Eriksson, M. , Fall, K. & Hiyoshi, A. (2017). Sex of older siblings and cognitive function. Konferensbidrag vid 10th World Congress, Developmental Origins of Health and Disease (DOHaD 2017), Rotterdam, The Netherlands, October 15-18, 2017.
Dahlberg, K. , Jaensson, M. , Eriksson, M. & Nilsson, U. (2017). The process of development and testing of an IT-solution for measuring postoperative recovery. Konferensbidrag vid The 2017 European Conference in Nursing and Nursing Research, "Future Direction of European Nursing and Nursing Research", Malmö, Sweden, July 4-5, 2017.
Eriksson, M. (2017). Working with parents to build better pain management for newborn infants. Konferensbidrag vid 2nd Congress of joint European Neonatal Societies. Venice, Italy, 30 oct - 4 nov, 2017.
Ericson, J. , Flacking, R. , Hellström-Westas, L. & Eriksson, M. (2016). Decreased Breastfeeding prevalence in Preterm Infants Discharged from Swedish Neonatal Units. Konferensbidrag vid Nutrition and Nurture in Infancy and Childhood: Bio-Cultural Perspectives, Dalarna, Sweden, 23-25 August, Sweden.
Eriksson, M. , Nilsson, U. , Bramhagen, A. , Harden, S. , Idvall, E. & Ericsson, E. (2016). Experiences of a new self-report instrument for post-operative recovery in children. I: 13th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology. Konferensbidrag vid 13th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology (ESPO 2016), Lisbon, Portugal, June 18-21, 2016.
Eriksson, M. (2016). Hot Topics in Neonatal Nursing. Konferensbidrag vid The 6th conference of the Europan Academy of Paediatric Societies, Geneva, Switzerland, 21-25 October, 2016.
Karlberg-Traav, M. , Cronqvist, A. , Forsman, H. , Johansson, G. , Möller, M. & Eriksson, M. (2016). Leading for research: an intervention to facilitate research utilization. I: Nordic Conference in Nursing Research Methods and Networks for the future. Konferensbidrag vid Nordic Conference in Nursing Research 2016, Stockholm, Sweden, 15-17 June.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2016). Live music therapy with lullaby singing as affective support during venepuncture. A case study with microanalysis of two premature born infants. I: Lars Berglund, Musikforskning i dag, Linnéuniversitetet, Växjö, 14–16 juni 2016. Konferensbidrag vid Musikforskning i dag, Linnéuniversitetet, Växjö, 14–16 juni, 2016 (ss. 31-31). Växjö, Sweden: Linnéuniversitetet.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2016). Live music therapy with lullaby singing during painful procedures in neonatal care. Konferensbidrag vid 10th European Music Therapy Conference Vienna 2016, Vienna, Austria, July 5-9, 2016.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2016). Live music therapy with lullaby singing during painful procedures in neonatal care. Konferensbidrag vid Vårmöte i Perinatologi. 14 April, 2016, Örebro.
Carbajal, R. , Courtois, E. , Eriksson, M. , Boyle, E. , Avila-Alvarez, A. , Dovland-Andersen, R. , Sarafidis, K. , Polkki, T. & et al. (2016). Pain Assessment in Ventilated and Non-Ventilated Neonates in NICUS across Europe: Results from the EUROPAIN Study. Konferensbidrag vid 16th World Congress on Pain, Yokohama, Japan, Sep 26-30, 2016.
Olsson, E. , Eriksson, M. & Anderzén-Carlsson, A. (2016). Pappors upplevelser av att vårda sitt för tidigt födda barn hud-mot-hud. Konferensbidrag vid Vårmöte i Perinatologi, Örebro, Sweden, 14-15 april 2016.
Eriksson, M. (2016). PEARL: a new network for research and education about pain in early life. Konferensbidrag vid 2nd Lecture day on pain in early Life, Oslo, Norway, Jan. 26, 2016.
Andersen Dovland, R. , Axelin, A. , Eriksson, M. & Kristjánsdóttir, G. (2016). PEARL: Pain in early life. A new network for research and education. Konferensbidrag vid Scandiavian Association for the Study of Pain annual meeting, Reykjavik, Iceland, May 26-27, 2016 (ss. 117-118). Elsevier.
Eriksson, M. (2016). Potential collaboration with Pain in EARLy Life (PEARL) research group. Konferensbidrag vid SCENE symposium, Drammen, Norway, January 25, 2016.
Stackelberg, M. , Blomberg, K. , Eriksson, M. & Chaplin, J. (2016). Progress in the cultural adaptation of four PROMIS® pediatric item banks for use in Sweden. Konferensbidrag vid 2016 PROMIS Health Organization Conference, Copenhagen, Denmark, 23-24 October, 2016.
Dahlberg, K. , Jaensson, M. , Eriksson, M. & Nilsson, U. (2016). RAPP, en IT-lösning för uppföljning efter dagkirurgi. Konferensbidrag vid Medicinteknik dagarna 2016, Örebro, 5-6 Oktober, 2016.
Ericson, J. , Eriksson, M. , Hellström-Westas, L. & Flacking, R. (2016). Risk Factors for Not Breastfeeding at Discharge in Mothers of Preterm Infants. Konferensbidrag vid 2nd European Spontaneous Preterm Birth Congress, Gothenburg, Sweden, 26-28 May, 2016.
Ericsson, E. , Nilsson, U. , Bramhagen, A. , Idvall, E. & Eriksson, M. (2016). Self-reported post-operative recovery in children after tonsillotomy and tonsillectomy . I: 13th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology. Konferensbidrag vid 13th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Lisbon, Portugal, June 18-21, 2016.
Ericson, J. , Hellström-Westas, L. , Eriksson, M. , Hodinott, P. & Flacking, R. (2016). The effectiveness of proactive telephone support provided to breastfeeding mothers of preterm infants: a randomized controlled trial. Konferensbidrag vid Nutrition and Nurture in Infancy and Childhood: Bio-Cultural Perspectives, Dalarna, Sweden, Tuesday 23-25 August, 2016.
Eriksson, M. , Lamy, Z. C. , Tingall, M. & Anderzén-Carlsson, A. (2015). Becoming a parent under unfamiliar circumstances: restorative and energy-draining experiences of skin-to-skin care. Konferensbidrag vid Neo-BFHI 2015, Uppsala, 19-20 May, 2015..
Olsson, E. & Eriksson, M. (2015). Can skin-to-skin contact work as pain relief in premature infants?. Konferensbidrag vid Svenskt barnsmärtsymposium, Lund, 23-24 april, 2015..
Ericson, J. , Flacking, R. , Hellström-Westas, L. & Eriksson, M. (2015). Decrease in Breast Milk intake in Preterm Infants Discharged from Swedish Neonatal Units 2004-2013. Konferensbidrag vid Barnveckan 2015, Stockholm, 20-23 april, 2015..
Ericson, J. , Flacking, R. , Hellström-Westas, L. & Eriksson, M. (2015). Factors Associated with the Decrease in Breast Milk Intake in Preterm Infants Discharged from Swedish Neonatal Units 2004-2013. Konferensbidrag vid Neo-BFHI,Uppsala, 19-20 May, 2015..
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2015). Live music therapy with lullaby singing as affective support during venepuncture: A case study with microanalysis of two premature born infants. Konferensbidrag vid Nobel Day Festivities at School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden, December 10, 2015.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2015). Live music therapy with lullaby singing as affective support during venepuncture. A case study with microanalysis of two premature born infants.. Konferensbidrag vid The 8th Nordic Music Therapy Congress, Oslo, Norway, 5th - 8th August, 2015.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2015). Live music therapy with lullaby singing as affective support during venepuncture. A case study with microanalysis of two premature born infants.. Konferensbidrag vid The 10th International Forum on Pediatric Pain (IFPP), Nova Scotia, Canada, October 1-4th, 2015.
Axelin, A. , Anderzén-Carlsson, A. , Eriksson, M. , Pöllki, T. , Korhonen, A. & Franck, L. S. (2015). NICU Nurses’ Perceptions of Parental Participation in Infant Pain Management: a Comparative Focus Group Study. Konferensbidrag vid The 28th Annual Gravens Conference on the Physical & Developmental Environment of the Hight Risk Infant, Clearwater Beach, Florida, USA, March 4-7, 2015..
Forsner, M. , Hedén, L. , Krekmanova, L. , Wive-Lipsker, C. , Eriksson, M. & Karlsson, S. (2015). Stegvis analys och behandling vid smärtsamma procedurer på barn. Konferensbidrag vid Barnveckan 2015, Stockholm, 20-23 april, 2015..
Dahlberg, K. , Eriksson, M. , Jaensson, M. & Nilsson, U. (2015). The development of a smartphone app for self-reporting postoperative recovery after day surgery. I: 3rd International Conference for PeriAnaesthesia Nurses ICPAN 2015. Konferensbidrag vid 3rd International Conference for PeriAnaesthesia Nurses ICPAN 2015, Copenhagen, Denmark September 9–12, 2015.
Olsson, E. , Atladóttir, S. M. A. , Axelin, A. , Campbell-Yeo, M. , Eriksson, M. , Peltonen, E. , Stevens, B. , Yamada, J. & et al. (2015). Translation, cultural adaptation and validation of the revised version of the Premature Infant Pain Profile: An effort to improve pain assessment in infants in the Nordic countries. Konferensbidrag vid 10th International Forum on Pediatric Pain, Nova Scotia, Canada, 1-4 October, 2015.
Blomberg, K. , Eriksson, M. , Eriksson, M. , Grönlund, Å. , Jonsson, Ö. & Leissner, L. (2015). Trust and mistrust, quality-of-life and need for support: essons from narcolepsy-afflicted children and adolescents after the swine flu vaccination. I: 3rd Nordic Symposium on Narcolepsy. Konferensbidrag vid 3rd Nordic Symposium on Narcolepsy, Örebro 5-6 October, 2015.
Dahlberg, K. , Eriksson, M. , Jaensson, M. & Nilsson, U. (2015). Utveckling av en smartphoneapp för patientrapporterad postoperativ återhämtning efter dagkirurgi. Konferensbidrag vid Kirurgveckan, Örebro, 17-21 augusti, 2015.
Olsson, E. & Eriksson, M. (2014). Can skin-to-skin contact work as pain relief in premature infants?. Konferensbidrag vid 1st International and multidisciplinary children’s critical care research summer school, 26th-27th August 2014, UCLAN, Preston, Lancashire, UK.
Ericsson, J. , Flacking, R. , Hellström-Westas, L. & Eriksson, M. (2014). Decrease in Breast Milk intake in Preterm Infants Discharged from Swedish Neonatal Units 2004-2013. Konferensbidrag vid 17th ISRHML Conference, From Human Milk Molecules to Population Health: Research Advances, South Carolina, USA, October 23-27, 2014..
Ericsson, J. , Eriksson, M. , Hellström-Westas, L. , Hagberg, L. & Flacking, R. (2014). Is proactive breastfeeding effective?: study protocol for a randomized controlled trial. Konferensbidrag vid Nordic Conference on Advances in Health Care Science Research, Turkku University, Turkku, Finland, 12-13 November, 2014..
Carbajal, R. , Eriksson, M. , Courtois, E. , Dovland Andersen, R. , Avila-Alvarez, A. , Boyle, E. , Lago, P. , Sarafidis, K. & et al. (2014). Pain Assessment in Ventilated and Non-Ventilated Neonates in NICUs across Europe: EUROpean Pain Audit in Neonates (EUROPAIN Survey). Konferensbidrag vid 2014 Pediatric Academic Societies and Asian Society for Pediatric Research (PAS/ASPR) Joint Meeting, Vancouver Canada, May 3-6, 2014..
Sundell, I. , Carbajal, R. , Anand, K. & Eriksson, M. (2013). National guidelines for neonatal pain management: occurance and content. Konferensbidrag vid 9th International Symposium on Pediatric Pain, June 17-20, 2013, Stockholm, Sweden.
Axelin, A. , Franck, L. S. , Anderzén-Carlsson, A. , Eriksson, M. , Korhonen, A. & Pölkki, T. (2013). NICU Nurses’perceptions regarding parental involvement in infant pain management. Konferensbidrag vid 9th International Symposium on Pediatric Pain, June 17-20, 2013, Stockholm, Sweden.
Olsson, E. , Baños, J. , Guardiola, E. , Gradin, M. & Eriksson, M. (2013). Skin-to-skin contact for pain relief: a bibliometric analysis. Konferensbidrag vid 9th International Symposium on Pediatric Pain,June 17-20, 2013, Stockholm, Sweden.
Anderzen-Carlsson, A. , Lamy, Z. C. , Tingvall, M. & Eriksson, M. (2013). The nursing contribution in facilitating health and well-being in parents and infants in neonatal skin-to-skin care. Konferensbidrag vid International Council of Nurses Congress, May 18-23, 2013, Melbourne, Australia.

Manuskript

Olsson, E. , Anderzén-Carlsson, A. , Atladóttir, S. M. , Axelin, A. , Campbell-Yeo, M. , Eriksson, M. , Kristjánsdóttir, G. , Peltonen, E. & et al. Cultural adaptation and harmonization of four Nordic translations of the revised Premature Infant Pain Profile (PIPP-R).
Dahlberg, K. , Jaensson, M. , Nilsson, U. , Eriksson, M. & Odencrants, S. Holding it together : patients’ perspectives on postoperative recovery when using an e-assessed follow-up.

Rapporter

Eriksson, M. , Gradin, M. & Expertgrupp, _. (2014). Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård: kunskapsdokument. Uppsala: Läkemedelsverket (Information från Läkemedelsverket 3).

Övrigt

Ahl, H. , Eriksson, M. , Norman, E. , Sjöström Strand, A. , Olsson, E. & Bruschettini, M. (2018). Pain scales in clinical trials in newborn infants: a mapping of the evidence.