Nytt forskningscenter om hållbar logistik

Frans Prenkert

- Kopplingen mellan akademin och näringslivet ger en dynamik som driver utvecklingen, säger Frans Prenkert.

Örebro universitet inrättar ett nytt forskningscenter för hållbar logistik. Där samlas forskning från flera akademiska ämnen vid universitet i nära samarbete med företag, i första hand från regionen.

– Forskningscentret är ett direkt svar till näringslivets och offentliga aktörers behov av kunskap om framtidens hållbara logistik och hållbara transporter. På detta sätt samlar Örebro universitet krafterna för att bli attraktivt för forskare och forskningsfinansiärer, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet, och hänvisar till de mål som finns i FN:s Agenda 2030.

Det nya tvärvetenskapliga forskningscentret har namnet Örebro University Center for Research in Sustainable Logistics (ORULOG). Forskningen innefattar tre huvudområden: logistik, policy och teknologi, där alla delar formar transportsystemet på olika sätt. Verksamheten är också öppen för nya infallsvinklar.

– Det är ofta i gränsytorna som idéer växer fram. Det kan handla om artificiell intelligens och nya sätt att organisera verksamheter, men också om helt andra saker som i dag ligger bortom vår uppfattningshorisont, säger professor Frans Prenkert, vetenskaplig ledare för ORULOG.

Samarbetet ger dynamik

Samverkan med företag, både regionalt och nationellt, har en central roll i centrets verksamhet.

– Jag ser ingen motsättning i ett akademiskt intresse och relevansen för näringslivet. Det kan vara så att ett specifikt resultat är mer betydelsefullt för någon av parterna. Men utan kopplingen förlorar man den dynamik som krävs för att driva utvecklingen framåt – såväl akademiskt som affärsmässigt, säger Frans Prenkert.

Frexdrik Öjdemark, vd Närkefrakt

- Det här är oerhört viktigt för oss som företag, säger Fredrik Öjdemark, vd på Närkefrakt.

Närkefrakt är ett av samarbetsföretagen.

– Det här är oerhört viktigt för oss som företag men också för regionen som helhet för att utvecklas som logistikregion. Vi letar alltid efter kompetens och ORULOG lägger grunden för mycket viktiga utbildningar som exempelvis civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi, säger vd Fredrik Öjdemark.

Forskningscentret ORULOG samarbetar med Alfred Nobel Science Park och Inkubera för att utveckla och testa innovationer inom logistikområdet. Logistik är ett av Alfred Nobel Science Parks strategiska utvecklingsområden och ORULOG samlar bland annat forskning i robotik, företagsekonomi och maskinteknik – förutom logistik