This page in English

Örebro universitet åter högt på listan över världens bästa universitet

Johan Schnürer

Örebro universitet hamnar på plats 405 när Times Higher Education rankar världens bästa universitet. Hög kvalitet på forskningen och många vetenskapliga citeringar är förklaringen.

– Rankningen visar återigen att vår forskning håller hög kvalitet, konstaterar rektor Johan Schnürer.

Times Higher Education är en av världens högst värderade universitetsrankningar. Det finns runt 20 000 lärosäten i världen och av dem ingick 1 258 i årets rankning, World University Rankings 2019.

Hårdare konkurrens

Antalet lärosäten i rankningen har ökat över tid, förra året var siffran 1 102. Konkurrensen har alltså hårdnat, vilket kan vara en förklaring till att Örebro universitet nu tappar några placeringar. Resultatet som publicerades på onsdagen visar att universitetet hamnar på plats 405 jämfört med förra årets placering, 386. Det betyder att Örebro universitet nu återfinns i rankningens intervall 401-500 i stället för fjolårets 351-400.

Detta trots att universitetet har fått högre värden än tidigare på tre av de fem områden som ligger till grund för rankningen – citeringar, forskning och näringslivsfinansiering. De högre värdena resulterade inte i högre utan något lägre placeringar inom respektive område.

Prioriterade mål

– Forskning och citering är prioriterade mål i vår nya strategi. Därför är det mycket glädjande att universitetets värden ökar på dessa områden. Samtidigt noterar jag att fler lärosäten kvalificerar sig till denna rankning, alltså ökar konkurrensen, säger Johan Schnürer.

Citeringar innebär att andra forskare hänvisar till vetenskapliga arbeten skrivna av Örebro universitets forskare. Tittar man bara på citeringar hamnar universitetet på plats 172 i världen, vilket är en mycket bra placering.

– Det är ett tecken på att vår forskning har ett internationellt genomslag, säger Johan Schnürer.

Samtidigt konstaterar han att Örebro universitet måste fortsätta att jobba hårt med sitt mål att öka kännedomen om lärosätet i internationella sammanhang.

Elva lärosäten i Sverige

Av de elva svenska lärosäten som tar sig in på listan hamnar Örebro universitet på just elfte plats. Totalt finns ett 40-tal universitet och högskolor i Sverige.

Universitetet har även hamnat högt på Times Higher Educations rankning av världens främsta unga universitet, alla under 50 år. Den listan omfattar 250 lärosäten i 55 länder och i årets rankning hamnade Örebro universitet på 62:a plats.

Text: Mattias Frödén

Mer om rankningen

Lärosätena utvärderas utifrån olika kriterier och viktning inom följande områden: utbildning (30 procent), forskning (30 procent), citeringar (30 procent), internationalisering (7,5 procent) och näringslivsfinansiering (2,5 procent).

För att inkluderas i denna rankning ska två grundkriterier vara uppfyllda. Dels måste lärosätet bedriva utbildning på grundnivå, dels måste lärosätets forskare ha publicerat minst 1 000 vetenskapliga artiklar under den, innan rankningen, närmast föregående femårsperioden.

Rankningen bygger på lärosätenas egenrapportering, forskares enkätsvar och en citeringsanalys genomfört av ett internationellt förlag.