This page in English

Owasim Akram forskar om fattigdom bland äldre – åker till Oxford i vår

Owasim Akram

Owasim Akram har lång erfarenhet av att forska om fattigdom – men också av att direkt hjälpa extremt fattiga människor ur deras misär. Kunskaperna tar han med sig till Oxford i vår. – Jag ser fram mot att komma dit. Samtidigt tror jag att jag kommer att tillföra kunskap som de saknar där, säger han.

Fakta om Newbreed

Newbreed är ett doktorandprogram med fokus på åldrande. Programmet är medfinansierat av EU-kommissionen genom utlysningen Marie Skłodowska-Curie Actions, Co-funding of Regional, National and International Programmes (MSCA Cofund).

Newbreed är organiserat i fyra tematiska områden: Åldrandets biologi, Åldrande från ett samhällsperspektiv, Åldrande och psykosocial anpassning samt Åldrande och den fjärde industriella revolutionen.

Owasim Akram är från Bangladesh där han studerade internationella relationer för att därefter forska om hälso- och sjukvårdsfrågor.

Efter att ha sysslat med forskning i ett par år kände han att han ville arbeta mer praktiknära. Det blev inledningen på en lång period där Owasim Akram först jobbade för barnrättsorganisationen Plan International för att sedan arbeta åt hjälporganisationer som ADD International, Oxfam och EU:s hjälpprogram i Bangladesh.

– Jag fick konkreta, praktiska erfarenheter av att arbeta med människor som är extremt fattiga. Jag var ute på fältet och mötte de här personerna, berättar Owasim Akram.

Följde 72 extremt fattiga hushåll

Hans uppdrag var att följa hjälpinsatserna samtidigt som han ledde forskningen inom hjälpprogrammen.

Ett av hans projekt under den här perioden var att under fem år följa 72 hushåll i Bangladesh som levde i extrem fattigdom. Forskningen handlade om att ta reda på vad som var orsaken till deras fattigdom, men också om att se vad som kunde göras för att lyfta hushållen ur deras misär.

– Vi gav dem en liten summa pengar eller andra mindre tillgångar för att de skulle kunna försörja sig. Sedan kom vi tillbaka en gång per år för att se om, och i så fall hur, deras situation hade förändrats.

När Owasim Akram arbetade åt EU i Bangladesh hade en ansvarstyngd position där han förfogade över en budget på 200 miljoner euro.

– Jag jobbade där i 3,5 år med att i första hand trygga livsmedelsförsörjning för extremt fattiga på landsbygden.

Newbreed blev nästa steg

Men han kände att det var dags att ta nästa steg. Owasim Akram ville tillbaka till den mer traditionella akademiska forskningen – samtidigt som han avsåg att ta tillvara de kunskaper om hjälparbete han hade förvärvat.

Det ledde till att han i dag är en av 16 doktorander inom Newbreed som är en del av Örebro universitets strategiska satsning på forskning om åldrande ur olika perspektiv. Här ska Owasim Akram forska om fattigdom bland äldre i utvecklingsländer.

– Det finns två grupper som är mer utsatta för fattigdom än andra grupper – kvinnor och äldre människor. I min forskning här i Örebro kommer jag att fokusera på de äldre men kommer även att ha med könsperspektivet.

Owasim Akram kommer att tillbringa minst tre månader som gästdoktorand i Oxford.

Till Oxford i vår

Enligt Owasim Akram saknar Örebro universitet forskning om fattigdom i utvecklingsländer. Det gör att han i vår ska tillbringa minst tre månader som gästdoktorand på University of Oxford i England.

– Storbritannien är ledande i världen när det gäller forskning om fattigdom i utvecklingsländerna och Oxford är världens högst rankade universitet, så jag är väldigt glad att de accepterade mig. Jag kommer att vara verksam vid Oxford Institute of Population Ageing som är ett av världens mest ansedda institut inom äldreforskningen, säger Owasim Akram.

I Oxford planerar han att skriva färdigt sin andra vetenskapliga artikel om fattigdom bland äldre. I den kommer han att redogöra för resultaten av sin studie av de 72 hushållen. Lyckades de lyfta sig ur fattigdomen efter att ha fått hjälp och vilka faktorer styrde i så fall den utvecklingen? Den här typen av frågor ska Owasim Akram besvara.

Saknas forskning

– Oxford har visat intresse för det här arbetet, just för att det handlar om praktiska erfarenheter på fältet. Det perspektivet saknas generellt inom den här forskningen, men det kan jag bidra med i Oxford, säger han och fortsätter:

– Över huvud taget saknas det nästan helt forskning om fattigdom bland äldre i utvecklingsländer. I princip alla studier av detta slag rör industriländer och utförs dessutom av forskare som bor i dessa länder. Därför tror jag att det här utbytet kommer att gagna mig men även Oxford.

Text: Mattias Frödén