Pilotprojekt: Akademiska bolag måste få utvecklas i lugnare takt

Anna Ragén

Anna Ragén.

För få idéer från universitetets forskare och studenter antas av inkubatorer. Ett pilotprojekt kan bli första steget på vägen för att förändra detta.

Studenter och forskare kan få hjälp

På universitetet är det innovationskontoret och Inkubera AB – ett dotterbolag till Örebro universitet holdingbolag AB – som sysslar med företagsinkubation.

Här kan universitetets studenter och forskare få hjälp med att omvandla sina idéer till en kommersiell produkt eller till något som kommer samhället till nytta i övrigt. Det sker genom att ett bolag bildas med stöd av holdingbolaget.

Hos Inkubera AB kan även regionens företag få hjälp med att genomföra sina idéer.

Örebro universitets inkubatorer är till för att hjälpa forskare, studenter men även näringslivet att omvandla goda idéer till bärkraftiga företag. Inkubatorerna hjälper bolagen att hitta finansiärer, coacher, nätverk, lokaler med mera.

Men med tiden har det vuxit fram en insikt om att det behövs ytterligare ett steg i den här processen. Det gäller en del av de bolag som bildats på universitetet och där idéer från studenter och forskare utgör grunden.

– De akademiska bolagen har ofta väldigt svårt att ta sig till inkubatorn. Det beror på att idéerna de bygger på oftast tar mycket längre tid att förverkliga jämfört med de som kommer från näringslivet, säger Anna Ragén, vd för holdingbolaget Örebro Universitet Holding AB.

Utvecklas i lugn och ro

Tillsammans med Region Örebro län inleder därför universitetet ett pilotprojekt där man ska utreda förutsättningarna för att inrätta en förinkubator. På så sätt hoppas man kunna komma tillrätta med de akademiska bolagens problem. Projektet kommer att pågå fram till maj 2018 och regionen och universitetet satsar tillsammans 800 000 kr.

– Vi behöver en förinkubator där de här företagen kan få utvecklas i lugn och ro. Därefter kan de tas till ”stor-inkubatorn”, säger Anna Ragén och tillägger:

– Vi tror väldigt mycket på den här idén och är väldigt glada att vi nu kan genomföra det här pilotprojektet.

En rapport från 2016  visade på de här problemen för de akademiska bolagen. Bedömningen har exempelvis handlat mer om idéernas betydelse för den regionala ekonomin och om de kan skapa tillväxt snarare än att se till samhällsekonomin i stort. Då slås idéer från akademin ut, enligt rapporten.

Text: Mattias Frödén
ArkivfotoUlla-Carin Ekblom