Psykologstudenter undersöker sex och smärta hos män

Gabriel Solinger och Klas Brattgård.

Gabriel Solinger och Klas Brattgård

Studenter som visar framfötterna vid Örebro universitet får ofta hjälpa forskarna. Nu gör två psykologstudenter en studie om sex och smärta hos män.

Här kan du läsa mer om Psykologprogrammet 

– Det är intressant med sexualitet och manlighet. Pratar män om sina sexuella problem med andra? Och hur påverkar det deras psykiska välmående? säger Gabriel Solinger som läser sista terminen på Psykologprogrammet tillsammans med Klas Brattgård. 

– Det finns inte så mycket forskning inom området, så det ska bli intressant att se i vilken utsträckning den här problematiken kan vara i, tillägger Klas Brattgård.

I sitt uppsatsarbete får de arbeta med forskaren Ida Flink och professor Steven Linton. De genomför en studie om unga mäns sexuella hälsa, smärta och dysfunktion.

Dysfunktion kan vara tidig utlösning, problem med erektion eller prostatit, det vill säga underlivssmärta hos män.

Ida Flink

Ida Flink

Forskarna vill ta reda på om det finns koppling mellan sexuell smärta och depression, ångest och katastroftankar inför smärta. Ida Flink ser positivt på att studenter deltar i forskningsarbetet.

– Vi har ofta med studenter som visat framfötterna i våra forskningsstudier. Deras insamlade data kan bli en del i forskningen eller en pilot till en ny undersökning, säger hon.

Studenterna har gjort en enkät som riktar sig till unga män i åldrarna 18 – 40 år.

– Det är intressant att få vara en del i ett projekt som är till nytta för forskningen, säger Klas Brattgård.

På väg ut i arbetslivet

Uppsatsen är det sista det gör på utbildningen. Till sommaren väntar arbetslivet. Både Gabriel Solinger och Klas Brattgård kan tänka sig att jobba med hälsopsykologi.

– Jag skulle kunna tänka mig att jobba på en vårdcentral och hjälpa folk som har problem med smärta, stress och sömn, säger Gabriel Solinger.

– För mig är det arbete med gymnasieungdomar som lockar. Det är en svår period att leva i, jag skulle vilja hjälpa ungdomar under den perioden av deras liv, säger Klas Brattgård.

Den stora fördelen de ser med att arbeta som psykologer är att arbetsuppgifterna kan ändras under ett yrkesliv.

– Psykologi är ett område som ständigt utvecklas. Inom ett yrkesliv kan man arbeta inom en rad olika områden som skola, företag eller psykiatrin, säger Gabriel Solinger.

– Vi kan arbeta där man minst anar. Det senaste jag hörde var att ett e-sportlag hade anlitat en psykolog för att hjälpa till att förbättra deras tävlingsresultat, vilket de också har gjort, tillägger Klas Brattgård.

Text och foto: Anna Asplund