This page in English

Samarbete med Aston University kan stärka AI-forskning

Amy Loutfi demonstrerade hur roboten Giraffen fungerar för Diego Faria och Kaiming Zhou från Aston University.

Amy Loutfi demonstrerade hur roboten Giraffen fungerar för Diego Faria och Kaiming Zhou från Aston University.

Många nya idéer om samarbete tog form när forskare från Aston University i Birmingham besökte Örebro universitet. – Vi kan komplettera varandra på ett bra sätt, säger Kaiming Zhou, forskare vid Aston.

Kaiming Zhou och kollegan Diego Faria besökte under tisdagen Örebro universitet för att diskutera möjliga forskningssamarbeten inom robotik och artificiell intelligens (AI). Gästerna besökte robotlabbet vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem, AASS, och fick ta del av forskningen som bedrivs där.

– Vi har liknande fokus i forskningen och efter i dag är jag säker på att vi kommer att hitta flera sätt att samarbeta på, säger Diego Faria.

Lägenheten i Ängen imponerade

Forskarna fick även en visning av forsknings- och innovationslägenheten i Ängen. Lägenheten är utrustad med robotar och sensorer som ska hjälpa både äldre och sjuka människor att leva ett självständigt liv och höja deras livskvalitet.

Kaiming Zhou testar ett hjälpmedel speciellt utvecklat för ett bättre handgrepp.

Kaiming Zhou testar ett hjälpmedel speciellt utvecklat för ett bättre handgrepp.

– Jag är väldigt imponerad av "det smarta hemmet", säger Kaiming Zhou, som testade ett hjälpmedel speciellt utvecklat för ett bättre handgrepp.

Han forskar om sensorer som används inom robotik och ser många möjligheter till framtida samarbeten med forskarna från Örebro universitet.

– Det är två olika forskningsområden som kompletterar varandra, säger han.

Viktigt med nätverk

Förutom gemensamma forskningsprojekt diskuterades under besöket också framtida forskar- och studentutbyten.

– Utbyte av forskare är något vi skulle kunna påbörja redan i år och sedan bygga vidare med gemensamma forskningsprojekt, säger Diego Faria.

Även Martin Magnusson, forskare vid AASS, var nöjd med besöket.

– Det har visat sig att vi har många beröringspunkter, inte minst inom människa-robot interaktion som handlar om hur man kan få människor och robotar att samspela och samarbeta. Jag kommer att kontakta några av deras forskarkollegor och förhoppningsvis kan vi utveckla flera värdefulla samarbeten, säger han.

Örebro universitet har sedan år 2016 ett långtgående samarbete med Aston University både inom forskning, utbildning och samverkan. Avtalet omfattar samarbete inom samtliga fakultetsområden vid Örebro universitet.

Text och foto: Jasenka Dobric