AI-kurser gör svensk industri mer konkurrenskraftig

Federico Pecora, forskare och docent vid Örebro universitet

Federico Pecora, forskare och docent vid Örebro universitet, håller i Smarter-kursen Avancerad artificiell intelligens.

Robotik, automation och artificiell intelligens. Genom Örebro universitets Smarter-kurser kan den som jobbar i näringslivet uppdatera sig inom den senaste tekniken – och samtidigt jobba med ett aktuellt case på sin arbetsplats. ”Jag har haft stor nytta av kursen både privat och på mitt arbete”, säger Linda Karlsson, provmetodutvecklare på Saab Aeronautics.

Projektet Smarter, Smart industri med autonoma och intelligenta system, är ett samarbete mellan Örebro universitet och Rise Sics (Swedish Institute for Computer Science). Det handlar om kurser på distans för yrkesverksamma som behöver kunna kombinera arbete och studier. Kurserna är också poänggivande och kan ingå i en masterexamen.

– Utvecklingen av ny kunskap inom akademin går så snabbt att även högutbildade i yrkeslivet kontinuerligt behöver fortbildning.  På motsvarande sätt behöver akademin ha koll på utvecklingsfronten inom näringslivet för att förstå vilka frågeställningar och utmaningar som företagen har för att kunna säkra utbildningens och forskningens relevans, säger Olle Vogel på KK-stiftelsen, som finansierar Smarter.

Detta gäller i synnerhet för området artificiell intelligens, som nu genomgår en stark utveckling och ger nya möjligheter för allt fler företag, menar Olle Vogel.

– Genom flexibla kurser, utvecklade i samverkan med näringslivet, möter projektet Smarter dessa utmaningar för yrkesverksamma, företag och akademi, säger han.

”Hög nivå på lärarna”

Annika Olsén och Magdalena Nohrborg vid Epiroc.

Annika Olsén, Magdalena Nohrborg och Erik Prytz arbetar på Epiroc i Örebro och de har under våren läst kursen Avancerad artificiell intelligens inom ramarna för Smarter-projektet. Alla kursdeltagare möttes vid en första träff på campus i Örebro i början av året, och sedan har de tagit del av webbaserade föreläsning och studerat på distans.

– Vi hörde talas om kursen via intranätet på Epiroc och vi tycker att den har varit väldigt bra. Det är väldigt hög nivå på lärarna, säger Annika Olsén och Magdalena Nohrborg, som båda är patentingenjörer och civilingenjörer, och arbetar med patentansökningar på Epiroc.

– Det här är ju ett nytt teknikområde som är intressant för vårt företag och vi börjar få in uppfinningar på den här typen av patent. Nu när vi förstår tekniken bättre kommer vi att kunna skriva ännu bättre patentansökningar.

Nytta i vardagen

Erik Prytz, maskiningenjör vid Epiroc.

I början av juni höll de sina slutredovisningar på plats på campus i Örebro. Erik Prytz är maskiningenjör och jobbar just nu i ett projekt på Epiroc som handlar om att ta fram autonoma fordon. Han tror att han kommer att ha stor nytta av det han lärt sig under kursen.

– Nu när jag vet mer om hur mjukvaran och sensorerna fungerar blir det lättare att kommunicera med dem som jobbar med de bitarna i projektet. Kursen har varit jättebra och det är en fördel att kunna välja själv när man vill titta på en föreläsning, i stället för att vara bunden till en tid och plats, säger han.

Federico Pecora, forskare och docent vid Örebro universitet, har undervisat på vårens kurs i avancerad artificiell intelligens. Han menar att företagen har stor nytta av att låta medarbetarna fortbilda sig.

– Kurserna i Smarterprojektet ger överblick av den grundläggande tekniken som används inom artificiell intelligens och maskininlärning. De är högrelevanta inom industrin redan nu och inom en nära framtid för utvecklingen av intelligenta produkter. Kursen i avancerad artificiell intelligens visar hur några av dessa tekniker kan användas i riktiga case inom industrin, säger han.

Linda Karlsson, provmetodutvecklare på Saab Aeronautics.

Linda Karlsson arbetar som provmetodutvecklare inom flygprov på Saab Aeronautics i Linköping och har gått kursen Introduktion till maskininlärning vid Örebro universitet. Hon tycker att hon har stor användning för kunskaperna som hon fick med sig från kursen i sin vardag, när hon utvärderar och testar nya tekniker som kan utveckla och effektivisera flygprovverksamheten.

– I kursen fick jag använda mig av verkliga problem från flygprovverksamhet för att testa maskininlärningsalgoritmer som vi sedan har haft stor nytta av. Jag är väldigt nöjd med kursen, säger hon.

Ny kurser ligger ute

I veckan öppnade ansökningstiden till två av de Smarter-kurser som kommer att ges under hösten: Introduktion till maskininlärning och Autonoma robotar och ROS. Varje kurs omfattar tre högskolepoäng, och de är helt kostnadsfria.

Amy Loutfi, professor vid Örebro universitet och ansvarig för Smarter, hoppas att många tar chansen att söka till Smarter. Kurserna, som tas fram i samarbete med industrin, har också fått nationell uppmärksamhet. Förra veckan meddelade regeringen att Örebro universitet är ett av de sex lärosäten i Sverige som får dela på 40 miljoner kronor under 2018 och 2019, i ett stort projekt som går under namnet AI Sweden.

– Kombinationen av högkvalitativa resultat inom AI och en kritisk massa av forskare har satt Örebro universitet på kartan. Smarter är ett pilotprogram inom kompetensutveckling. Att hitta synergieffekter mellan dessa insatser kommer att komma till gagn för samhället, som bättre behöver förstå AI och vad AI kan göra för näringslivet, säger Amy Loutfi.

Amy Loutfi, professor vid Örebro universitet och ansvarig för Smarter

Också Örebro universitets rektor Johan Schnürer är glad över regeringens satsning.

– Jag är mycket glad att universitetets AI-forskning håller så hög klass att vi blir en del av denna viktiga regeringssatsning med andra ledande lärosäten. Den kommer att betyda mycket för både grundutbildning och vår samverkan med näringsliv och offentliga aktörer, sa Johan Schnürer.

Text och foto: Anna Lorentzon, Jesper Eriksson