Toppnamn gör snabbstopp hos logistikforskare

Professor Alan McKinnon

Alan McKinnon kommer snart ut med sin "Decarbonizing logistics"

En logistikforskningens Zlatan. Det handlar om Alan McKinnon som gör ett snabbstopp i Örebro för en föreläsning och för att träffa forskare vid Örebro universitet.

Frans Prenkert

Frans Prenkert

Det är Frans Prenkert, professor i logistik vid Örebro universitet, som utnämner britten Alan McKinnon som klart lysande inom sin forskning.  Frans Prenkert leder forskningen inom den nya gruppen ORULOG.

Alan McKinnon har en lång karriär som forskare.

– På senare tid har han framför allt forskat om klimateffekter av transportsystem och logistiska flöden. Han har också varit rådgivare åt FN:s klimatpanel, berättar Frans Prenkert.

Alan McKinnons föreläsningen bygger på hans nya bok Decarbonizing Logistics, som kommer ut i juni.

– Alan McKinnons forskning har samma fokus som forskningen vid ORULOG, att aktivt bidra till omställningen till fossilfria transporter och ett klimateffektivt logistiksystem. Därför är det särskilt roligt att välkomna honom till oss, säger Frans Prenkert.

Föreläsningen vänder sig, förutom till forskare,  till dem som har ett intresse av att veta mer om hur logistiken och transporterna kan ställa om mot ett klimateffektivt och hållbart system,  i näringslivet och inom offentlig sektor.