”Våldsdag” öppen för alla – i år om vad platsen betyder för kvinnor

Publik framför scen på musikfestival

I år är själva platsen utgångspunkt för konferensen om mäns våld mot kvinnor på Örebro universitet. Konferensen är ett tillfälle då forskare når ut direkt till allmänheten.

– Syftet är, precis som vid tidigare tillfällen, att universitetet gör en tydlig markering för att ta avstånd från och fördöma mäns våld mot kvinnor, säger Sofia Strid, docent i genusvetenskap och arrangör.

Årets upplaga ”Våldets geografi – platsens betydelse för mäns våld mot kvinnor” riktar in sig på att visa att mäns våld mot kvinnor tar sig många olika former.

– Det talas mest om våld i nära relationer. Men det finns så många fler former av utsatthet och våld som behöver göras synligt och kanske länkas samman. I år lyfter vi särskilt fram flickor, unga kvinnor och transpersoner, säger Sofia Strid.

Nina Rung, kriminolog från Stockholms universitet, ska prata och hur utsatta flickor är vid festivaler, och Sam de Boise, docent i musikvetenskap vid Örebro universitet, kopplar samman musik, misogyni och våld. Bland mycket annat.

Konferensen arrangeras av Våldshubben vid Örebro universitet, en mötesplats för forskare från olika ämnen, som till exempel historia, medicin, rättsvetenskap, statskunskap och genusvetenskap. Forskarna samarbetar i sin tur med civilsamhället och politiken.

Örebro universitet har sedan 2011 arrangerat en ”våldsdag” i samband med FN:s årliga kampanjperiod mot mäns våld mot kvinnor. Under de åtta åren har en rad kända personer varit föreläsare, bland andra Gudrun Schyman, Maria Sveland och Denis Mukwege, som fick Nobels fredspris i år.

Konferensen hålls 28 november på Örebro universitet, är gratis och öppen för alla: forskare, politiker, tjejer på högstadiet - med flera. Sista anmälningsdag är måndag 26 november.