Vinnovamedel ska få Social Impact Lab att växa

Åsa Allard.

Åsa Allard, verksamhetsledare för Social Impact Lab.

Social Impact Lab vid Örebro universitet har visat sig vara ett framgångskoncept. Nu beviljar Vinnova nästan 3,8 miljoner kronor för att Social Impact Lab ska kunna vidareutveckla sin modell.
– Det känns som en bekräftelse på att vi har gjort något som ligger i tiden och som andra kan tro på, säger verksamhetsledaren Åsa Allard.

Målet med Social Impact Lab är att skapa sociala innovationer, genom att omvandla den forskning och kompetens som finns vid Örebro universitet till innovativa lösningar, praktiska metoder och verktyg – som kommer till nytta i samhället.

Social Impact Lab är en del av Innovationskontoret Fyrklövern, ett samarbete mellan Örebro universitet, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet.

Rent organisatoriskt drivs Social Impact Lab av Örebro universitet Enterprise AB, vilket är en del av det statligt ägda Örebro universitet Holding AB. Pilotverksamheten har finansierats genom projektmedel från ÖMS Access, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Örebro universitet Holding AB samt Länsstyrelsen i Örebro län.

Del av en nationell trend kring sociala innovationer

”Labbet” har funnits i två år och är en del av den nationella trend kring sociala innovationer som växer sig allt starkare. Tidigare i år klubbade regeringen igenom en ny strategi för sociala företag och skickade samtidigt en signal till innovationsmyndigheten Vinnova om att satsa på just sociala innovationer.

I början av hösten skrev en grupp inom Holdingbolaget en ansökan om projektmedel till Vinnova och nu har myndigheten tagit sitt beslut: Projektet ”Social Impact Innovation Support” får 3 792 000 kronor i bidrag under en tvåårsperiod för att utöka och vidareutveckla arbetsmodellen kring sociala innovationer.

– Det känns väldigt kul att få fortsätta utveckla det som vi har trott på. Det handlar om att förbättra det som redan finns och även öppna upp för fler aktörer som vill ingå. Vinnova är en naturlig part i innovationsutvecklingsarbetet, säger Åsa Allard, som är verksamhetsledare för Social Impact Lab.

De som ska driva projektet är Örebro universitet Enterprise AB och kollegorna i Fyrklövern – Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitet – tillsammans med regionens inkubator Inkubera i Örebro AB, som även den är en del av Örebro universitet Holding AB. I projektet ingår även Svenska kyrkan som en samarbetspartner.

”Social Impact Lab – ett sätt att lösa välfärdsutmaningar”

Anna Ragén, koncernchef för Örebro universitet Holding AB, ser Vinnovas beslut som ett kvitto på att bolagets långsiktiga strategi med att nyttiggöra universitetets forskningsresultat genom sociala innovationer är rätt väg att gå.

– På så sätt kan vi bidra till att lösa de välfärdsutmaningar som vi har i samhället. Social Impact Lab i kombination med att hitta verktyg för hur idéerna ska spridas genom nya affärsmodeller är en utmaning. Nu får vi möjlighet samt resurser att utveckla metoder och arbetsprocesser för hållbara spridningsmodeller bortom forskningen, säger Anna Ragén.

Att jobba med Inkubera blir en nyhet för Social Impact Lab.

– Nu har vi testat och validerat vår metod och hittat ett system. Då passar det bra att börja kika på vad som är nästa steg, säger Åsa Allard och fortsätter:

– Vi vill titta mer på hur man kan knyta samman Social Impact Lab med det som Inkubera gör, alltså att utveckla starka organisationer kring idéerna. Så förutom ren idéutveckling vill vi förbättra det långsiktiga stödet för att skapa hållbara organisationer, verksamhetsmodeller och en hållbar ekonomi. Det handlar om att jobba smart och kunna använda kompetenser från hela innovationskedjan.

Vill sprida Social Impact Labs modell

Åsa Allard berättar också att det långsiktiga målet med projektet är att sprida Social Impact Labs arbetssätt till fler lärosäten och aktörer.

– Tanken är att vi ska titta på om Social Impact Lab kan vara en modell som flera lärosäten kan använda sig av. ”Labbet” skulle kunna bli en resurs för dem som inte vill ha egna innovationsmiljöer för sociala innovationer. På samma sätt vill vi undersöka intresset från civila aktörer, offentlig verksamhet och privat näringsliv för att längre fram kunna öppna upp för fler platser och nära samarbeten.

Projektet Social Impact Innovation Support drar i gång 1 december i år och avslutas samma datum 2020.

Text och foto: Jesper Eriksson