This page in English

Social Impact Lab – innovation som möter samhällsutmaningar

Logotyp för Social Impact Lab vid Örebro universitet. Tre runda bollar mot grå bakgrund, Soildeltagare finns porträtterade inuti bollarna.

Våra innovativa lösningar, praktiska metoder och verktyg ska göra nytta utanför vår akademiska värld. Social Impact Lab samlar forskare och undervisande personal som med sin forskning och kunskap adresserar viktiga samhällsutmaningar.

"Social Impact Lab ska vara en källa till innovativa lösningar på sociala utmaningar", säger verksamhetsledaren Åsa Allard. I Social Impact Lab (SoIL) arbetar grupper av forskare och annan personal i årscykler för att konkretisera sina idéer för social förändring. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer!

Nu söker vi nya deltagare till vår programstart i januari 2025!

Vår primära målgrupp är medarbetare vid Örebro universitet men vi är öppna för deltagare från andra verksamheter. I första hand försöker vi då koppla samman dig/er med forskare vid Örebro universitet som kan ingå i ett team tillsammans med dig utifrån ditt intresseområde/tänkta insats. Det finns också möjlighet att delta utan forskningskoppling men då mot en kostnad. Välkommen att kontakta oss om du är intresserad att diskutera ett deltagande!

Vår rekryteringsprocess för 2025 års program pågår fram till 25 september 2024.

Social Impact Lab

Social Impact Lab är en innovationsmiljö och ett program med fokus på innovationer för social hållbarhet. Programmet ger stöd och kompetens för en innovativ idéutveckling och pågår under ett år med regelbundna träffar en dag i veckan. I SoIL medverkar forskare och undervisande personal (inklusive affilierade) från Örebro universitet. Vi tar även emot intresseanmälningar om deltagande från andra verksamheter, välkommen att kontakta oss för ett samtal. 

Efter programtidens slut erbjuds medverkan i en community bestående av deltagare från starten 2017 och framåt. 

Ur idéerna som kommer in till Social Impact Lab mejslas lösningar fram i samklang med praktiker och användare med siktet inställt på nya innovativa metoder för vidare användning. Förhoppningen är att kunna bidra till att förbättra samhällets handlingsförmåga att ta sig an de brister enskilda medborgare, grupper eller aktörer upplever. 

Programledning
Verksamheten bedrivs inom universitetets uppdrag att nyttiggöra forskning och är placerat inom Örebro universitet Enterprise AB. Programmet genomförs i samarbete med Region Örebro län.

Anna Duberg, Åsa Allard och Katarina Wetter Edman.

Anna Duberg, Åsa Allard och Katarina Wetter Edman.

Verksamhetsledare för Social Impact Lab är Åsa Allard, som är innovationsrådgivare inom ORU Innovation och Innovationskontoret Fyrklövern. Läs intervjun med Åsa här.

Under 2020 blev designforskaren Katarina Wetter Edman engagerad i Social Impact Lab, kopplat till ett Vinnovafinansierat projekt som handlade om att utveckla programmets olika delar utifrån tjänstedesign. Från 2021 är Katarina Wetter Edman anställd inom Örebro universitet Enterprise AB och finns fortsatt med som en ledningsresurs i programmet.

Under 2021 fördjupades samarbetet mellan Social Impact Lab och Region Örebro län, och som ett resultat av detta medverkar sedan 2021 Anna Duberg i programledningen. Anna Duberg, medicine doktor i hälsovetenskap, utvecklade sin metod Dans för hälsa under Social Impact Labs första år 2017 och har sedan dess utsetts till både Årets förnyare inom svensk sjukvård av Dagens Medicin samt fått pris för framstående forskningskommunikation av Örebro universitet och The Hamrin Foundation. I dag arbetar hon som forskare och innovationscoach på Region Örebro län.

Projektstöd under pilotverksamheten
Pilotverksamheten vid Social Impact Lab genomfördes som ett regionalfondsprojekt med stöd av Tillväxtverket. Under 2019 och 2020 finansierade Vinnova, genom projektet Social Impact Innovation Support (SIIS), ett utvecklingsarbete av labbet med syfte att utveckla och etablera verksamheten vidare. 

Länsstyrelsen har finansierat delar av uppbyggnaden av nätverket SoIL Community under åren 2018 till 2022.

Kontakt Örebro universitet

Åsa Allard

Befattning: Verksamhetsledare/innovationsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Åsa Allard

E-post: YXNhLmFsbGFyZDtvcnUuc2U=

Telefon: 019 301409

Rum: IA2005

Åsa Allard

Katarina Wetter Edman

Befattning: Forskare/Innovationsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Katarina Wetter Edman

E-post: a2F0YXJpbmEud2V0dGVyLWVkbWFuO29ydS5zZQ==

Telefon: 0702 926289

Rum: IA2005

Katarina Wetter Edman

Kontakt Region Örebro län

Anna Duberg

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Anna Duberg

E-post: YW5uYS5kdWJlcmc7b3J1LnNl

Telefon: 0720 831129

Rum: -

Anna Duberg

Under 2023 arbetade sju deltagare med sina sociala idéer i labbet. Här kan du läsa mer om deltagarna och deras projektidéer.

Lisa Rådman.

Lisa Rådman

Utbildning för ökad kunskap och bättre vård efter elolyckor.

Darun Jaf.

Darun Jaf

Vill få fler utrikesfödda att engagera sig i föreningsaktiviteter.

Erik Höglund.

Erik Höglund

Vill lyfta ambulanssjukvården med utbildning och AI.

Dag Balkmar och Anne-Charlott Callerstig.

Dag Balkmar och Anne-Charlott Callerstig

Ska hjälpa framtidens teknikföretag att bli mer socialt hållbara.

Susann Arnell.

Susann Arnell

Vill göra det lättare för barn med autism att delta i fysisk aktivitet.

Ute Walter.

Ute Walter

Sätter sociala måltider i fokus för att göra vår mat mer hållbar.

Under 2022 arbetade åtta deltagare med sina sociala idéer i labbet. Här kan du läsa mer om deltagarna och deras projektidéer.

Porträtt.

Katarina Lindstedt

Tidigt stöd ska hjälpa ungdomar som lider av depression.

Porträtt.

Marleen Lentjes

Vill underlätta hälsosamma matval i butiken.

Porträtt.

Tor Arnison

Kunskapsspridning om sömn ska lyfta ungdomars hälsa.

Porträtt.

Lena Axelsson Svedell

Träning som behandling ska minska adhd-symptom.

Porträtt.

Cecilia Pettersson

Vill skapa bättre förutsättningar för vårdinsatser i hemmet.

Porträtt.

André Frank (med Lars-Olov Lundqvist och Marie Matérne)

Vattendans ska hjälpa personer med flerfunktionsnedsättning.

Under 2021 arbetade sex deltagare med sina sociala idéer i labbet. Här kan du läsa mer om deltagarna och deras projektidéer.

Maria Fogelkvist.

Maria Fogelkvist

Ska hitta sätt att främja hälsan genom att minska kroppshetsen.

Anna-Karin Andershed.

Anna-Karin Andershed

Musik för barn i förskoleåldern kan förebygga kriminalitet.

Sara Frödén.

Sara Frödén

Skogsträdgårdar som skolgårdar kan öka lärande och biologisk mångfald.

Emma Nilsing Strid.

Emma Nilsing Strid

Vill lyfta det hälsofrämjandet arbetet i primärvården.

Sofie Adaszak.

Sofie Adaszak

Vill förebygga våld i nära relationer för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Martin Eriksson Crommert.

Martin Eriksson Crommert

Nya sätt att hjälpa kvinnor med delade magmuskler efter graviditet.

Under 2020 arbetade fem deltagare med sina sociala idéer i labbet. Här kan du läsa mer om deltagarna och deras projektidéer.

Andreas Nilsson.

Andreas Nilsson

Livsstilsrådgivning ska främja det hälsosamma åldrandet.

Susanne Strand.

Susanne Strand

Vill förhindra stalkning genom screening av hot och trakasserier.

Mats Eriksson.

Mats Eriksson

Nytt verktyg ska ge bättre information vid kriser.

Erik Witte.

Erik Witte

Innovation kan leda till bättre vård för personer med hörselnedsättning.

Marie Cesares Olsson.

Marie Cesares Olsson

Nya verktyg och mått ska hjälpa familjecentraler.

Under 2019 arbetade åtta deltagare med sina sociala idéer i labbet. Här kan du läsa mer om deltagarna och deras projektidéer.

Joakim Norberg

Joakim Norberg

Ska göra det enklare för konsumenter att välja vegetariskt framför kött.

Josefine Karlsson

Josefine Karlsson

Skapar en digital läskompis som hjälper barn med läsförståelse.

Laila Berglund

Laila Berglund

Skapar en modell som ska få färre unga att hoppa av skolan.

Miriam von Schantz

Miriam von Schantz

Vaccinationskort för kritiskt tänkande om rörlig bild.

Veikko Pelto-Piri

Veikko Pelto-Piri

Bättre arbetsmiljö och vård för patienter inom psykiatrisk heldygnsvård.

Åsa Källström

Åsa Källström

Modell för bättre stöd till barn som upplever våld i hemmet.

Under 2018 arbetade sju deltagare med sina sociala idéer i labbet. Här kan du läsa mer om deltagarna och deras projektidéer.

Jenny Alsarve

Jenny Alsarve

Familjekompis - integration genom vänskapsrelationer.

Jürgen Degner

Jürgen Degner

Bättre stöd i arbetet med socialt utsatta unga och vuxna.

Kristina Collén

Kristina Collén

Synliggör flickor med funktionsvariationer genom barnbok.

Simon Schierup

Simon Schierup

En mötesplats för integration genom kultur och skapande.

Terese Glatz

Terese Glatz

Vill stärka och stödja föräldrar i deras föräldraskap.

Per Forsberg

Per Forsberg

Digital lösning gör föreningsarbete mer rättvist och hållbart.

Susanne Rosendahl

Susanne Rosendahl

Regional utvecklingsstrategi ska få Örebro län att blomstra.

Under 2017 arbetade sex deltagare med sina sociala idéer i labbet. Här kan du läsa mer om deltagarna och deras projektidéer.

Anna Duberg

Anna Duberg

Metod för att minska stress bland ungdomar

Agneta Blom

Agneta Blom

Samtalsledare för ökad förståelse om demokratins villkor

Johanna Björklund

Johanna Björklund

Lärande för hållbar utveckling

Kristina Tyrenius

Musiksocial metod för inkludering

Ida Schoultz

Program för hälsosamt åldrande

Anette Granberg

Alla barns rätt till professionell kultur

Nyheter om idéer och deltagare i Social Impact Lab