Utvärdering ger Social Impact Lab tummen upp: "100 procents utväxling"

Linda Barman är lärare och forskare vid KTH.

Linda Barman är lärare och forskare vid KTH. Foto: Linda Harradine.

Platsen, tiden och stödet – tre framgångsfaktorer för samverkan visar en ny utvärdering av Social Impact Lab – labbet som lockar forskare som vanligtvis inte ägnar sig åt innovation eller entreprenörskap att förverkliga sina idéer.

– Det är en styrka att labbet lyckats locka forskare som ger uttryck för att ”business är inget för mig”. Social Impact Lab bygger på forskarnas drivkraft att förbättra samhället och lockar forskare från institutioner som vanligtvis inte deltar i innovation och nyttiggörande, säger Linda Barman.

Hon är lärare och forskare vid KTH och har följt och utvärderat Access-projektet. I Access har Örebro universitet tillsammans med Linköpings och Uppsala universitet arbetat för att öka samverkan mellan akademi och små och medelstora företag. Social Impact Lab, Soil, vid Örebro universitethar varit en del den satsningen.

– De tre universiteten har byggt olika former av plattformar för att erbjuda bra förutsättningar för både studenter och forskare. I Örebro har man valt att arbeta med forskare och sociala innovationer som har tydlig samhällsnytta, säger Linda Barman.

Social Impact Lab startade 2017 och framgången vilar framför allt på tre delar: platsen, tiden och den handledning  som ges till forskarna under innovationsprocessen.

– Den fredade tiden är helt avgörande och självklart är den kopplad till den kreativa miljön. En mötesplats där forskarna i labbet träffar varandra och verksamhetsledaren Åsa Allard, som finns med som ett stöd genom hela processen.

Att få tid och resurser för att utveckla sin idé är en förmån men samtidigt har forskarna varit medvetna om att det inte är meriterande att arbeta med samverkan och att de riskerar att bli förbisprungna av kollegor som lägger tiden på fler publikationer.

– Men utvärderingen visar att projektet verkligen varit till stor nytta för forskarna, säger Linda Barman.

Forskarna som deltagit i labbet vittnar om både personlig och en professionell utveckling. De har fått tips, råd och erfarenheter från gruppen och coachningen men också från brukarorganisationer och andra samarbetspartners utanför universitetet.

–Erfarenhet de plockar in i den egna undervisningen och som gör att de känner att de blivit bättre lärare – något som gynnar studenterna så klart, säger Linda Barman.

Dessutom har forskarna samlat in värdefull forskningsdata som de kan använda framåt.

– På sikt ger det forskningen en skjuts också, säger Linda Barman.

Hennes samlade slutsats är att Access och Soil kräver resurser men att de har gett resultat.

– Soil har gett 100 procents utväxling. Det är inte så många deltagare, ungefär sex stycken i varje omgång, och det ger verkligen alla inblandade något, avslutar Linda Barman.

Två framgångsexempel från Social Impact Lab:

Anna Duberg kan vinna Guldskalpellen

Moroten toppar listorna – när maten blir en del av undervisningen på Finnerödja skola

Social Impact Lab syftar till att lösa samhällsproblem med hjälp av forskning och kompetens som finns vid Örebro universitet. Här kan du läsa mer.

Örebro universitet är tillsammans med flera andra universitet med i det nationella projektet Mötesplats social innovation, MSI. Läs mer här.