Äldre ändrar inställning till teknik efter användning

Antonios Tsertsidis.

Antonios Tsertsidis.

Ökad känsla av säkerhet och användarvänlighet är några av faktorerna som är viktiga för att äldre ska gilla teknik som används för att fler ska kunna bo hemma längre. Det visar en ny studie av Antonios Tsertsidis, doktorand i informatik vid Örebro universitet.

I sin litteraturstudie har Antonios Tsertsidis tittat närmare på faktorer som påverkar inställningen till teknik hos människor som är äldre än 60 år.

– Fokus har legat på redan implementerad digital teknik som möjliggör att fler bor hemma längre. Några exempel är sensorer som känner av fall, elektroniska kalendrar och GPS-larm, säger han.

Det Antonios Tsertsidis har kommit fram till är att det finns 36 acceptansfaktorer som påverkar äldres inställning till tekniska hjälpmedel. Dessa är indelade i sex grupper och omfattar bland annat teknikproblem, positiva erfarenheter, social påverkan, teknikbehov och fördelar med teknik.

– De äldre upplevde exempelvis ofta att den tekniken de testade var lätt att använda och de var inte oroliga över att teknikanvändningen påverkade deras integritet, säger Antonios Tsertsidis.

Å andra sidan var tekniska problem som falska larm och systemfel ett av de vanligaste bekymren äldre hade vid användning av teknik.

Ändrar inställning till teknik

Studiens resultat visar också att äldres inställning förändrades efter att de har fått testa tekniken. Vissa farhågor ändrades till positiva erfarenheter när tekniska hjälpmedel väl var på plats.

– De äldre inser att de tekniska lösningarna har många fördelar och kan påverkar deras liv på ett positivt sätt.

Antonios Tsertsidis konstaterar även att det i dag fortfarande finns få studier som rör acceptansfaktorer hos äldre efter att de har fått testa tekniken. Dessutom är majoriteten av dessa studier genomförda i Västeuropa och USA.

– En annan intressant sak är att många studier handlar om teknik som är under utveckling, men vi behöver mer forskning om färdigutvecklade produkter som redan finns på marknaden, säger han.

Äldre med demens och teknik

Antonios Tsertsidis är med i Örebro universitets strategiska satsning på forskning om åldrande ur olika perspektiv – Successful ageing. I nästa steg är han intresserad av att undersöka hur resultaten från denna studie stämmer överens bland äldre med demens.

– Jag vill bidra med kunskap om hur ny teknik kan anpassas bättre till äldres behov och jag hoppas att både företag och forskare som utvecklar ny teknik ska använda sig av acceptansfaktorer som riktmärke, säger han och tillägger:

 – Beslutsfattare inom hälso-och sjukvården och äldreomsorgen kan också ha nytta av studien för att kunna införa nya tekniska lösningar på ett framgångsrikt sätt.

Text och foto: Jasenka Dobric